Пак наказание в община Хисаря!

Автор: Няма коментари Сподели:

   Административният съд в Пловдив на заседание с председател Мария Златанова разгледа жалбата на Регионалната дирекция на околната среда и водите – Пловдив, с която се иска да бъде отменено решението на Пловдивския районен съд.

При проверка позаповед № РД 79/ 01.04.2015гот директора на РИОСВ Пловдив на 16/04/2015г. е констатирано съществуването на нерегламентирани замърсявания в местности, попадащи в община Хисаря, отразено в констативен протокол № 0003667.

Установено е, че по поречието на преминаваща през село Кръстевич, община.Хисаря, река „Геренска”, северно от селото, след моста за хижа „Бунтовна”, има нерегламентирано замърсяване със строителни отпадъци, смесени битови отпадъци, пластмасови опаковки и оборска тор.

Подобно е констатираното състояние на северозападната част на селото по пътя за хижа „Бунтовна”, където селското дере е непроходимо и затревено, замърсено със смесени битови отпадъци, пластмасови опаковки, храстовидна растителност.

Въз основа на това е съставен на 14/05/2015г. акт за установяване на административно нарушение, в който е прието,че кметът на община Хисаря е извършила нарушение на чл.151 ал.2 т.6 пр.1 вр.чл.19 ал.3 т.15 от Закона за управление на отпадъците.

Въз основа на това е издадено и оспорваното наказателно постановление, с което на жалбоподателката Г. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 3000 лева .

   Кметът подава жалба до Районния съд и там е оправдана, но Регионалната дирекция на околната среда и водите обжалва пред Административен съд – Пловдив.

На заседанието е отменено решението на Районния съд 2123 и потвърдено постаноление № 51 от 15 юни 2015 г. на директора на Регионалната среда и водите. На П. Г. е наложена глоба от 3 000 лв.

Решението на съда не подлежи на обжалване и протест.

                                                                                      Тракийски Свят

Предишна статия

Предлагат смяна на химна!

Следваща статия

Вестник “Стършел” навърши 70 години!

Други интересни