Това ще бъде общество от съзнателни хора и най-добрите от тях – най-мъдрите и най-талантливите – ще ръководят асоциации и организации, които ще станат основата на един нов световен ред…

Автор: Няма коментари Сподели:

Здравейте, скъпи мои любими деца!

В края на разговора за международните организации искам да ви кажа какво бъдеще ги очаква на Земята на Петото измерение.

Много от тях ще престанат да съществуват, тъй като техните цели и задачи съответстват на реалностите на тримерния свят, който постепенно ще избледнее в забрава.

От тях ще останат само тези, които могат лесно да се преориентират към нуждите на света на четвъртото, а след това и на Петото измерение.

Какви ще бъдат тези нужди?

На първо време това ще бъдат центрове за разпределение на финанси, храна и други материални блага.

Това, което се случва сега във вашия свят, не може да се нарече другояче освен престъпление.

Пристрастието към така наречените развити страни е твърде очевидно.

Например изобилието им от храна е „заплатено“ от глада и бедността в страните от „третия свят“, които включват десетки най-бедни страни.

Но ако на Земята вече имаше център за разпределение на храни, основан на единството и равенството на всички страни и народи, населяващи вашата планета, на нея нямаше да остане нито един гладен.

Същото важи и за финансите.

Всички парични потоци са концентрирани в ръцете на представители на дълбинната държава, които печелят от робския труд на населението на най-бедните страни в света, като същевременно изпомпват най-богатите природни ресурси от дълбините на тези страни.

Това продължи векове наред, но през последните години десетки от тези страни започнаха да се освобождават от колониалното си минало, отстоявайки своята независимост и правото да управляват собствените си природни и човешки ресурси.

Постепенно координационните центрове ще вземат този най-важен компонент от живота ви в своите ръце.

При липса на граници и социално разслоение всички природни ресурси ще бъдат разпределени по такъв начин, че никоя държава и нито един народ да не се чувстват лишени.

Въпреки че ви е трудно да си представите това, тъй като двойственият свят диктува своите условия, но при липса на граници и разделяне на обществото на социални класи, тези процеси ще станат естествени и разбираеми за вас.

Като цяло вашата планета постепенно ще се превърне в единна комуна, в която всеки човек ще получи всичко необходимо според нуждите си.

Но това изобщо няма да означава, че някои хора ще живеят за сметка на други, тъй като само онези, които са готови да споделят най-доброто, което имат, могат да влязат в света на Петото измерение: своите таланти и способности, щедростта на своите душата и желанието да се притекат на помощ на нуждаещите се.

Това ще бъде общество от съзнателни хора и най-добрите от тях – най-мъдрите и най-талантливите – ще ръководят асоциации и организации, които ще станат основата на един нов световен ред на Земята, действащ за най-висшето благо на всички.

https://trakiaworld.com/wp-admin/post-new.php

Предишна статия

Новото летоброене от съществуването на Земята от 21 декемвр 2012 година

Следваща статия

„Разделяй и владей”

Други интересни

Вашият коментар