Нено Жутев вече не е секретар на община Хисаря!

Автор: Няма коментари Сподели:

                           Ще има конкурс

     Нено Жутев вече не е секретар на община Хисаря. Тази длъжност   ще се изпълнява от Даниела Николова. 

Николова е секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

Комисията Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината.

Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.

Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата.

Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми.

Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Контролира намиращата се на територията на общината Детска педагогическа стая.

Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.

Освен  това  Даниела Николова е началник отдел „Административно обслужване” в общината.

Тя ще  изпълнява длъжността секретар, докато бъде проведен конкурс. 

Датата на конкурса още не се знае. 

Документите се подготвят.

                                                                      Тракийски свят

Предишна статия

КЪДЕ Е ПЕЧАТЪТ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ?

Следваща статия

Грабежът – доцент доктор Минчо Христов!/20 12 2014/

Други интересни