НАМЕРЕНИЯ И ВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ!

Автор: Няма коментари Сподели:

       НАМЕРЕНИЯ И ВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Изграждане на мост на улица „Гладстон” – Хисаря, който да свърже Археологическия резерват с по- новата част на града.

Изготвяне на общ градоустройствен план на Хисаря.

Създаване на електронен пътеводител за Хисаря и общината.

Изграждане на „Спортна зала Хисаря” за създаване на по – добри условия за масов спорт и спортни лагери на гостуващи отбори.

Възстановяване на футболен отбор „Крепост” – Хисаря.

Съвместно с Агенция пътна инфраструктура да се довърши „Надлез „Хисаря”.

Намаление на цената на някои такси за определени услуги, извършвани от службите на общинската администрация / удостоверения за наследници, скици, визи…/

Картотекиране в Хисаря на изоставени, грозящи и опасни сгради, неподдържани дворни места и предприемане на неоходимите законови мерки за тяхното обезопасяване и естетизиране.

Намаление на разходите за издръжка на Общинския съвет за периода 2015 – 2019 година спрямо мандат 2011 – 2015  с 50 хиляди лева.

Привеждане на преносната мрежа на мобилните и кабелните оператори, действащи на територията на община Хисаря, в съотвествие с изискванията на закона за тази дейност.

Обновление на пътя Калояново – Хисаря.

Решение на проблема с концесията на „Красновски бани” и възстановяване на парковата зона.

Изграждане на селище на занаятите в Старосел и строителство на „Посетителски център” – Старосел.

Преустройство на училище „20 април” село Старосел  като обучителен и спортен център за деца, зелено училище и други подобни.

Това са част от намеренията и вижданията на ПП Партия на зелените, разгласени преди изборите.

                                                                                                    Тракийски свят

Предишна статия

Сиромашко лято (1973)

Следваща статия

Еврокомисията: Случаят с кражбата на 26 милиона евро не е приключил!

Други интересни