СЪВЕТНИЦИТЕ ПРИЕХА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ!

Автор: Няма коментари Сподели:

           СЪВЕТНИЦИТЕ ПРИЕХА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

     Общинските съветници приеха структура на общинската администрация. Слуховете, че ще има промени, които могат да лишат някои служители от работните им места, излязоха напразни. 

Структурата е организирана в отдели, в които има промяна само в названията. Отделите са: 

1. Отдел Административно обслужване. 

2. Отдел Бюджет, счетоводство и местни приходи.

3. Отдел Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура.

4. Отдел Европейски проекти, социални дейности и ОСС.

5. Отдел Икономика, туризъм, култура, спорт и младежки дейности. 

От тук започват началниците на отдели, главни специалисти, старши експерти, младши експерти и т. н. 

Кои хора ще бъдат началници на отдели? Ще останат ли същите, или ще има промени и в самите отдели, това знае само кметът. 

Знае се само, че държавните дейности ще са с 52 – ма служители, дофинасирането  е с 14 служители – общо 66 служители.

Кметът е основна фигура в общинската администрация. След него е заместник – кметът, кметовете по села, кметските наместници и секретарят.

В структурата има главен архитект, финансов контрольор, главен вътрешен одитор. 

 Няма юрист, което означава, че ако има такъв, той ще бъде на граждански договор. Останалите служители ще бъдат определени със щатното разписание.

    Казват, че човекът, който знае всичко – с кого говори кметът, с кого се среща, кога пътува, къде отива, кой от служителите е вътре, какви въпроси обсъждат, кога говори с представители на средствата за информация, трябва  да е предан на инж. Дойкова и почтено да изпълнява задълженията си като бъде дискретен и всичко да остава пред вратата на кметския кабинет. 

Това ли е човекът, който сега любезно вдига телефона, ще реши самият кмет.

                                                                                                                   Тракийски святImage title

     Любен Акълийски

Български пейзажи – Хисаря

Предишна статия

Руският “Т – 50” сменя правилата на играта!/на руски език/

Следваща статия

ИЗБОРИ В НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ!

Други интересни