Сесия на общинския съвет в Хисаря.

Автор: Няма коментари Сподели:

                                                 СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

    На 25 май 2016 година от 13 часа ще се проведе поредното заседание на общинските съветници.  Двадесет точки са включени в дневния ред, някои от които особено важни. С изключение на една, всички докладни се внасят от заместник- кмета на община Хисаря – Тони Илиева.

    След като минаха пет месеца от 2016 година, най- после ще разберем как са работили за предотвратяването и разкриването на престъпления  полицаите на Районното управление на МВР ,  през 2015 година. Очаква се на заседанието да бъде главният инспектор  на полицията – Камен Радев.

    Съветниците ще разберат какви европейски проекти са реализирани. А ние бихме искали да чуем и какъв е екипът, който е изготвил проектите, и какви пари е взел за това.

     Г-н Русев – директор на ОС на ОСГ – Хисаря внася  докладна за състоянието, стопанисването и експлоатацията на общинските гори.  С горите е свързан и въпросът за снабдяването на населението с дърва за огрев и годишния план за ползване на дървесина.

    Като се зададе лятото, съветниците всяка година разглеждат каква е подготовката за приемането на гости в града и в селата на общината. Според статията, която написахме за туризма, нещата изглеждат добре. Но туризмът не е само приемане на гости в хотелите, в квартирите и в къщите за гости, а и създаване на условия за доброто летуване – пътища, паркинги, културни развлечения и т. н.

    Иска ни се да вярваме, че съветниците ще променят в добра посока Наредба № 1 за поддържане, опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество. Защото и това е включено в дневния ред.

    Ще има ли автомобил за социалния домашен патронаж ?

Това ще кажат съветниците. Но  по – важният въпрос е актуализацията на годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост.

    Разрешенията за Подробни устройствени планове от жители  на общината са нещо обичайно на тези сесии. Този път съветниците ще дискутират за предоставяне на имот под наем в Красново, в Беловица, промяна на имот в Красново, изменение на Подробен устройствен план в Кръстевич и в Беловица, разполагане на пчелин в Ново Железаре и в Мало Крушево.

     Ще решат дали да приемат искането на ТЕЛЕНОР  БЪЛГАРИЯ ЕОАД , които искат изработване на Подробен устройствен план и провеждането на процедура за промяна на предназначението на общинска земя в Красново.

    Пак актулизация на бюджета е включен в дневния ред, а директорът на  Националния исторически музей – проф. Божидар Димитров иска разрешение за археологическо проучване в частна нива в землището на село Старосел.

     Сесията на Общинския съвет ще се проведе в залата на общинската администрация и е свободна за граждани на 25 май в 13.00 часа.

                                                                                                       Тракийски Свят

Предишна статия

СЕКРЕТ МИЛЛИОНЕРА! /на руски език – част 26/

Следваща статия

Силен вятър в 17 области на страната!/за 25 май/

Други интересни