СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ – НАРОДНО ДЕЛО

Автор: Няма коментари Сподели:

 

Проф. Лозан Стоименов

Развитие към изчезване. През последните години в които се наблюдава мащабно отказване да се гласува. Ако в началото участието бе малко под 50%, после спадна под 40% докато на последните избори е около 30% при 5% не гласувам за никого.
Това е твърдо доказателство за провала на манипулацията „демокрация“ и установяване на диктатура на организираната престъпност.Опитът на много страни по света показва, че при такова развитие изригва вулканът на народното недоволство, който помита ценности и живота на маса хора. От тук и проблемът да се предотврати изригването на този вулкан.Неговото основно искане е „ПРОМЯНА!“.

Проблемът е КАКВА? При липса на ясен отговор започва хаотичен МЕТЕЖ с всички тежки и жестоки поражения и БЕЗ ПРОМЯНА.
Докато не е късно общо задължение на всички и най-напред на претендиращите да са НАРОДНИ БУДИТЕЛИ да осигурят МИРЕН ПРЕХОД. Той е в интерес не само на мнозинството от народа, но и на самата диктатура на организираната престъпност да не даде жертви.
Интензивното развитие на създаване на организирана престъпност в България започна под влияние на този процес в СССР след Априлския пленум на ЦК на БКП 1956 г. Той, както и ХХ конгрес на КПСС, закрепи диктатурата, безделието и невежеството на партийната бюрокрация, добавяйки незаконни привилегии.
Масовата реакция в обществото бе доминиране на личните интереси над колективните, с което започнаха проблеми в количеството и качеството на продукцията във всички сфери на производство и услуги, които продължават и до сега и са в основата на народното недоволство.

Неговото укротяване чрез кръгла маса, около която по същество седяха отрочетата на Априлския пленум, роди КОНСТИТУЦИЯ 1991 г. като правна основа и реален проект за установяване на формиралото се към този момент ЯДРО НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, потърсило помощ у вечните врагове на България.
Тази мащабна манипулация за защита на колониализма и установяване на световно господство е масово прилагана и практически води до положението, в което сега е не само България – липса на доверие и подкрепа на окопала се във властта и творяща БЕЗНАКАЗАН ВЛАСТОВ ПРОИЗВОЛ ДИКТАТУРА за удовлетворяване на ненаситните си интереси и потребности и хвърлящи в мизерия и унижение на достойнството на мнозинството.

Последните избори у нас показват, че три четвърти от избирателите не желаят във властта, тези които са в нея постоянно в продължение на последните 10 -15 години и по същество са установили диктатура като креатура и слугинаж на чуждестранни господари, което нахално и упорито демонстрират, за да имат тяхната подкрепа.
Грубото „законно“ заграбване на властта чрез Конституция 1991 г. започва с ИЗМАМАТА:
Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България, прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази КОНСТИТУЦИЯ.

Най – важното в този текст надеждата за търпимост на народа, че още с първите членове на Конституцията му ОТНЕМАТ ПРИТЕЖАНИЕТО НА ВЛАСТТА:
Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
Ако е република, това означава НАРОДОВЛАСТИЕ, което най-малко ограничава установяването на диктатура на някакво малцинство. В целия текст умишлено е пропуснато да се установи при какво представителство на избирателите ПАРЛАМЕНТЪТ ИМА ПЪЛНОМОЩИЯ ДА ВЗИМА ВЛАСТОВИ РЕШЕНИЯ!
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
С този текст се извършва БРУТАЛНОТО ОТНЕМАНЕ У НАРОДА НЕГОВАТА ВЛАСТ и се открива път за установяване на НЕОГРАНИЧЕНА ДИКТАТУРА НА ПАРЛАМЕНТА. Включването на „непосредственото осъществяване“ е поредната груба манипулация, защото не е определена
организацията и значимостта на приетите решения при непосредственото участие.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.
Това е манипулативно обещание, което не са готови да спазват, като се отминава наказанието за нарушаването на този текст в Конституцията.
И както показва последващата дейност на завладелите властта те ликвидираха грубо националния суверенитет, превръщайки България в марионетка под
чуждестранно управление, грубо погазващо интересите и достойнството на българския народ.

Трикът за измама на народа и отнемането на властта му е в използването на притципа „разделяй и владей“ под прикритието на мъглявото понятие политически плурализъм
Чл. 11. (1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм.
Никакво обяснение на съдържанието на това понятие.На практика това е
прокарване като обективна основа на равноправието за предлагане на проекти за организация и управление на социално-икономическата система без тяхното обосноваване и обвързване с нейните обективни свойства и закономерности, осигуряващи нейното устойчиво и ефективно съществуване. Това позволява издигането на множество хипотетични проекти, пророчества и обещания, пропагандирани чрез средствата за масова информация и раздробяващи обществото на множество групи привърженици на разни идеологии и интереси.
Това е противодействие на призива „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“
(3) Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Редът за образуване и прекратяване на политически партии, както и условията за тяхната дейност се уреждат със закон.
Субекти, представляващи тези хипотези и пророчества са политическите партии, като те не се обвързват териториално или професионално с интересите на хората. Така във всяка общност може да се формират ядра на много партии с противоречащи идеологически интереси при пренебрегване на общите интиереси, свързани с обектевните потребности за
по-високо качество на живота.
Чл. 12. (1) Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси.
(2) Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии.
Това е гвоздеят, на който е окачена цялата манипулация и целта на Конституция 1991. Сдружените по интереси и потребности граждани НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНО- ИКАНОМИЧМЕСКАТА СИСТЕМА, т.е. ДЪРЖАВАТА или ОБЩИНАТА
Капак на всичко и гаранция за осигуряване на диктатура на организираната престъпна олигархия е Чл.86 на Конституцията:
Чл. 86. (1) Народното събрание приема закони, решения, декларации и обръщения.
(2) Законите и решенията на Народното събрание са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите.
Това гарантира диктатурата независимо от подкрепата на избирателите.

НА ТОЗИ АБСУРД И ГАВРА С ДЕМОКРАЦИЯТА НАРОДЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА СЛОЖИ КРАЙ. Проблемът е това да стане мирно. И в това отношение Президентът би могъл ако пожелае и има потенциал и кураж да се противопостави на организираната банда престъпници.

Това не отнема задължението на гражданите да започнат самоорганизация в изграждането на ЕДИННА НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ. Приложеният проект за закон може да се използва като ВРЕМЕНЕН УСТАВ и да се започне с формирането ва секционните
организации на избирателите.
Междувременно на вниманието на Президента на РБ се внася съответно предложение и проект за укази, с което властта да се отнеме от организираната престъпност и се върне на народа.

До: ПРЕЗИДЕНТА НА РБ
Ген. РУМЕН РАДЕВ

ОТКРИТО ПИСМО
от проф. Лозан Стоименов

относно: ЛИКВИДИРАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ КРАЙ НА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми г-н генерал,
Обръщам се към Вас така на основание на факта, че поемайки професионално развитие във въоръжените сили, Вие поемате дълга и отговорността за защита на съществуването на България пред нейния народ и поколенията, които са я създали, развивали и защитавали
нейното съществуване.
В момента България е във властова безизходица. Една и съща тълпа от интелектуално посредствени, но за това пък силно мотивирани да осъществяват безнаказано беззаконие кариеристи са опитва да остане на власт, въпреки категоричния отказ на ¾ от избирателите да подкрепят този техен неистов стремеж.
За съжаление, в рамките на действащата Конституция, изход от кризата НЯМА!

Тя може само да се задълбочава.
Излизането е само в посока на промяна на системата за формиране на органите на властта. Пропагандирана както конституция, която да утвърди демокрация в управлението.
Конституция 1991 година на практика УНИЩОЖИ ЗАЧАТЪЦИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, осигурявани от КОНСТИТУЦИЯ 1971 г. Тя регламентираше в органите на властта от всички равнища да УЧАСТВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРАЖДАНИТЕ –ИЗБИРАТЕЛИ, които да представляват и защитават техните интереси.

Тези права на реално притежаване на властта от народа му БЯХА ОТНЕТИ / Чл.1, ал.2 на Конституция 1991г./ и предадени на ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, които да предсгавляват не интересите и позициите на гражданите, а на своите партийни ръководства, които далеч НЕ СЪВПАДАТ С ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ –ИЗБИРАТЕЛИ.
Резултатите в крайна сметка показват осъзнаване на мнозинството от гражданите, че чрез КОНСТИТУЦИЯ 1991 ТЕ СА ГРУБО ИЗМАМЕНИ, и като резултот са ЖЕРТВА НА БЕЗНАКАЗАНО БЕЗЗАКОНИЕ ПОД ДИКТАТУРАТА НА ОРГАНИЗИРАНА БАНДА ПРЕСТЪПНИЦИ във ВСИЧКИ
ОРГАНИ И РАВНИЩА НА ВЛАСТТА.

Този трик за разруха и колонизиране на държави и народи се осъзнава навред по света и срещу тази форма на БУРЖОАЗНА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРОЦИЯ ИЗБУХВАТ ВЗРИВОВЕ ОТ НАРОДНО НЕДОВОЛСТВО с ЖЕСТОКИ ПОСЛЕДСТВИЯ.

Няма НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, че Българският народ тъпо ще търпи тази груба измама и наложената му диктатура на организираната престъпност!
На базата на моя многогодишен опит на общественик, административен, стопански и политически активист и ръководител, на учен, пряко занимаващ се с проблемите на организацията, управлението и функционирането на социално-икономическата система виждам осъществяването на МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАСТТА в РЪЦЕТЕ НА НАРОДА с ВАШЕ г-н Президент, активно участие на базата на ПРЯКО ПРЕДОСТАВЕНАТА ВИ ОТ НАРОДА ВЛАСТ.

В тази връзка е следващият проект за действия от Ваша страна.
С уважение: / проф.  Лозан Стоименов/

Проект

ПРОГРАМА -СХЕМА

Какво да се прави за излизани от кризата.
А. Указ на Президента с или без решение на Конституционния съд мотивиран с липсата на подкрепа на избирателите за Парламента за прекратяване на неговите властови пълномощия.

Б. Назначаване на служебно правителство след консултации с отраслевите синдикати.
Целта е подбор на кандидати, които са кадърни специалисти и ръководили.

В. Указ за блокиране на средствата на политическите партии, отпуснати като субсидия и отнемане на предоставените помещения.
Целта е запазване на тези средства от разграбване и използване за финансиране на кампанията по изграждане на ЕНОИ.

Г. Указ за Учредяване на Единна национална организация на избирателите и определяне на избирателните секции и райони за местните и парламентарните избори.
Целта е възстановяване на властта от организираната престъпност към народа.

Д. Указ за избор на Областни управителни съвети и Държавен съвет към президента на областните управители.

Целта е Областните управители да са преки представители на гражданите, да са отговорни пред избирателите и да ги представят в държавната власт пряко. Предвиденият Държавен съвет към Президента би играл ролята на Горна камара на Парламента.

Областният упрпавителен съвет се предполага да е в састав не повече от седим члена – Областен упраавител и аместници по отрасли. Изборите са мажоритарни след конкурс за
включване в листите и в два тура при необходимост.

Е. Указ за формиране към Президентството на Работна комисия за проект за нова Конституция.
За формирането на комисията ще се изготвят правила за конкурс, чрез който да се осигури участие в нея на достатъчно грамотни и обществено ангажирани специалисти.

Ж. Указ съгласуван с Конституционния съд за преатестация на всички съдии, прокурори и следователи на районно, окръжно и апелативни равнища.
Това ще е най-сложната и отговорна част на ликвидиране на безнаказаното беззаконие. В съдебната систева е в действие кръгово поръчителство и амбиции за независимост, безконтролност и безнаказаност за беззаконието. За процеса на преатестация ще е необходима инструкция. Следва вероятно да се проведе на два етапа. Тук става дума за
първия. Вторият трябва да засегне върховете на съдебната система.

З. Указ за провеждане на местни избори.

И. Указ за провеждане на обществено обсъждане на проекта за нова Конституция и референдум за нейното приемане.

                                                  Проф. Лозан Стоименов

Предишна статия

Контролират Изборите в България

Следваща статия

Проф. Янко Янков: Геноцидът над българите

Други интересни

Вашият коментар