ИНТЕРВЮ НА ИРИНА КИРИЛОВА С ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

18 Февруари, 2020
21 коментара
 • Инж. Ганева, не е ли опасно за едно управление кметът и заместник-кметът да са от една партия, председателят на Общинския съвет да е по политическо споразумение на този пост, мнозинството да е в угода на кмета. Така ще минават всички ваши предложения, макар и понякога да не са в полза на общината.

 • Нека в това интервю да се опираме на фактите! Като кмет аз съм положила клетва и всички решения, които предлагам, са с ясното съзнание, че са в полза на гражданите на община Хисаря. Дали са били правилни или не, само времето ще покаже. Колкото до заместник-кмета – това не е избираема позиция, нито пък е прецедент кметът и заместник-кметът да са от една и съща политическа сила. За да можем да постигнем видими резултати от работата си и реално да подобрим живота на хората в общината, кметът и председателят на Общинския съвет трябва да работят заедно в екип, независимо от своята политическа ориентация. По време на предишния си мандат работих с председател от опозицията и твърдя, че работихме добре. Вярвам, че и сега ще бъде така.

 • Три месеца сте кмет. Кога сте се вслушали в опозицията и сте се съобразили с техните аргументи?

 • В качеството си на кмет винаги се вслушвам в разумните предложения, независимо от кого са дадени. Смятам да продължа да го правя и занапред.

 • Не знам дали четете „Тракийски свят”, но написах цяла статия за надлеза. В предизборните си речи говорихте, че ще строите мост от Медицинския общински център до читалище „Иван Вазов” в Хисаря и изведнъж насочихте вниманието си към държавен обект. Прекарахте в Общинския съвет и предложението си общината да купи малко повече от два декара лозе от фирма „Аржил” и да го подари на Агенция „Пътна инфраструктура”. Къде е тук уловката? Нещо ви обещаха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за общината ли?

 • Нека първо да уточним, че говорим за два отделни проекта. В момента работим и по двата. Държавният обект, както вие се изразявате, е във фокуса на внимание още от предишния ми кметски мандат, защото съм на мнение, че този обект трябва да бъде завършен. През 2015 година след много срещи и разговори в Агенция пътна инфраструктура, бях успяла да издействам средства за реконструкция на надлеза, които бяха заложени в програмата за 2016 г. През месец февруари 2016 година община Хисаря е уведомена, че са осигурени средства, но трябва да се „изчисти“ собствеността в обхвата на надлеза. Тогава процедурата не е доведена до край и средствата са пренасочени, т.е. безвъзвратно загубени за общината. Сега заедно с областния управител г-жа Дани Каназирева и Областно пътно управление  -  Пловдив отново се опитваме да осигурим средства за довършване на надлеза и за ремонт на пътя Дуванлий - Черничево, който е пропаднал и е опасен за движение.

 • И отново – нека да представим фактите коректно: внесох докладна, с която поисках от Общинския съвет да вземе решение да купим въпросния имот от „Аржил“, като в същото време в Програмата за управление на общинската собственост е включен общински имот, който да продадем на „Аржил“, и да подарим неговия, за да „изчистим“ собствеността върху надлеза, тъй като този имот попада в сервитута на съоръжението. За мен като кмет е важно да доведем до край този така дълго отлаган проект, който, вие знаете, ще бъде от полза за жителите на цялата община.

 • Преди две години излезе решение на Върховния административен съд, с което беше отменено решението на заместник-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който не разреши на „Би къмпъни” да строи в Археологическия резерват. В резултат на  решението на ВАС министърът със заповед от  14 септември 2017 година допуска изработването на ПУП – план за регулация и застрояване на кв. 104 с отреждане на нежилищни обслужващи обекти, заведение за обществено хранене и басейн по плана на Археологическия резерват. Знаете, че „Би къмпъни” е свързана с имената  на двама общински съветници – инж. Бойко Гавраилов и инж. Атанас Куковски. Смятате ли да внесете докладна в Общинския съвет и да им осигурите условия за строеж?

 • Общински съветници или не, споменатите от вас господа са граждани и инвеститори и се ползват със същите права, както всички останали граждани. Ако имат внесено искане за ПУП, нямам основние да ги спра, още повече,  при влязло в сила решение на ВАС. За администрацията решенията на съда са задължителни.

 • Казват, че сте напориста жена и става това, което вие кажете. Това е добро качество, но винаги ли действията ви са в полза на общината? Още на първата сесия беше приета стратегия за възобновяемите източници, в която се дава възможност и за биоцентрали. Няма да напомням историята с биоцентралата в Черничево, която не се построи, но все още се водят дела за къщата на сестрата на Коста Стаменов. След това не се съгласихте с предложоението на съветниците от опозицията за цената на пътищата, които минават през земеделските земи. Всички знаем кой е най- големият фермер в тази община. Не поискахте да бъде увелечен туристическия данък, така, както е в съседните курорти и пак всички знаят кои притежават хотели. 27 маломерни имоти в Старосел отидоха в ръцете на кооперация „Агрокомерс 98”. Мина и решението фирмата на дъщерята на Данчо Кощилеков и „Агрокомерс” 98” да плащат една пета такса смет от таксата на населеното място, в което са предприятията им. Закрихте „Банчето” в Миромир. Мислите ли как всичко това се отразява на мнението на хората?

 • Във въпроса си коментирате няколко теми едновременно, аз бих искала да разясня фактите по всяка от тях:

 • Стратегията за възобновяеми източници е изготвена още от предишното ръководство на общината. Такава стратегия трябва да има всяка община и тя трябва да бъде съобразена със Закона за възобновяемите източници, а в него са включени и биоцентрали. Биоцентралата в село Черничево няма нищо общо с делата, които се водят за къщата на Коста Стаменов, нека не навлизаме в частни случаи, да се придържаме към темите, които са важни за всички жители на общината.

         Що се отнася до цената на пътищата, твърдението ви не отговаря на истината. Едно пояснение - цената на пътищата не се определя от кмета. Кметът внася докладна по темата в законово указания срок, след което има думата Общинският съвет. В случая няма взето решение на Общинския съвет за определяне на цените на пътищата, минаващи през земеделските земи. Затова директорът на Областна дирекция „Земеделие“ издава заповед и определя цените на база среднорентно плащане.

     Не отговаря на истината и твърдението, че не съм поискала увеличение на туристическия данък. По тази тема също има внесена докладна до Общинския съвет и се очаква да бъде взето решение. За повече яснота ще цитирам цифрите от моето предложение: за обекти с една звезда – 0,60 лв.; за обекти с две звезди – 0, 70 лв. и за три и четири звезди – 0, 80 лв. на човек за реализирана нощувка.

Маломерните имоти не са само в Старосел, но и във всички останали землища. Те се дават на ползвателите на масивите по споразумението, което са подписали в Общинска служба „Земеделие”- Хисаря. Всеки, който участва в споразумение, получава и маломерните имоти, намиращи се в масивите му за ползване за конкретната стопанска година.

 Решението фирмите, които са въвели сгради в експлоатация след 2013 г. да плащат данък 1/5 от изчисления с промила за населеното място, е взето в полза на всички инвеститори в общината. Освен посочените от вас, тук влизат и винарните в Старосел, Акватерми в Красново, цеха за сушене на плодове в Кръстевич, в момента се строят и две нови розоварни. Решението датира още от януари 2019 г., а сега беше отразено в Наредбата. Защо Общинският съвет е гласувал това решение? Преди 2013 г. промишлените предприятия плащаха данък на базата на данъчна оценка на имотите. След 2013 г. законът е променен и всички вече плащат данъците си на основата на балансова стойност. За новоизградените предприятия тази стойност е много висока. В същото време данъчната оценка на имотите в населените места е ниска и промилите за такса смет са високи, което води до високи такси за предприятията. Целта е да не съсредоточаваме бизнеса само в града, а да му се даде възможност да работи успешно в цялата община. Давам ви пример с фирмата, която цитирате в Старо Железаре: при промил 8,9 за Старо Железаре, таксата смет, която предприятието трябва да плати, е 23206 лв. При изчисления на база 1/5 от сумата, изчислена с промила, ще плащат 4650 лв. Това е при положение, че предприятието се намира в Старо Железаре. Ако предприятието е построено в Хисаря, на базата на промила за такса смет в града, сумата, която ще плаща, е 6000 лв.

Казвате закрихте „Банчето“ с обвинителен тон. Аз питам дали данъкоплатците в Хисаря са съгласни този обект да продължава да работи при положение, че за 5 години има 2000 лв. приходи и 100000 лв. разходи? По разчет там имаме посещение средно по 1 човек на ден. Нека си отговорим на въпроса оправдани ли са тези разходи и дали не бихме могли да инвестираме средствата в обекти, които ще носят полза на повече хора.

 • Последното разрешително за минерална вода е за мощната пловдивска транспортна фирма „ПИМК” за санаторума в Красновски бани. Разговорите  ми с тази фирма показва, че хората искат по - скоро да приключат обекта. Помага ли им общината в това отношение с утвръждаване на всички необходими документи за ремонт и реконструкция?

 • Фирмата в Красново, която е купила санаториума „Страхил“, няма подадени документи в община Хисаря, но ако това се случи в бъдеще, разбира се, общината ще окаже необходимото съдействие.

 • Вашите намерения , инж. Ганева, след провалената концесия на Красновски бани, където всичко е потънало в ръжда и саморасли храсти на близо 90 дка парк?

 •  Решението за това какво ще се случи с банята в Красново и с останалите там сгради от бившата концесия, ще вземе Общинския съвет на Хисаря. Колкото до парка, ще се опитаме със собствени сили да го почистим и да го направим по - привлекателен.

 • Предстои приемането на нова структура на предприятието "Чистота, озеленяване, строителство и ремонт”. Към  него минава и градският минерален плаж. Какво ще става с този плаж, който от години не работи, провеждат се конкурси, стига се до съд заради неправилни процедури...Имате ли нови инвеститори?

 • Каква ще бъде формата на стопанисване на градския плаж е също решение на Общински съвет-  Хисаря. Моето предложение е да бъде прехвърлен към общинския сектор „Чистота, озеленяване, строителство и ремонт“, за да бъде осигурена охрана и да се спре разграбването. Смятаме да търсим активно подходяща програма за финансиране, по която да кандидатстваме за възстановяването му.

 • Вие имате положително отношение към културно- историческото наследство. Ще се срещнете ли с проф. д-р Иван Христов, за да се разберете за проваления през миналия мандат проект за археологически разкопки в района на Старосел?

 • Разрешенията за разкопки се издават от Министерство на културата и е изцяло в техните компетенции да преценят кога и на кого да издадат такова разрешение. Моето лично мнение е, че трябва да се разкопава, само когато има осигурени средства за консервация и реставрация на новооткритите обекти.

 • Накрая бих искала да ми обясните онази част от таблицата за дълга, в която пише, че след плащането на главница, лихва, такси и комисионна за ангажимент и управление, в края на 2020 година дългът ще бъде 2  519  514, 55 лв.

 • В случая вие говорите за кредитите, които общината ползва за изпълнението на различни проекти. Те имат различни срокове за изплащане напред във времето. Цифрата, която вие цитирате, е на главницата по всички кредити, която ще остане в края на 2020 година, след като през годината редовно сме погасявали дължимите суми по всички проекти.

                                                                                             ТРАКИЙСКИ СВЯТ

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от Ирина Кирилова
18 Февруари, 2020 | 16:02
Напиши отговор
Оценка: +23
Не напразно във факултета по журналистика имахме предмет журналистическа етика. В журналистиката има принципи. Благодаря на инж. Пенка Ганева - кмет на общината, че се съгласи да даде интервю за "Тракийски свят"! Добре е, че това интервю е качено и в сайта на общината, но не е коректно това да става, преди авторът да помести материала си в средството, за което е предназначено интервюто. Разбирам, че е нямало кой да и каже това, затова стореното го приемам като добър повод от нейна страна да покаже, че не се плаши от никакви въпроси и така ще продължим и в бъдеще. А защо не е качено това интервю вчера в "Тракийски свят", освен редакция, сметнах, че ВАСИЛ ЛЕВСКИ стои по- високо от проблемите на община Хисаря, затова той е на челно място в сайта.
Анонимен
#2 от Заинтерисован
19 Февруари, 2020 | 08:48
Напиши отговор
Оценка: +25
Не е вярно,че данъкът се изчислява от 2013 година по балансова стойност,г-жо Ганева. Изчислява се като се взема по- големия данък между балансовата и данъчната стойност.Консултирах си със спецалисти от две данъчни управления
Анонимен
#3 от ...
19 Февруари, 2020 | 21:03
Напиши отговор
Оценка: -24  +70
Ако това са смелите въпроси, жалко за голямото чакане.
Анонимен
#4 от точковия?
20 Февруари, 2020 | 13:30
Напиши отговор
Оценка: -91  +21
Във филма "Под прикритие""доброто ченге като разбра, че по законен път не може да довърши Джаро, взе че го застреля на гробищата.
Анонимен
#5 от ...
20 Февруари, 2020 | 16:02
Напиши отговор
Оценка: -1  +1
Аха! Значи?
Анонимен
#6 от хм
20 Февруари, 2020 | 17:36
Напиши отговор
Оценка: -2  +19
Значи, че имаме чудесни български сценаристи, прекрасни режисьори, затова филмът се продаде в целия свят.
Анонимен
#7 от Катя
20 Февруари, 2020 | 17:46
Напиши отговор
Оценка: +17
Дали е равностойна сумата на имота, който общината ще купи от фирма"Аржил" на сумата, която ще получи общината от своя имот, който ще продаде на "Аржил"? Нека някой от общината ми отговори!
Анонимен
#8 от Аз
20 Февруари, 2020 | 18:58
Напиши отговор
Оценка: -1  +20
А защо не питахте кметицата - Струва ли си да се прави този надлез? Няма никакъв смисъл от него. Преди години, когато имаше по-чести часове за влаковете, не се е построил. Сега влакове минават 4 пъти на ден. Какъв е проблемът, че ще се изчака няколко минути. В големите градове строят ли надлези навсякъде, където минава влак - НЕ? И защо трябва да се строи мост от поликлиниката до читалището? За да се загрози облика на парка? Много е сложно да се заобиколи. Хората по света гледат да запазят облика на градовете, строени преди хиляди години, а ние искаме да развалим красотата и да наплескаме все повече и повече. Губи се красотата на Диоклецианопол!
Анонимен
#9 от Вериговка
21 Февруари, 2020 | 10:33
Напиши отговор
Оценка: +17
Защо не се направи едно публично обсъждане как за 4 човека във влак ще се прави надлез. Нито надез, нито мост е нужен. Хората правят паркове,за да се разхождат, че сме станали по сто кила, ние мост, да ни е по- лесно да пресечем. А че ще унищожим парка, не мислим, че ще прогоним птиците и катериките, това не ни засяга.Нека сами се убием лека- полека. И за туристическия данък се захвалила Ганева, че предложила 60 ст. А в Баня е 3 лв. на нощувка.
Анонимен
#10 от в недуомение
21 Февруари, 2020 | 12:10
Напиши отговор
Оценка: +17
Нито надлез , нито мост ни трябва , ама нали трябва да се усвоят идни пари
Анонимен
#11 от в недуомение
21 Февруари, 2020 | 12:10
Напиши отговор
Оценка: -1  +17
Нито надлез , нито мост ни трябва , ама нали трябва да се усвоят идни пари
Анонимен
#12 от Руди
21 Февруари, 2020 | 12:46
Напиши отговор
Оценка: -1  +17
Чакай да ги дадат тези пари, де, ще видим АПИ ще се заинтерисува ли изобщо от нашия надлез. Иначе по усвояването сме майстори
Анонимен
#13 от Скришна мишка
25 Февруари, 2020 | 10:22
Напиши отговор
Оценка: +15
Какво става с прозрачното управление? Конкурси обявяват ама после какво се случва никой не знае. Уж пише че ще публикуват информация на общинският сайт ама дръжки. Горското ще има ли управител? Дайте да видим кандидатите за шефове на данъчното - или то е ясно вече, договорихме се с Митко за длъжността още между първия и втория тур на изборите. И за шеф на културата и туризма се спряга името на една млада дама, ще се връща май и тя на бял кон в съвета сма ще разберем след свършен факт сигурно. Миромирци дадоха банчето тихо и кротко сега събрание ще правят ама след дъжд качулка вече.
Анонимен
#14 от Плажа
25 Февруари, 2020 | 10:59
Напиши отговор
Оценка: +10
А с плажа какво ще стане. Разбрах че ще започват строеж на жилищен комплекс в близост.
Анонимен
#15 от Do 13
25 Февруари, 2020 | 11:35
Напиши отговор
Оценка: +8
Госпожа Михайлова ще си продължи да работи в Пловдив, едва ли ще се върне в община Хисаря
Анонимен
#16 от До14
25 Февруари, 2020 | 14:24
Напиши отговор
Оценка: -1  +2
Нали Ганева казва в интервюто, че за плажа ще остави Общинският съвет да реши. А колкото до комплекса да не би данамекваш за Акватермите на Донатекс?
Анонимен
#17 от Мишки под прикритие
25 Февруари, 2020 | 19:37
Напиши отговор
Оценка: -1  +18
Не се чудете дами и господа,назначенията,стават избирателно,конкурс няма!Важно е да се обградим с "наши"хора!
Анонимен
#18 от бръмбар
26 Февруари, 2020 | 22:52
Напиши отговор
Оценка: +17
В миромир зад кръста, калинката ще правят вилно селище или нещо от този тип. Ще вземат минералната вода на плажа и тази която отива на чешмата до моста. Не напразно е измислено там да строят. Този пък на хотел Хисар онбашията ще прави голф игрище над банчето. Вече го затвориха това банче и познайте минералната вода къде ще иде или по точно каква е причината да затворят банята. Ганева нека да се оправдава с приходи и разходи те хората трева не пасат. Даже и пътя до голф игрището ше афалтират. Кметицата да си ги дрънка каквито иска....
Анонимен
#19 от Пенсионер
28 Февруари, 2020 | 15:56
Напиши отговор
Оценка: +13
Добре де, така ли ще живеем в тази община, с изпълнене на обещания преди изборите и нищо за нас бедните.
Анонимен
#20 от Друг пенсионер
28 Февруари, 2020 | 19:07
Напиши отговор
Оценка: +13
Ние пенсионерите, всички сме бедни,не само в тази община! Сто и двайсет лв.ток,двайсет лв.вода,петдесет лв. лекарства, петнадесет лв.телефон и то за друго ,не остана!Но на кой му пука!
Анонимен
#21 от koй
01 Март, 2020 | 16:13
Напиши отговор
Оценка: -1  +10
Честита,баба Марта.Бъдете живи и здрави и мислете позетивно.
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.