Програма за управление на НФСБ община Хисаря!

Автор: Няма коментари Сподели:

.

  Програма за управление на  НФСБ  община Хисаря       

                       ОСНОВНИ ВИЖДАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

 1. ОБЩИНСКАТА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ  Е   ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРЯБВА ДА  СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ПОЛЗВАНЕ без каквито и да били уговорки от страна на общината.

Да се делегира повече отговорност на  служителите в община Хисаря, самоуправление чрез

по-голяма  лична отговорност към задълженията,  които изпълнява  общинският  служител .

2. Общинският  служител не трябва да е зависим във вземането на решение от кмета например.Този служител трябва да знае за какво е назначен, какво се иска от него и сам да решава проблема в ресора си, като има  компететност за това.

3. Кметът на общината е координатор, който води различните звена и отдели към по –  ефективна общинска дейност и корегира това, което спъва ефективността в дейността на общината.Според  нас кметът  е човека, който трябва да управлява със съвети,  а не със закани.

4. Лицето на общината,  ако ще   управляваме  ние, ще бъдат всички, които работят във нея.

От параджията до кмета , всички тези хора са избрани да служат на населението и

населението  им плаща заплати за тази служба.

5. Така че индивидът, обикновеният  човек   е най-важния  клиент на общината и  трябва да получи  най – доброто отношение,  което той заслужава. Никога няма да позволим  фразата „Този пак е тука“ да се чуе в община Хисаря.

6. Какво бихме направили за различните възрастови групи ?

За детските градини,  петте училища в общината и средното училище  бихме  отделили общински ресурс  за плуване ,футбол, тенис на корт, тенис на маса и други спортове,  в които вече е инвестирано от общината. Но никога не бихме дали 3 хиляди лева от общинския бюджет, за “да язди моята дъщеря кон”.

Парите ще бъдат от общинския бюджет и от предприемачите, но на тях трябва да им се даде възможност да инвестират в общината в  спорта, като получат по- добри условия, ако те са  помогнали  за израстването на децата от общината като добри спортисти или изявени личности. Защото изявените личности  са лицето на общината.

7. Какво бихме  направили за пенсионерите?

Никога не бихме оставили пенсионер на улицата или без надзор от общината.

Всеки пенсионер, който няма жилище, трябва да се настани в общинско жилище  с човешки условия. Макар, че няма достатъчно общински жилища, защото се изпродадоха и се изкупиха от хора, от които не всички  заслужаваха, може да се помисли за помощ от държавата и от програми по този въпрос за създаване на старчески дом.

Тези хора са ни отгледали и те заслужават в годините,  които им остават, да се чувстват

горди,  че живеят.  Това е нашето виждане.

8. За сигурността на всички пенсионери и болни, хора с увреждания ще бъде инсталирана система за алармиране,  която ще бъде с дигитална система за известяване и зов за помощ.  

Това ще осигури още едно работно звено в община Хисаря.

Всеки пенсионер ще има възможност да бъде облечен, нахранен, изкъпан, подстриган и сресан, ако се намира в старческия дом.

9. ЗА ЗДРАВЕТО на жителите на общината ще търсим  начини най-вече чрез разговори с ръководството на „Спешна помощ” и с Министерството на здравеопазването да има в района нови  три  линейки с  модерно обурудване за предотвратяване на случаите от преждевременна смърт, поради липсата на медицинска техника.

10. За  горите в общината:

  Те ще бъдат върнати за стопанисване на Горското стопанство,  защото видяхме,  че общината не може да управлява активи от този род.

11. За водите и баните: това е най-важният ресурс на Хисаря, за който ще  внесем  докладна в общинския съвет с предложение за по – ниски цени, особено за пенсионерите. 

Вода ще може да си налива всеки за питейни нужди, но трябва да се осигури и достъп  до водата за инвалиди.

12.Археологията ще бъде издигната  на по – високо ниво и в Археологическия резерват ще се спазват строго законите.  

Това ще е едно от задълженията на общинската полиция. Крепостната стена ще бъде приоритет на общината.

13.Археологията ще бъде свързана с балнеологията – използване на минералните води в Хисаря, оправяне на  концесията на Красновски бани. 

Целта е туристите да използват лековитите минерални води на Хисаря и Красновски бани, да правят културен туризъм в Археологическия резеравт, на Староселския култов храм, на Кози грамади, на тракийското селище в Кръстевич.

14.Относно християнската религиозна осанка на община Хисаря, ще подкрепим и развием следния голям проект: “Базиликата“ по предложение на отец Тодор, пристоятел на църквите в кв. Момина баня и село Паничери, ТОВА СА ЕДНИ ОТ НАЙ-СТАРИТЕ ЦЪРКВИ  в община Хисаря, за които  парите от общината  никога не стигнаха. 

Нито  един единствен лев не  е  даден, което е срам и позор за управниците на община Хисаря.

15.Ще проведем  дарителска кампания да реставрираме тези църкви, така както направихме преди години и дарихме пари за църквата “Свети Пантелеймон“ в центъра на града, където  служи  иконом Александър. С  тази  църква  днес всеки се хвали, но малко бяха тези, които дариха.

Някои  взеха и чуждите пари и си ги преписаха за свои.

16.Пълно възобновяване  в автентичен вид, както е била,  на “БАЗИЛИКАТА“, която датира от 4 – ти век и се смята за първата църква на  Християнската епархия по тези наши земи.

„Базиликата“ се намира срещу читалище „Иван Вазов”.

17.   Читалищата – това гнездо на просвета и култура, ще бъдат поддържани от общината. Пари за книги, пари за фолклор, пари за музейни сбирки – това е работа на общината.

18. Летният театър трябва да заработи целогодишно, ако му се направи  покрив. Така ще стане, ако има европейска програма.

19.   Художниците от Хисаря ще имат възможност да правят изложби в Туристическия информационен център в Хисаря. От всеки  художник  ще бъде направена откупка   на негова картина от общината. Това няма да бъде загуба, а инвестиция за един общински художествен фонд, чийто стойност непрекъснато ще се повишава.

20. Не може една община с такава голяма дейност да няма средство за информация. Общинският съвет трябва да проумее това и да реши как да информира своите избиратели за всичко, което правят и съветниците,  и общината.

21. Ще осигурим общински пъдари за всички,  които имат ниви и градини, които ще контролират  и  наглеждат  къщи и дворове.

22. ВОДНИЯТ РЕСУР
Язовирите за напояване  ще бъдат за всеки,  който има нужда,  без значение от  това дали е член или не във водно сдружение.  Тези водни сдружения са целта на някои“ болни мозъци“ да сложат ръката и на най-нужното  – водата и да  направят така,  че да плащаме  водата от язовирите,  които нашите родители построиха.

23. Ще направим всичко възможно , ако бъдем  избрани,  да върнем  обратно на общината пречиствателната станция. ,Това са 25000 000 лева активи.Поне да бяха я продали,  за да влязат  свежи пари в общината,  а те я дарили на Водоснабдяване и канализация.

24. Гробищата ще се поемат от БКС Хисаря и ще се подържат целогодишно.

25. Активите на община Хисаря ще бъдат прегледани и ще поискаме от държавата да прехвърли повече държавна собственост към общината, защото общината има по – добър начин да управлява държавната собственост.

26. Кредитите на община Хисаря  ще са още един проблем,  който  знаем, но

имаме  виждане как този проблем ще бъде сведен в един следващ за нас мандат

до минимум.

Какво ще наследим от задължителните проекти, които община Хисаря   реализира?

Футболен стадион, без футболен отбор. На нас ни се падна да създадем футбол.

И тук каруцата е пред коня   – гениални проекти за пари,  изхарчени  без логика.

27. Знаем , че без живот в селата община Хисаря бавно ще загине.

Ще се борим  да задържим  и привлечем  в община ХИСАРЯ  хора, които искат да инвестират в бизнес дейности,  които генерират работни места и повишават нивото на технологиите в  различните отрасли.

Приоритет ще бъде за нас   развитието на селското стопансво  с нови овощни и зеленчукови градини, с  рози и лозя и всичко,  в което един предприемчив стопанин би вложил средства.

28. ОПАЗВАНЕ НА  АВТЕНТИЧНИЯ  ВЪНШЕН ВИД НА ГРАД ХИСАРЯ.

29. Ще бъдем  безкомпромисни към фирми, които замърсяват по един или друг начин природната среда и експериментират с манипулация на населенито към замърсяване и унищожение на флората  и фауната на територията на община Хисаря.

30. Лов и риболов

Ще  бъде стимулиран  с общински средства с по – дълъг период на договори за инвестиции. Има прекрасни възможности за ловен туризъм, стига да знаем как да привлечем ловците.

     Това са нашите  възгледи за управлението на община Хисаря. 

 Това е само основното, без подробности. Както прочетохте, тук не се говори за строителство, за ремонти, за платформи, за програми… 

Всичко това ще предложим на хората от общината, ако бъдем избрани за общински съветници. 

Тогава ще знам какви такси и данъци влизат в общината, какви държавни субсидии пристигат, какви европейски проекти може да внесе общината и  всичко ще се изясни. 

Най- важното е да разберем  какви заеми има общината, защото те трябва да се връщат, пък тогава да се правят програми за действията на една община.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ и аз – Коста Стаменов очакваме вашия глас на 25 октомври 2015 година. Гласувайте  с  №18     за общинските съветници!  

НАЦИНАЛНИЯ ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ  – Община Хисаря!

        Ние знаем, че искате нови лица в политиката на Хисаря. 

Ние сме тези нови лица, ние можем да спрем корупцията и грешната посока на сегашното управление, в която водят общинаТА.

 НАЦИОНАЛНИЯТ ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЗА НАС ОЗНАЧАВА СПАСЕНИЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ. 

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И НИЕ ЩЕ ДОКАЖЕМ, ЧЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ!

№18 Е ВАШИЯТ ШАНС ДА РАЗБЕРЕТЕ ИСТИНАТА!

Предишна статия

Асфалт като хармоника!

Следваща статия

Два диоптъра далекогледство (1976)

Други интересни