Самоконтролът е внимателното следене на вибрациите на всяка ваша мисъл и емоция

Автор: Няма коментари Сподели:

Здравейте, скъпи мои любими деца!

Като продължение на предишното ми послание, днес искам да говоря с вас за онези „инструменти“, които ще ви помогнат да трансформирате своите нисковибрационни мисли и емоции във високовибрационни.

Както може би вече сте забелязали, скъпи мои, теоретичните познания все още не са достатъчни, за да променят коренно вашето мислене, което се е формирало през много от вашите прераждания на Земята.

Само дългосрочната и упорита работа върху себе си може напълно да изхвърли дуалността от вашето съзнание като неразделна част от тримерния свят.

Следователно от всички многобройни „самости“, присъщи на човек от третото измерение, ще трябва да използвате тези, които ще ви помогнат да концентрирате цялото си внимание върху вътрешните си качества.

И ние ще говорим тук за самоконтрол и самовъзпитание.

Как едното е различно от другото?

Самоконтролът е внимателното следене на вибрациите на всяка ваша мисъл и емоция.

Няма да можете да свикнете с това веднага – инерцията на вашите вече установени спонтанни реакции е твърде силна.

Но при желание това умение може да бъде доведено до автоматизъм.

А самообучението е същият самоконтрол, но включва всички аспекти на живота ви.

Това е вашият мироглед и отношение, базирано на принципите на еднополярността, вашето поведение и всички ваши действия, които носят високи вибрации.

Това е стриктно спазване на Законите на Вселената на всички нива на вашето съществуване.

Това е развитие на интуитивно усещане за хора, ситуации и различни явления в живота ви.

С други думи, това е всичко, което помага на вашето съзнание да излезе отвъд тримерната матрица и да придобие ново мислене, напълно освободено от чуждо влияние и всякакви стереотипи.

И сега, когато сте достигнали „финалната права“, водеща към света на Петото измерение, вие трябва да приложите на практика всички теоретични знания, които ви бяха дадени на този сайт в продължение на повече от осем години.

Днес ще спрем дотук.

Отец-Абсолют, който ви обича безмерно, ви говори

Прието от Марта на 2 май 2024 г.

https://bgprevedi.com/self-control-and-self-upbringing-43204-2/

Здравейте, скъпи мои любими деца!

Като продължение на предишното ми послание, днес искам да премина към практически упражнения и да ви разкажа за основните принципи на самоконтрола.

Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, са вашите най-слаби места: това, което се проявява най-често у вас и това, което носи дуалност в най-голяма степен.

Може да е всичко възможно:

— избухлив нрав и раздразнение към хора с различни от вашите възгледи за живота;

– осъждане на всичко, което не отговаря на вашето разбиране за реалността;

– сравняване с други хора, както за добро, така и за лошо;

– желанието да отговаряте на всички вече познати ви стандарти;

— навикът да „готвите“ дълго време в себе си натрупаните проблеми, оплаквания и раздразнение;

— страх от неизвестното, който като цяло носи със себе си съмнение в себе си и недоверие към вашите Небесни помощници;

– многословие или, обратно, прекомерна секретност и мълчание.

Може дълго да изброявате качествата, присъщи на човек от тримерния свят, но е по-добре да ги намерите в себе си, като им дадете изключително обективна оценка и ясно дефинирате за себе си от какво искате да се отървете за да намерите хармония в душата си.

Със сигурност ще откриете в себе си не едно, а няколко такива качества.

И те също трябва да бъдат „сортирани“, за да разберете кое от тях е преобладаващо и следователно приоритетно за вас.

Ако искате да се отървете от всичките си отрицателни качества наведнъж, тогава най-вероятно ще се провалите, тъй като е много трудно човек да контролира ВСИЧКИ свои мисли, емоции и поведенчески модели едновременно.

Затова започнете с основното.

Например, ако сте свикнали да осъждате хора или дори нечовеци, които са твърде различни от вас, концентрирайте цялото си внимание върху незабавното разтваряне с Огъня на Вселенската любов на мисли и емоции, които спонтанно възникват у вас и носят сравнение.

И не забравяйте, че всяко живо същество на Земята има право на съществуване и е или учител, или „треньор“ за вас, за да ви обогати като индивид.

Или, например, ако страдате от многословие, не можете да изразите ясно мислите си, тогава се научете да се спирате навреме, като си спомняте познатите за вас думи: като

„Думата е сребро, а мълчанието е злато“,

„Думата не е врабче, ще излети – няма да я хванеш“,

„Краткостта е сестра на таланта“

и много други, които носят вековна народна мъдрост.

И не забравяйте, че многословието може да „удави“ всяка жива мисъл и следователно носи много ниски вибрации.

Започнете с това, мили мои, постепенно – стъпка по стъпка – да се отървете от всичките си тримерни навици, които се основават на дуалността във всичките й проявления.

Днес ще спрем дотук.

Отец-Абсолют, който ви обича безмерно, ви говори

Прието от Марта на 3 май 2024 г.

https://bgprevedi.com/principles-of-self-control-43217-2/

Предишна статия

Лудите се опитват отново да унищожат човечеството за кой ли път!

Следваща статия

Neuralink (Нюралинк) призна за проблем с мозъчния имплант

Други интересни

Вашият коментар