ШАМБАТ – чичото на АСПАРУК и Дунавските Българи

Автор: Няма коментари Сподели:

              ШАМБАТ – чичото на АСПАРУК и Дунавските Българи 

XXI национална конференция„България в световната история и цивилизации – дух и култура” Варна,26-27 ноември 2016 г. 

проф. Борис АтанасовИнститут по органична химия, Българска Академия на науките, Софияboris@orgchm.bas.bg; borisatanasov2@gmail.comИОХ-БАНЛапидарен доклад 

 Защо избрах тази тема? Нали има книгата „Шамбат – братът на Кубрат” (Св.Попов)? 

 – Вече две издания, а няма реакция от професионални историци! Няма коментари и в сайта КЪМ ЗАВЕТА – защо? 

Защото е ФОКУС, “ИСТОРИЧЕСКИ ВЪЗЕЛ”. 

Критично приемане на фактите (собено от “Джагфар”) – ДРУГ ПОГЛЕД , ДРУГ ИЗВОД. 

 Кому дължим появата на Дунавска България? 

 – На АТИЛА: 

За договора от 448г.: …”земите над Хемус принадлежат на българите .” 

 – На ШАМБАТ : Отвоювал земя и свобода от АВАРИТЕ; заедно българи и славяни!

– На АСПАРУК : Пренесъл цял народ от Западен Кавказ до делтата на Дунава. 

Това не е повторение на книгата, а опит за показване на основни неистини и факти. 

РОДОСЛОВИЕТО 

 Българи около и в Кавказ – Западни и Източни (Булкарки и Семен-дер, Булкар-Балх). Кои са ‘сродени’ с аварите? 

Кутригурите наТубджак (котраги, касоги) – Булимарови мигранти от Изтока. 

 Родът на Тубджак – Бу-Юрган и Албури/Аспар с първа жена Акджан(род кюнгарт) и син Барадж/Курт и втора жена ??? (род вокил/ бокилот Зап.Закавказките утигури), която му родила втори син Шамбат (имеот Шамбатите-Багритиди?). От утигурите – от които е Атила Мунджук 

 Родът на Курт/Хубрат с жена Кугиунча е имал само двама биологични сина: първи Боян /БатБоян/ и (от втора жена?) втори Атил-кезе, Азбар (Атила Аспарук) АСПАРУК е фамилно име!

АСПАРов1’’1’АлВар/ТубджакБу-УрКан Албури-АСПАР Кубрат /Хубрат- Кюнграт Шамбат–Вокил Бат Боян “Котраг”? 

 Аспарук (от Билиг Бу Урканов)(Кубер)(Алцек) 

Византийска легенда(както те биха искали да бъде) ?5 стрели/БиЛиГ = БуЛуК(и) 

                     РОДОСЛОВИЕТО: КОЙ КОЙ Е?

 Не може да се „батосва” по-малкият син! Никой-никъде не писал Бат Шам! Пълното ШАМБАТ е цяло лично име (с еврейски произход). Вградено в арменския род Багратиди и много популярно в VI в. 

 Убийството на Албури е причина за „свърх-грижите” на вуйчото дазапази живота на Курт и пращането му в Константинопол. Нарушено е правилото: „Не може бъдещ владетел да се възпитава в чужбина!”(Поука от Модун!) 

 Шамбат е бори с авари и става войн; Курт следва Магнаур и пред-почитал…търговията пред меча. Разбираемо е защо Шамбат не приел Хубрат за „свой владетел” – васал на аварите, с които се биел. Престроил крепостта Аскал на хълма Кук Куян, нарекъл го БУШТУ(‘гранична крепост’), а не измисленото Башту и не е посветен на братму. След фиксиране на източната си граница той тръгва на бой с аварите. 

 Повтаря се историята с „татковия наследник” – Хубрат пази Боян отвсичко и всички, а не обръща внимание на малкия Атил-кезе („безбрадия Атила”), а той иска да прилича на далечния съименик Атила иста-ва Азбар (‘отличен стрелец’) – най-добрия! Шамбат обича като свой син Атила Аспарук и това плаши Хубрат (?). 

А когато децата порастват, за кавхан на лявото крило Хубрат не праща Боян, а Атила! 

Централите земи на БЪЛГАРИТЕ-УНОГУНДУРИ “лявото крило” на Стара Велика България (по Теофан)Крепост ХУМАР(А) в “Конската планина” на АСПАРУK(внук на АЛБУРИ/АСПАР) Карта по Ж. Войников Басиана Аб(х)Аз и АБ•(х)АЗИ ~ КОЛ•КИ•ДУ БАСИАНИ на Аби-Ту-КОЛ 

 Авитохол в 153 г. по “Именника…”КОЛКОЛКО ЛВАНАНД ГоренБасиан Дулоба Шамбат КОТРА Гикасог и Горен Басеан Замухахалиб и Замуа Държавите на ХУБРАТ, ШАМБАТ, АСПАРУК, КУБЕР и АЛЦЕК(много груба карта) Карта по Ж. Войников -Буштухървати ду•лу•буду-ли-би

Заблуда е, че Хубрат е пратил Шамбат на Запад да освобождаваславяни от аварите. В течение на 33 години сам се е справял с всичко – не знаем да е получил добра дума от брат си, нито мало-малска помощ. Победите на Шамбат са освободили Хубрат от аварско „опекунство”. 

Ако Хубрат бе пратил военна подкрепа на Шамбат германоезичната коалиция на Дагобет нямаше да го прогони. И Европа би била съвсем друга (ЧЕТЕТЕ КНИГАТА – там всичко е отлично казано!).

 Столицата на Дулоба Ф/Вогатисбург/Хонсбург е в Северна Бавария,Фогтланд („Земя на покровителя”), днес главен град Плауен/Блауен(‘синият’ или бу.лу.ен – ‘вожд на булуите’

!) / Плавен ≈ Плевен → карта!

  Шамбат се връща в СВОЯ БУШТУ – едва ли е нужно милостта набрат му! „За награда” приемат го като”откъснатия/отцепения” – КИЙ. 

И докрая на живота си Хубрат показва, че не е далновиден – завещава да гонаследи Бат Боян (по византийски), против българското династично правило – от брат му; 

Теофан-Византиец съчинява баснята за снопа пръчки/стрели (така им се искало!). 

Почва 11г. братоубийствена война! 

  Шамбат-Атила биха победили Бат Боян, но той се продава на хаза-рите. Шамбат почива в Киев, а Атила Аспарук превежда народа си (!)през цял Саклан до Кишиниите на Ирник (до гр.Буршан), до Онгъла. 

През 681г. Атила Аспарук побеждава Конатантин IV Погонат изаселва Мизия – ТОЧНО до билото на Балкана (според договора на Атила с Теодосий II от 448г.)! 

НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИЦИ НА АТИЛА!  

Походът на ШАМБАТ и неговатастрана ДУЛОБА (Самò) 

Област: БОХЕМИЯ; Столица: ВОГАСТИСБУРГ (Хонс Бург – 1662г.)Днес: VOGT-LAND;

Главен град ПЛАУЕН (Плавен – 1662 г.)

VOGT /старо-нем./ – покровител; 

HENSBURG ≈ HONSBURG – ‘град на ХОНИТЕ’ 

 ~1800 км ВОГасТис

бург (Хонсбург, Плауен = Блуен) – столицата на ДУЛОБА5’5’’ Дулоба Шамбат КОТРАГ и касоги Горен Басеан Замухахалиб и Замуа Държавите на ХУБРАТ, ШАМБАТ, АСПАРУК, КУБЕР и АЛЦЕК(много груба карта) 

Карта по Ж. Войников -Буштухървати ду•лу•буду-ли-би6~800 км 

                                           Основни изводи 

Ние сме длъжници на: 

 Атила (синът на хуна Мунжук) – за договора мус Теодосий II от 448г.: …”земите над Хемус принадлежат на българите”; 

 Шамбат – за отвоюваната свобода от аварите и създадената общност българи-славяни; за държавата подобна на Ирниковата; 

 Аспарук – за преселване на народа му (над 1млн. души) от Западен Кавказ през Сакланската степ до делтата на р. Дунав и заселването му в Мизия до билото на Балкана.

                                                             Професор Борис Атанасов               Тракийски Свят

Предишна статия

Инфаркт с инсулти е причината за почти 70% от всички смъртни случаи в Света.

Следваща статия

Българите са продължители на шумерската цивилизация…

Други интересни