Какъв е процентът на тракийските гени при българите?

Автор: Няма коментари Сподели:

Представям цитати от научни работи, в които се споменават хаплогрупите при българите, а и тяхната древност. Всеки, който чете внимателно ще разбере, че срещащите се при нас маркери са наследени от хора живели на Балканите дълго преди римската окупация на Тракия: I2 = I-M170, E-V13 = E-M35, J2 = J-M172, R1a = R-M17, R1b = RM269, G2, I1.

Информацията за E-M35, I-M170, J-M172, R-M17 и R-M269 е в началото, а за G2 е в края на описанието.

“Около 80% от генетичните вариации при българите са представени от хаплогрупите E-M35, I-M170, J-M172, R-M17 и R-M269. Това показва, че комбинацията от хаплогрупи при българите съответства на тези на повечето европейски народи (…) Българите са отдалечени от турците въпреки географската близост, от арабите, а и от народите на Кавказ и Индия.”
http://www.abstractsonline.com/Plan/V…

Характерът на най-често срещаната при нас българите хаплогрупа показва убедително, че носителите ѝ са потомци на хора, населявали земите ни през Мезолита и Неолита, когато се появява организираното земеделие (респ. преди около 12 000-8000 години, бел.моя): “ the greatest contribution comes from the range expansion of local Mesolithic foragers triggered by adoption of agriculture introduced by a cadre of Near Eastern farmers.“
http://www.abstractsonline.com/Plan/V…

В научна публикация от 2013-та година е дадено обяснение за възрастта на няколко хаплогрупи, типични за българите:
„(i) За R-L23* се смята, че принадлежи на хора населили земите ни след Ледниковия период (т.е. преди около 13 000 г. бел.моя);
(ii) За E-V13 се смята, че принадлежи на хора обитавали земите ни през мезолита (т.е. преди 12 000 години бел. моя), като след това представителите на тази група се заселват и на други места и този процес върви паралелно на разпространяването на организираното земеделие;
(iii) За J-M241 се смята, че е от времето на еолита (т.е. преди около 9000-8000 г. бел.моя) и че отразява разселването в западна посока на ранните земеделци, тръгнали от най-ранните си местообиталища край Черно море;
Хаплогрупа I-M423 може да се проследи до балканските ловци-събирачи от Мезолита (т.е. преди 12 000 години бел. моя) и тяхната експанзия след усвояването на организираното земеделие.“
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti…

“Заслужава да се отбележи, че както бе вече предложено, хаплогрупа R1a-M17 може да сигнализира различни събития – от времето на края на Ледниковата епоха (от преди 13 000 години бел.моя) до по-скорошните разселвания на славяните.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti…

Около 5% от българите спадат към хаплогрупа G2a. Открити са останки на 7 индивида, живели на територията на днешна България преди около 8175 до 4758 години, спадащи към подгрупи G2a2a и G2a2b.
https://www.otizvora.com/2018/10/1025…

“It is therefore possible that I1 lineages were among the Mesolithic European hunter-gatherers that were assimilated by the wave of East Mediterranean Neolithic farmers (represented chiefly by Y-haplogroup G2a). There is also evidence from the samples of the Early Neolithic Starčevo culture and Cardium Pottery culture that haplogroup I2a lived alongside G2a farmers both in south-eastern and south-western Europe. The most likely hypothesis at present is that I1 and I2 lineages were dispersed around Europe during the Mesolithic, and that some branches prospered more than others thanks to an early adoption of agriculture upon contact with the Near Eastern farmers who were slowly making their way across the Balkans and the Mediterranean shores.”
https://www.eupedia.com/europe/Haplog…

* Ако някой желае да се запознае с най-новата ми книга ДРЕВНИТЕ КОРЕНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК – ТРАКИЙСКИ РЕЧНИК, прилагам линк към страницата на издателство Атеа https://ateabooks.com/world-history-s…

Присъединете се към нашия канал в Телеграмhttps://t.me/trakiaworld

Предишна статия

МАСОНИТЕ И СОБОДНИТЕ ЗИДАРИ!

Следваща статия

БОГА най-лесно ще намерим в СЕБЕ СИ | Свещени думи на Учителя П. Дънов | аудио книга 3

Други интересни