СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

                                            С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидатиза длъжност: СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

     Комисията, назначена със заповед № РД-05-148 от 08. 03.2016г. на кмета на община Хисаря, като разгледа представените заявления за участие в конкурса реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.Петко Делчев Петров

2. Евгения Христова Христова

3. Димитър Сотиров Сотиров

     Кандидатите трябва да се явят за първия етап от конкурсната процедура (решаване на писмен тест), който ще се проведе на 23.03.2016г. от 09:30 часа в заседателната зала на общинска администрация Хисаря.
     Резултатите от теста ще бъдат обявени на участниците на 23.03.2016г. от 13:30 часа в заседателната зала на общинска администрация – гр. Хисаря.
     Вторият етап– интервю ще се проведе с кандидатите, преминали теста на 23.03.2016г. от 14:00 часа в заседателната зала на общинска администрация Хисаря.

II. Няма недопуснати кандидати до конкурса.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:
                                                                        Тони Илиева
                                                                         заместник – кмет на община Хисаря

        

                                                                                          Източник – сайта на община Хисаря

Предишна статия

BMW в битка с Mercedes!

Следваща статия

Коментар от АНАЛИЗАТОР!

Други интересни