Местна коалиция „Коалиция за Хисаря” и ГЕРБ в Хисаря имат една цел!

Автор: Няма коментари Сподели:

                           КАКВО ИСКАХА, КАКВО СЕ СЛУЧИ

    Вече половин година  Местна коалиция „Коалиция за Хисаря” и ГЕРБ в Хисаря имат една цел – да изгонят от Общинския съвет представителя на Националния фронт за спасение на България – инж. Ненко Костов.  Жалба дори внесоха в съда и Николай Марковски и Рангел Спасов. То не бяха заседания на Общинската избирателна комисия, то не бяха жалби против нейното решение, което остави Костов като общински съветник. Последваха дела в Административния съд в Пловдив, имаше дела във Върховния административен съд,  обжалвания – и всичко, за да се отърват от един човек, който знае много неща за делата им.

    Няма да броим делата. Само ще накараме тези, които не обичат Ненко Костов, и се страхуват от факта, че е общински съветник, да не спят няколко дни. Защото за тяхна голяма изненада, считано от 26 май 2016 г. вече има промяна в Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) и тя не е в тяхна полза.

Всички жалби досега се позоваваха на разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, която гласеше, че пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно, когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда с наказание лишаване от свобода. 

Самият текст на разпоредбата, обаче, не даваше яснота как да се процедира в случаите, когато присъдата е била влязла в сила, преди лицето да бъде избрано като общински съветник, какъвто е случаят с Ненко Костов.

     Възползвайки се от тази неяснота, в съда бяха подадени жалби от двете цитирани по-горе партии, които твърдяха, че нямало значение момента, когато присъдата е била влязла в сила. През цялото време на водене на съдебните битки, защитниците на инж. Ненко Костов – адвокат Петър Юруков и адвокат Атанас Петров постоянно пледираха, че правилното тълкуване на чл. 30, ал. 4, т. 2 ЗМСМА  изисква пълномощията на общинския съветник да бъдат прекратявани едва след като е бил осъден в качеството му на общински съветник. Това, между впрочем, бе и основният мотив, Общинската избирателна комисия – Хисаря да откаже да прекрати пълномощията му като общински съветник.

Достигна се до критичната ситуация, в която в рамките на един ден се случи дългоочакваното развитие на заплетения казус. От една страна, по жалбата на Местна коалиция „Коалиция за Хисар“ Върховният административен съд се произнесе с Решение № 6241 от 26.05.2016 г. и потвърди решението на Пловдивския административен съд, според което нямало значение момента, когато присъдата била влязла в сила. Магистратите бяха на мнение, че пълномощията на Ненко Костов трябвало да бъдат прекратени и дават такива указания на Общинската избирателна комисия – Хисаря как да се произнесе в този смисъл.

От друга страна, на същата тази дата, приключи и второто дело в Пловдивския съд по жалбата на ГЕРБ, по което в момента се очаква решение. И по това дело  основната линия на защита беше, че не може да се прекратят пълномощията на общински съветник, само защото в някакъв минал период това лице е било осъдено.

В същия този ден – 26.05.2016 г. обаче, окончателно беше сложен край и на двете съдебни саги с новата законодателна промяна. По този начин в момента е без никакво значение какво ще се произнесе Административния съд в Пловдив, тъй като новият текст на закона е изключително ясно изписан.

Според новата редакция на чл. 30, ал. 4, т. 2 Закона за местно самоуправление и местна администрация,  публикувана в Държавен вестник, бр. 39, законодателят кристално ясно е казал кога пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно – „когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, или на лишаване от право да заема държавна длъжност“. 

По този начин, от вчера вече тази неяснота в закона е отстранена по законодателен път и е прекратена възможността да бъде превратно тълкувана от съда всеки път, когато бива разглеждан подобен казус.

    Благодарение на тази новоприета промяна, която спокойно може да бъде наречена Промяната „Ненко Костов“, тъй като неговият случай беше единствен такъв след проведените местни избори през октомври 2015  година, вече няма спор какво трябва да бъде законосъобразното решение на Общинската избирателна комисия – Хисаря, когато ще проведе новото заседание,  което да реши съдбата на общинския съветник от НФСБ – инж. Ненко Костов. 

Законът вече няма място за тълкуване и според него пълномощия на общински съветник се прекратяват само и единствено, когато присъдата е била наложена и влязла в сила, след като лицето е било избрано за общински съветник.

    Не знаем кой какви връзки има, но факт е, че този път народните представители приеха императорско решение в полза на Ненко Костов. Жалко за „Коалиция за Хисаря”, жалко за ГЕРБ, жалко за използваните Николай Марковски и Рангел Спасов. С всичките си усилия, те направиха така, че  да продължат да гледат на заседания на Общинския съвет – инж. Ненко Костов.

    Интересното е, че тази поправка на закона е внесена в Народното събрание от двама висши членове на ГЕРБ. Това са Цветан Цветанов – председател на парламентарната група на ГЕРБ и председател на предизборния щаб на ГЕРБ  и  Данаил Кирилов – председател на комисията по правните въпроси.

    Време е хисарското ръководство на ГЕРБ да се вгледа много задълбочено в работата си, защото тяхната позиция от половин година е различна от тази на ГЕРБ, която е управляваща партия.

      Сега вече си задаваме въпроса какви ще са бъдещите действия на общинския съветник от Националния  фронт за спасение на България инж. Ненко Костов, след всичко изживявано през изминалата половин година.

                                                                                                                         Тракийски свят

Предишна статия

Тибетский взгляд на воспитание детей!/на руски език/

Следваща статия

Към злобата трябва да се отнасяме като подарък!/на руски език/

Други интересни