Експанзията на Рептилоидите

Автор: Няма коментари Сподели:

Здравейте, скъпи мои любими деца!

Като продължение на предишното ми послание днес искам да се спра по-подробно на енергийните процеси, свързани с активирането на човешката ДНК.

Но първо ще ви разкажа как, кога и защо чистите човешки души са били лишени от своите божествени фини сетива.

Това се случи преди няколко хиляди години, когато Дракорептилоидите пристигнаха на вашата планета с цел да завземат властта на Земята и да превърнат нейните жители в свои роби.

Но за тяхно голямо учудване съществата, населяващи Земята по това време, толкова духовно ги превъзхождаха, че потискането на волята им и подчиняването на съзнанието им се оказва непосилна задача за тях.

Тогава те извикаха на помощ други цивилизации с технологии за редактиране на генома.

Те ги убедиха да проведат уникален експеримент, като деактивират част от нишките на ДНК на жителите на Земята, за да могат да се потопят по-дълбоко в материалния свят и да придобият нов опит от живота в него.

Подобен експеримент представляваше интерес и за представителите на високоразвити цивилизации, които го предприеха, без да подозират за сериозните му последици за хората.

Така, в резултат на тези генетични трансформации на човешкия геном, след няколко поколения на Земята се появиха хора с редуцирана до две нишки ДНК.

Вече знаете какво се случи след това: постепенно дракорептилите, живеещи на финия план на Земята, създадоха друга раса – рептилоидите, чието съзнание контролираха и които станаха техни „ръце“ на Земята.

Рептилоидите скоро заеха водещите позиции в политическата, икономическата, финансовата, военната и религиозната област на вашата планета.

Освен това те успяха да се „кръстосат“ с човешката раса: в резултат на бракове със земни жени те започнаха да се въплъщават по естествен начин, изцяло или частично – в близост до човешката Душа – обитавайки телата на хората.

Ето как на Земята се появи огромна армия от рептилоиди, напълно лишени от Божествена душа, и полурептилоиди, чиято комбинирана енергия поддържаше вашата планета в ниски вибрации в продължение на хиляди години.

Днес спираме дотук.

Отец-Абсолют, който ви обича безмерно, ви говори

Прието от Марта на 26 февруари 2024 г.

https://bgprevedi.com/the-reptiloid-expansion-40277-2/

Предишна статия

Как чрез кемтрейлс контролират съзнанието ни!?

Следваща статия

Трансформация на съзнанието

Други интересни