НС прие Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

14 Юли, 2016
0 коментара

Потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит, според приетия на второ четене от парламента Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители. В този случай той има право на намаляване на общите разходи по кредита с лихвата и всички други разходи за оставащата част от срока на договора.

Кредиторът не може да отказва предсрочното погасяване и няма право на обезщетение или неустойка, когато задължението е погасено след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

                                              За какво теглят кредити българите?

Когато потребителят отправи изрично искане за предсрочно погасяване на кредита, кредиторът е длъжен своевременно да му предостави на хартиен или на друг траен носител информацията за размера на оставащия кредит, общите разходи за оставащата част от срока на договора за кредит преди предсрочното погасяване и размера на обезщетението за предсрочното погасяване, както и използваните за това допускания.

Потребителите имат право да сезират секторна помирителна комисия, разглеждаща спорове в областта на финансовите услуги, когато са нарушени техните права.
Запазва се забраната за събиране на някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на кредиторите във връзка с работата им по предоставяне на кредита.

В достатъчен срок преди предоставяне на услугите си кредитният посредник е длъжен да информира потребителя - на хартиен или на друг траен носител - за постоянния адрес, съответно седалище и адрес на управление;таксите, дължими от потребителя на кредитния посредник за неговите услуги, а когато не е възможно да бъдат посочени, метода за тяхното определяне и др.

                              Лихвите ниски още две години, лошите заеми намаляват

Депутатите предвидиха и глоби за нарушения и задължиха кредиторите да поставят на видно място в помещенията за обслужване на клиенти и на интернет страницата си достъпна информация в писмена форма относно общите условия и тарифите, при които предоставя кредитите.

Рекламата на ипотечни кредити за недвижими имоти не може да съдържа невярна или заблуждаваща информация, записа парламентът. Забранява се използването на текстове, които заблуждават потребителя относно предлагането на даден кредит или разходите по него.

Кредиторът няма право да прекрати договор за кредит на основание, че предоставената от потребителя информация преди сключването на договора е непълна. Това се допуска в случаите на установяване на документи с невярно съдържание или при умишлено укрита информация от кредитополучателя.

                                           Източник: БТА

                                                               http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1592158

ЕТИКЕТИ: България.;

Коментари

Все още няма коментари. Бъди първи!

Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.