КАРМАТА на България: „…Родината ни ще се превърне в РАЙСКА ГРАДИНА“

Автор: Няма коментари Сподели:

От Суверените чрез Медия БГпреведи

Относно Бъдещето на България

Терминология

Суверен идва от френски език и значи някой, който няма никого над себе си, т.е. върховен управляващ.

Жив (свободен) човек е този, който е роден на земята с Неотменимото си Право на Съществуване. Той няма началници (господари) над себе си. Той няма ЕГН. Името му не се изписва с главни букви. Той НЕ Е корпорация. Той няма хомут на главата си. Той НЕ Е гражданин! Той НЕ Е субект на конституцията! Той НЕ Е част от Корпорацията „Република България“! Той е жив и свободен човек на територията на България, поел отговорността в свои ръце.

Отворено писмо до ДАНС и другите институции

Ние, Суверените (живите мъже и живите жени), родени на земята, наречена България (България е първата държава на земята “ГЕЯ“ основана 14953 години преди новата ера, или от сегашната година преди 16977 години), и наследяващи я в резултат на обстоятелствата от славното ни многохилядолетно минало, имаме неотменимото право на съществуване на тази земя! След 10 ноември 1989 настъпи период на драстичен умишлен упадък, целящ бавното и постепенно отнемане на това право на съществуване от страна на държавните организации.

СУВЕРЕННО Е, ДА БЪДЕ

След като

 • комунистическите ръководни структури бяха преобразувани в олигархични такива;
 • промишлеността е почти напълно унищожена или се намира под олигархичен контрол;
 • аграрното производство е почти напълно унищожено, а доставките са зависми от внос чрез държавата;
 • образованието се превърна в инструмент за затъпяване и обезличаване;
 • образователната система подготвя бъдещите роби;
 • в училищата свободно се продават наркотици;
 • медицинското обслужаване е срещу заплащане, което голяма част от хората не могат да си го позволят, и в резултат на което рязко се повишиха погребенията на млади хора;
 • социалните осигуровки и пенсиите са в пъти по ниски от необходимите за оцеляване;
 • вследствие на разгрома на промишлеността има недопустимо голяма безработица;
 • ресурсите (злато и мн. други) на България се изнасят навън на безценица и без компенсация;
 • държавните организации бяха тихомълком преобразувани в корпорации;
 • тези корпорации бяха регистрирани под йерархичната структура на Корпорацията САЩ;
 • корпорациите са форма на управление от страна на Корпоративния Фашизъм;
 • Корпоративният Фашизъм е инструмент на глобализма;
 • глобалистите работят по своята програма за подчиняване на Божествените създания на планетата под едно глобално управление, наречено Нов Световен Ред (НСР);
 • НСР има за цел унищожаването на 90% от Божествените създания на планетата, включително и в България, и превръщането на останалите 10% в свои роби;
 • за унищожаването на Божествените създания глобалистите използват масови ваксинации (ковид-19) с биологично оръжие в резултат на умишлено създадени пЛандемии (измамодемии), а така също и войни, умишлено съдадени природни бедствия, изкуствено създаден глад, замърсяване на атмосферата (С АЕРОЗОЛНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ) и жизнените ресурси, отказ на медицински услуги;
 • за поробването на Божествените създания глобалистите се стремят да лишат Божествените създания от тяхното Божествено начало като разкъсат връзката на човека с Бога;
 • за поробването на Божествените създания глобалистите се опитват, чрез ПиСиАр-тестове, да откраднат резонансната честота на ДНК, чрез която НСР ще получи пълен контрол над Божествените създания;
 • под една или друга форма глобалистите се опитват да съберат биометрични данни за Божествените създания, без тяхно разрешение;
 • за поробването на Божествените създания глобалистите използват чипиране с интерфейси от тип „човек-компютър“ целящо пълен умствен и биологичен контрол от страна на НСР;
 • „свободата и правата на човека“ ще бъдат заменени със 100% цифровизация (цифров контрол) в областта на стоките и услугите;
 • цифровата валута на централната банка ще отнеме възможността за свободно пазаруване, т.е. Божествените създания стават 100% зависими от НСР;
 • глобалистите, под една или друга форма, се опитват да отнемат собствеността на Божествените създания;
 • под претекста на несъстоятелната и смехотворна теория за климатичните промени аграрната промишленост, производството на стоки, транспорта ще бъдат променени така, че глобалистите да имат пълен контрол, а Божествените създания да са 100% зависими от НСР;
 • отгоре на всичко това в момента в България се вкарва Петата Колона от войници-мигранти,

и след като

 • държавните институции и слугите на народа излязоха от контрола;
 • слугите на народа усвояват (крадат) средства и собственост на Суверена;
 • държавните институции и слугите на народа явно, публично и открито се опитват да унищожат Българския Суверен;
 • слугите на народа са случайни хора за политиката, некомпетентни, нарушаващи законите без да им мигне окото, извършващи мащабни кражби от висотата на постовете си, много вероятно са педофили, много вероятно са дегенерати (т.е. хомосексуалисти с необуздано желание да имат власт над други);
 • слугите на народа превърнаха България в Корпоративна Колония, зависима от външни фактори, като САЩ, Обединено кралство, Германия и др., които опустошават страната ни;
 • слугите на народа (дори контролираната опозиция) отказват да преговарят с работодателя си за връщане към нормалното;
 • Суверенът има Неотменимото Право на Съществуване;
 • дейността на слугите на народа е в рязък контраст със Неотменимото Право на Съществуване на Суверена;
 • Неотменимото Право на Съществуване има приоритет над Конституцията и приоритет над всички закони, актове и тем подобни, сътворени от слугите на народа от 1878 досега;
 • Неотменимото Право на Съществуване налага отзоваването и отстраняването на всички слуги на народа, които работят против работодателя си (Българския Суверен) и се стремят да го унищожат;
 • повече от две трети от „гласоподавателите“ не се явиха да „гласуват“;
 • неявяване значи че Суверенът не приема съществуващата и изживяла времето си политическа система;
 • съществуващата политическа система не работи за Суверена, а против Суверена;
 • Българският Суверен е грубо и по много унизителен начин отстранен от вземането на важни политически решения, касаещи неговото Неотменимо Право на Съществуване (КОЙ ОТМЕНИ ДЕЙСТВИЕТО НА АЛИНЕЯ 2 ОТ ЧЛЕН 1 НА КОНСТИТУЦИЯТА „ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ ПРОИЗТИЧА ОТ НАРОДА. ТЯ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ НЕГО НЕПОСРЕДСТВЕНО“ ) ;
 • има „изборни“ фалшификации с помощта на ЦРУ, има купуване на „гласове“, а МВР участва в „изборите“ на страната на управляващите слуги на народа;
 • „конституция“ е името на тоалетната хартия, с която слугите на народа си бършат задните части;
 • „Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него НЕПОСРЕДСТВЕНО …“;
 • от какъв зор трябва да се плащат данъци на една частна корпорация;
 • „Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет“, което се отнася и за неизбраните самоназначили се слуги на народа;
 • неизбраните слуги на народа се самоназначиха, претендират да управляват и да казват на унизения Български Суверен какво да прави и да определят кое е добре за него,

и след като

 • Суверенът запазва за себе си всички неспоменати в конституцията права;
 • Суверенът запазва за себе си всички неделегирани към слугите на народа права;
 • Суверенът има правото да отстрани слуга на народа, който е извършил или извършва престъпление (по конституция или не) бидейки назначен или самоназначил се на поста, и който е невъзможно да бъде отстранен с обичайни (конституционни) средства;
 • въпросните неспоменати и неделегирани права са неотменими,

Ние, Живите мъже и Живи жени,
от кръв, плът и кости, дух, душа и тяло,
Българският Суверен,
Родени по Божията воля
и с местообитание, суверенната територия България,
и дадена ни по право от Бог,
и безплатно за вечни времена
от Първосъздателя и Родоначалника на българския Род
и неговите наследници и последователи
да я обгрижваме, съхраняваме и защитаваме по право!
Изявяваме волята си обявяваме, и повеляваме:

Незабавно уволняваме и отстраняваме от властта всички слуги на народа, работещи против Неотменимото Право на Съществуване на Българския Суверен!

Контрактът ви с Българския Суверен е прекратен незабавно!

Работещите за благото на Суверена остават временно докато се уточни новата структура на управление. Почти всички държавни структури се разтурят и се подготвя нова структура.

Цялата власт се връща в ръцете на Суверена по места!

Връщане към самоуправление по места или връщане на властта в ръцете на Суверена по места значи, че всички неподлежащи на наказание участват в управлението на областта си. Всички Суверени от тази област! Връщането на властта означава поемането на средствата за съществуване – вода, храна, електричество и мн. други. Цялата икономика преминава ПОД КОНТРОЛА И НАБЛЮДЕНИЕТО НА Суверена.

Продаване на наркотици в училищата е престъпление срещу човечеството, за което е предвидено само едно наказание!

Земеделието и промишлеността се поемат от Суверена по области. Това са фактори за преживяване, които не бива да остават в ръцете на хазарската мафия.

Суверенът, заедно и отчитайки интересите на другите суверени, става съ-собственик на публичната земя и всички природни ресурси, и има право на своя собствена частна земя.

Политиката отива в кенефа! Няма избори, мандати, представители, политици. Има за кратко време назначени да свършат определена работа с минимални заплати! Няма корупция защото тя е изкоренена из основи! Суверенът е отговорен за своите решения.

Банките се организират по области и НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ЦЕНТРАЛНА БАНКА (ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ)! Банките се притежават от Суверена и служат за трансфер на средства, необходими за развитието на живота. Абсолютно никакви лихви!!! Никакви цифрови валути и тем подобни!

Виновните за престъпленията срещу българския народ следва да бъдат арестувани и изправени пред военен трибунал! (ПУБЛИЧЕН ЛИНЧ) Там няма изтичане на време. Остава вечно! Нищо не е забравено и няма да бъде забравено!

Първите неотложни публични декларации (декрети на суверена) са:

1. Декларация за незабавно уволняване и отстраняване на всички слуги на народа от местните власти, работещи против Неотменимото Право на Съществуване на Българския Суверен

2. Декларация за приемане на властта от Суверена по места

3. Декларация за арестуване и подвеждане под наказателна отговорност на виновните за престъпленията срещу Българския Суверен. Изправяне пред военен трибунал на всички продавачи на наркотици в училищата

4. Декларация за разтуряне на Народното събрание, Министерския съвет и Президентството и повечето от държавните институции, и образуване на временни структури, които да поемат техните функции. Съществуващата конституция се обявява за грешна в юридически смисъл, манипулативна, илюзорна, инструмент за заробване на живите мъже и жени, нищожна и невалидна. Остава валиден заКОНа на суверена за Неотменимото му Право на Съществуване, изразено в тезата, че не може да се отнеме нещо от някого без справедлива компенсация

5. Декларация за излизане от НАТО, ЕС и СЗО, и премахване на техните структури от България и аскерите, разбира се

6. Декларация за обявяване на политическа независимост и зона на мира. Недопустимо е посолства да се намесват в политиката

7. Декларация за незабавна депортация на незаконно дошлите (по Шенген или не) мигранти и всички външни НПО-та и други петоколонни организации. Изнасилване на дете е педофилия, престъпление срещу човечеството, за което е предвидено само едно наказание. Нападение и побой над малолетни е СЪЩО престъпление срещу човечеството! Виновните да бъдат изправени пред военен трибунал по бързата процедура. Виновните лица от българската страна СЪЩО да бъдат изправени пред военен трибунал

8. Декларация за забрана на ваксините за Ковид-19 и на ПиСиАр-тестовете

9. Декларация за забрана на глобализма в България под една или друга форма във всичките му форми и проявления

Ние, Българският Суверен,
Живи мъже и Живи жени,
По Нашата воля!
За Благо Господа!

Автограф:


Приложение 1: Насърчаваме ДАНС да говори

Призоваваме ДАНС от време на време да излиза и да говори с българите.


Приложение 2: Запитване до ДАНС

ДАНС трябва да излезе пред народа и да обясни на разбираем за обикновените българи език следното:

1. Защо кражбата на ДНК с тестове за ковид е заплаха за националната сигурност;

2. Как ДНК-честотата се използва като „чип за проследяване“ в системата „Интернет на телата“;

3. Защо се въвежда цифровизация (дори имаме министерство на цифровото управление), БЕЗ да е обяснено на българския народ как ще го контролират дигитално, как парите ще са дигитални, дигитални здравни досиета, суперкомпютър, 5G-мрежа и дигитален контрол 24/7. Не е проведен обществен дебат за да се обясни на българите какво е дигитален концлагер. Очакват се 600 милиона по програмата за дигитализация, която глобалистите искат да ни наложат. Именно затова кои 4 фирми да усвоят парите за цифровизация се скараха (с) ГЕРБ и ПП.


Приложение 3: Ново име

За да се избегне употребата на корпоративното понятие „Република България“, ние предлагаме името

„България Суверенна“

, или

“Суверенна България”

, или

„България на Суверените“


Приложение 4: Допълнителни декларации

Да се забранят с декрет, ВЕТРОГЕНЕРАТОРИТЕ /които създават инфра звук, изкл. опасен за живота на всичко живо и неживо! /, съответно ФОТОВОЛТАИЦИТЕ и не на последно място- ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ БАЗОВИ АНТЕНИ И ВИШКИ на мобилните оператори, ОБЛЪЧВАЩИ С ВИСОКИ НИВА РАДИАЦИЯ, МИКРОВЪЛНОВО ЛЪЧЕНИЕ, НЕГАТИВНИ ЧЕСТОТИ, НЕГАТИВНО ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ и ЛЯВО ТОРСИОННО ПОЛЕ.

За неизпълнение повелята на Рода български и за нарушилите повелята – Военен трибунал, без право на обжалване!!!

АЕЦ Козлодуй да продължи да ползва руско гориво и отработеното гориво да се съхранява, както досега в Русия.

Иначе, лошо – много лошо, ако се направят погреби за отработеното ядр. гориво в България!

-=-

Всички природни богатства, намиращи се на територията на България, всички енерго дружества, всички ВиК дружества, всички водни ресурси, включително и минералните и изворните води трябва да станат ДЪРЖАВНИ !!!

Това са стратегически обекти, които не може да се използват за печалба от някакви търгаши!

-=-

Декларация за затваряне на посолството на САЩ

Декларация за обявяване паметника на американските летци (сринали София, 1943 година) и паметника на Рейгън в София, да се обявят за прокобно място, където българите да проклинат световния терорист САЩ (+Об. Крал.), + паметника на сатанинската „София“ в центъра на София.

Декларация за дългосрочен договор за братска (икономическа само) взаимопомощ с Русия. Така както Лукашенко не допусна руските олигарси в Беларус, където те биха я опустошили!

Декларация за ликвидиране на американските военни бази в България (това е предвидено с излизането от НАТО)


Приложение 5: КАРМАТА на БЪЛГАРИЯ от Слава Севрюкова

КАРМАТА на България. „… Родината ни ще се превърне в РАЙСКА ГРАДИНА“.

Ние сме на тази земя да си помагаме един на друг с цел по-добър живот. А не да сме под робство!

https://bgprevedi.com/open-letter-to-dans-41725-2/

Предишна статия

ТЕРАКТ В КРОКУСЕ… ПОДРЫВ СЕВЕРНЫХ ПОТОКОВ… КРЫМСКИЙ МОСТ…

Следваща статия

“Они были завербованы!” // КЕДМИ про теракт в “Крокусе”: версии // СБУ или ИГИЛ?

Други интересни

Вашият коментар