ОБЩИНА ХИСАРЯ!

Автор: Няма коментари Сподели:


                              С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси на 30.11.2015 година от 14:00 часа в заседателната зала на общинската  администрация Хисаря  ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016 година.

Кметът на община Хисаря  – инж. Пенка Дойкова кани гражданите на Хисаря, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

     Становища могат да се предоставят в деловодството на община Хисаря, бул. „Ген Гурко” № 14 в работни дни от 08.00 до 17.00 часа или на email:   obhisar@hisar.bg   до 27.11.2015 г.

                                                                 ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

ТОВА Е КРАЧКА КЪМ ГОЛЯМАТА ЦЕЛ! Гатьо Султанов – председател на общинския съвет в Хисаря!

Следваща статия

Тракийски свят по света и у нас днес и утре!

Други интересни