ПРОВЕДЕ СЕ КОНКУРСЪТ ЗА СЕКРЕТАР!

Автор: Няма коментари Сподели:

23 МАРТ 2016 ГОДИНА.                                                                            Тракийски свят

В Община Хисаря се проведe конкурс за длъжността  СЕКРЕТАР. Това става пет месеца, след като инж. Пенка Дойкова става кмет.

 Изикванията са спазени и със заповед на кмета е създадена комисия с председател Тони Илиева, заместник – кмет на община Хисаря, която разглежда документите на кандидатите и конкурсът бе насрочен за 23 март.

Кандидатите са трима – Петко Петров, Димитър Сотиров и Евгения Христова. В заповедта беше определено конкурсът да бъде в два  етапа. 

Най – напред от 9 часа и 30 мин.участниците решаваха тест, в който бяха включени 40 въпроса.

 След като комисията с председател Тони Илиева – заместник – кмет прегледа  отговорите, до интервю бяха допуснати Петко Петров и Димитър Сотиров.

Интервюто започна в 14 часа в заседателната зала на общинската администрация.

Конкурсът се проведе по всички законови правила и беше честен, според участниците  в него.

До десет дни кметът на общината – инж. Дойкова ще назначи спечелелия конкурса.

Без да уточняваме имената, можем  да кажем, че единият от кандидатите е отговорил на 31 въпроси, а другият на 40. На интервюто и Петко Петров и Димитър Сотиров са се представили много добре.

    Предполага се, че длъжността СЕКРЕТАР ще бъде заета  от 1 април 2016 година. До сега временно на този пост беше Даниела Николова – началник отдел Административно обслужване.

Предишна статия

Один день из жизни генерального конструктора SkyWay!/на руски/

Следваща статия

Apple!

Други интересни