КОНКУРС ЗА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ!

Автор: Няма коментари Сподели:

     Със заповед на кмета на община Хисаря – инж. Пенка Дойкова от 19 февруари 2016 година е обявен конкурс за секретар на общината.

    Минаха почти четири месеца, откакто инж. Дойкова е кмет, но тя не можеше да обяви конкурс, докато секретарят по времето на Ганева – Нено Жутев не си отиде, прибирайки в джоба си солидно обезщетение.

    В десет дневен срок от отпечатване на обявата, приемането на документите завърши на 7  март 2016 година в 17 часа.

   Какво се иска, за да си секретар на община Хисаря? Да имаш висше образование – магистър, да имаш четири години професионален опит за заемането на длъжността. Предимство имат кандидатите с образование право, икономика, публична администрация, хуманитарни и социални дейности. Конкурсът ще се проведе в два етапа – тест и интервю.

      Инж. Дойкова ще издаде заповед за създване на комисия, която в 14 дневен срок ще провери документите на кандидатите дали отговорят на изискванията,  посочени в обявата на общината.  

 Чак тогава ще бъде обявен конкурс.  Дотогова временно ще пръдължи  да изпълнява  длъжността секретар  Даниела Николова – началник отдел „Административно обслужване” и секретар на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

                                                                                                         Тракийски свят

Предишна статия

Десетте държави с най-големи златни резерви!

Следваща статия

НА ЖЕНИТЕ С ЛЮБОВ!

Други интересни