Община Хисаря днес.

Автор: Няма коментари Сподели:

                                                      НАКРАТКО

     3 391 465 лева е отчетът по оперативна програма за реконструкция и модернизация на спортен терен „Стадиона” в град Хисаря.

 Тук влиза и и изграждането на спортна площадка и съоръжения в село Старосел.

    542 хил. 844 лв. струва изграждането на система за пасивно пожаронаблюдение в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Хисаря.

 Рехабилитацията на пътя Калояново – Старо Железаре е за 6 милиона 208 хил. 043 лв.

    Общата стойност на канализацията на трите квартала – Веригово, Момина баня и Миромир и ремонта и рехабилитацията на водопроводната мрежа е 32 003 103 лв.

 Общата стойност на парите за Археологическия резерват са 4 002 798 лв. За 2015 година отчетът е за 837 375 лв.

Програмата е мащабна и се отнася за развитие на културно – историческите атракции на територията на община Хисаря.

Тук влизат:

– Художествено и ефективно осветление на крепостната стена на Археологическия резеравт в Хисаря и изграждане на обходна пешеходна и велоалея около нея.

 –  Взстановяване и ремонт на водопиен павильон – колонада „Момина баня”

 –  Консервация и социализация на обект „Римски терми” в Археологическия резерват.

 –  Реконструкция, реставрация и  експониране на обекти от Археолическия резерват, южна и източна крепостни стени в античния град Диоклецианополис, жилищна сграда, базилика и казармени помещения до южната крепостна стена и изграждане на маршрут, обединяващ туристическите обекти в резервата.

    Съветниците одобриха задание по проектиране и допускане за изработване на Подробен устройствен план – специализирана планова схема за ГАЗОСНАБДЯВАНЕ на община Хисаря.

По проекта ще работи Черноморска технологична компания АД.

                                                                                                                     Тракийски свят

Предишна статия

Най-известният композитор на филмова музика!

Следваща статия

Вольф Мессинг 05 серия.

Други интересни