Ваксината на Пандора

Автор: Няма коментари Сподели:

Какво се случва с Франкенщайнските липидни молекули, които се използват за създаване на системата за доставяне на наночастици при „ваксините“ срещу COVID-19, след като доставят полезния си товар с биологично оръжие?

-=-

Резюме

Франкенщайнските липиди, известни като ALC-0315 и ALC-0159, са класифицирани от Европейската агенция по лекарствата като нови ексципиенти (помощни вещества), които никога не са били използвани в медицински продукти в Европа и не са регистрирани във Фармакопеята на ЕС.

Габриел Сегала публикува доклад в International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research (IJVTPR) със заглавие „Явна цитотоксичност и присъща цитотоксичност на липидните наноматериали, съдържащи се в иРНК-ваксината срещу COVID-19“, документиращ цитотоксичността на ALC-0315 , която е една от молекулите, използвани за създаване на системата за доставяне на наночастици за „ваксината срещу COVID-19“ на Pfizer-BioNTech.

Трябва също така да се отбележи, че присъщата pKa стойност (9,6) на ALC-0315 представлява абсолютната най-висока pKa стойност за функционален йонизиращ се липид, използван в катионни липидни наночастици за имунотерапия. Тъй като неговият pKa е дори по-висок от този на амониевия йон (9.25), ALC-0315 изразява основна сила около 2 пъти по-висока от тази на самия амоняк, тоест притежава йонизиращи сили два пъти по-силни от тези на еквимоларен воден разтвор на амоняк.

Такъв повишен катионен заряд, придобит от ALC-0315 след неговото ендозомално излизане, стимулира образуването на провъзпалителни цитокини и реактивни кислородни видове (свободни радикали), които могат да разрушат митохондриалната мембрана и да освободят нейното съдържание, да причинят неправилна транслация на РНК, полимеризация на протеини и ДНК, ДНК-мутации, разрушаване на ядрената мембрана и последващо освобождаване на нейното съдържание.

По този начин перспективата за често повтарящи се „бустерни инжекции“ срещу COVID, както и тази за разширяване на иРНК-технологията към ваксини срещу други патогени или неинфекциозни заболявания, създава много сериозен риск за общественото здраве.

Изключителната проницаемост, мобилността, химическата реактивност и системното натрупване на неконтролируеми катионни липидни наночастици с високи нива на цитотоксичност, разпръснати на непредсказуеми биологични места, дори далеч от мястото на инокулация, са фактори, които могат да доведат до безпрецедентна медицинска катастрофа.

[https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/87/225]

Моля изгледайте цялото видео по-долу (Англ)

[https://rumble.com/v40b2as-the-pandoras-vaccine.html]

Гледайте Ваксината на Пандора, ч.1 (Итал)

Доказано е, че описаните по-горе липоплекси позволяват трансфекция в различни органи, например, съобщава се за трансфекция в бял дроб, черен дроб, далак, бъбреци и сърце. Избягването на насочване към белите дробове и черния дроб се оказа особено трудно, тъй като в много случаи насочването към белите дробове и черния дроб е преобладаващо. Белият дроб има много голяма повърхност и това е първият орган, който i.v. инжектираните съединения преминават след прилагане. Черният дроб е типичен целеви орган за липозоми и формулировки с липофилни съединения като липидите, присъстващи в липоплексите.

[https://patentimages.storage.googleapis.com/de/67/95/27ec2ea27a32d9/US10485884.pdf]

Следните 2 видеоклипа са с авто-превод:

Ваксината срещу Covid: Химията на обвивката на наночастиците – Химия на лекарствата 1

Отделно

Ваксината срещу Covid: Химията на ядрото на наночастиците – Химия на лекарствата 2

Отделно

https://bgprevedi.com/pandora-s-vaccine-2-37799-2/

Предишна статия

„Демонтажът на паметника“ е операция за отвличане на вниманието от промените в конституцията

Следваща статия

Започна СВЕТОВНА ВОЙНА! Системата ще се СРУТИ!

Други интересни