Решения на общинския съвет в Хисаря от 27.11.2015 година.

Автор: Няма коментари Сподели:

                                   СЪВЕТНИЦИТЕ РЕШИХА

     Сесия на  Общинския съвет  се проведе в петък – 27 ноември 2015 година от 9 часа в залата на общинската администрация.

    Съветниците не приеха  правилник за работата на Общинския съвет и  взаимодействието му с комисиите и с общинската администрация. Избрани  бяха четири временни комисии към Общинския съвет.

    Определен беше представител на Общинския съвет в общото събрание на Националното сдружение на общините и в Областния съвет.  Това е председателят на Общинския съвет – Гатьо Султанов. В негово отсъствие ще го замества Пенчо Шапков. 

   Не бяха гласувани заплати на общинските съветници и на председателя на Общинския съвет.

На кметовете по кметства  им бяха определени възнагражденията както следва:

1. Богдан Иванов –ЧЕРНИЧЕВО (795 лева).

2. Илия Тонов Тонов – СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ(830 лева).

3. Неда Димова Топузлийска – ПАНИЧЕРИ(850 лева).

4. Илина Маринова Костова – БЕЛОВИЦА (795 лева).

5. Матея Кръстев Гудев – СТАРОСЕЛ (860 лева).

6. Цвятко Петров Истилянов – КРАСНОВО (850 лева).

7. Румен Иванов Айвазов – КРЪСТЕВИЧ (795 лева).

8. Недялка Иванова Кирева – МАЛО КРУШЕВО(715 лева).

9. Божана Янколова Пампурова – МИХИЛЦИ (715).

Кметски наместник ще има в Мътеница.

    Разрешиха на Румен Деренски за произнасяне, проучване и проектиране в Кръстевич и му дадоха  трасе за електропровод и водопровод в Кръстевич.

    Не гласуваха на Борис Бормалийски  да му бъде изработен Подробен устройствен план в местност в стопанския двор на село Черничево.

     Гласуваха на няколко човека  от Хисаря промяна на предназначението на земеделски земи за построяване на спортен обект, заведение за обществено хранене и хотел на мястото между  ъгъла на Пречиствателната станция и квартал Миромир.

 

                                                                                   „Тракийски свят”

Предишна статия

Село Калояново – масивна двуетажна къща! Ексклузивна оферта!

Следваща статия

Има надежда да пътуваме извън Слънчевата система!

Други интересни