АЗ СЪМ Ел Мория! Вие сте дошли в този свят да действате. Изпълнявайте дълга си!

Автор: Няма коментари Сподели:

“…И от днешния ден аз обещавам да се отзовавам на всеки призив на онези от вас, които приеха нашия посланик с цялото си сърце. И ще ви оказвам цялата помощ, която може да ви бъде оказана във всичките ви начинания. Единственото условие е чистотата на вашите мотиви и съответствието на вашите инициативи на Волята на Бога.

Възлюбени, давате ли си сметка за възможността, която получавате? Не ви ли спира дъхът при възможността да получавате помощ и покровителство от Възнесените Същества на Светлината при първия ваш призив?

Можете ли да си представите колко бързо ще се преобразува всичко около вас?

И така, всичко, което е необходимо да направите, е да се приближите до олтара или да влезете в своето сърце и да отправите следния призив:

„В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето Могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето Свято Христово АЗ, в съответствие с възможността, дарена от възлюбения Ел Мория чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Микушина, аз моля Волята на Бога да бъде проявена в моята работа, която осъществявам в името на Бога в тази физическа октава“.

После излагате същността на мероприятието или делото, за което искате да получите моята лична помощ и помощта на Възнесените Същества на Светлината.

Можете да напишете тази ваша молба на лист хартия и да го изгорите. По такъв начин дори без да имате организация вие получавате помощ, пряко оказвана ви в Божествените ви дела, където и да се намирате…”

Вие сте дошли в този свят да действате. Изпълнявайте дълга си!

Възлюбения Ел Мория 25 април 2005 год.

Възлюбенният Ел Мория

20 март 2005 г.

АЗ СЪМ Ел Мория ! АЗ СЪМ дойдох!

Възлюбенний, познахте ли ме ? Вслушайте се в моите вибрации. Има нещо , което стои зад всички думи и образи и това е Божественната Реалност, която не може да се сбърка с нищо.

Дойдох при вас от тази Висша Реалност за да да дам следващото учение.

Когато бях в последното си въплъщение , знаете ме като Ел Мория, аз идвах с цел да дам на западните ученици част от тайните знания, които са притежавали посветените от времето на древните Лемурия и Атлантида. Достъп до тези знания имаха малко посветени , идващи във въплъщения отново и отново , за да поддържат пламъка на Истината , горящ в тази физическа октава. Огънят на Истинското Знание никога не е угасвал, но той е бил достъпен за много тесен кръг хора, старателно опазващи тези знания от профани и новопокръстени последователи.

Ние, тримата царе Ел Мория , Кутхуми и Джуал Кхул се въплътихме през ХІХ век и получихме възможност да дадем част от тайните знания, които имаха единствено височайшите посветени на тази планета. На нас ни се удаде да създадем организацията ” Теософско Общество ” за разпространение на тези знания.

Поради отрицателното отношение на запада към всичко, което идва от Индия и Тибет, като към низше знание в сравнение със знанията, които се е смятало, че притежават най-добрите умове от това време, ние бяхме принудени да използваме посредници, притежаващи способности за приемане и транслация на образи и знания , съдържащи се в нашите физически умове. За такъв приемник на информация служеше Елена П. Блаватска. , наша преданна ученичка и последователка. Също така използвахме няколко човека, принадлежащи към аристократичните кръгове на Англия, за разпространението на нашите идеи. Под наша диктовка бяха написани редица книги. Ние старателно проверявахме всичко постъпващо под печат, за да можем да дадем колкото се може по качествено Истината . И действително, всички трудове излезли чрез Блаватска, съдържаха Истината , но формата на на подаване на материала бе умишленно объркана , за да могат от нея да се възползват само душите, намиращи се във въплъщение, които да получат необходимите ключове за разпознаване на тази Истина.

Нашата задача бе изпълнена блестящо. Ние оставихме на Земята материално свидетелство за древната Истина във вид на издадените от Блаватска трудове.

Макар , разбира се авторството на тези книги да си оставаше наше.

И ние постигнахме поставената цел. Творческата мисъл на най добрите умове на Запада получи правилна насока. Хвърленото от нас зърно на знанието израстна в много езотерични учения през следващия ХХ век.

Не можехме да дадем Нашето Учение в Русия. Тази страна бе най- възприемчива към това знание, но именно за да не стане то достъпно за руснаците , от страна на нашата опозиция бяха предприети всички мерки за да се забави разпространението му в Русия със цели сто години. Когато най- после достигна до Русия, това знание вече беше раздводнено и замъглено от много други Учения , родени на Американска земя.

Макар в основата на тези езотерични учения да лежаха знанията, изложени в нашите трудове, публикувани чрез Блаватска , все пак изкривяването, присъщо на американския начин на мислене, присъства в значителна степен в тези учения.

И ако ние умишлено обърквахме даваната информация, за да не разголим Истината пред неподготвените умове , то в новите американизирани учения, истината бе разредена с лъжа без наше желание за това.

Тези американски сурогати,най-накрая достигнаха Русия.И ползата бе поне във това , че хората се обърнаха към трудовете на Блаватска, за достоверността на които ние носим лична отговорност,тъй като сме участвали лично в създаването на тези книги.

Но в умовете на искрените ученици се получи объркване, свързано с това,че бяха забелязани много противоречия между новите американски учения и ученията, които ние даваме .

Доколкото новите учения бяха дадени на прост достъпен език беше дадено предпочитание именно на тях.

Но ностъпи време,когато възникна сериозна необходимост да се изясни основното и главно противоречие. и то засяга въпросите за падението на ангелите и падението на Луцифер .

През миналата година предприехме опит чрез нашия Посланник Татяна да дадем по-просто изложение ня въпроса за падението на човечеството, като пояснихме изложеното в ” Тайната Доктрина”.

И ето сега отново съм принуден да се върна на този въпрос,защото виждаме , че за нашите най-добри ученици този въпрос е излязъл на преден план.

Затова настояваме да разгледате по-внимателно тази тема, така както е изложена в ” Тайната Доктрина “.

Настъпи моментът, когато в своето съзнание, трябва да се откажете от всяка проява на борба, в това число и с падналите ангели.

В действителност по този въпрос се сблъскаха две гледни точки,два подхода към възгледите за историята на човечеството и за развитието на Вселената. Единия подход е типичен за източната философия, намерил своето отражение в религиозните системи на Индия и Тибет, а другият подход е типичен за западното съзнание и заимстван от мирогледа, присъщ на западната християнска мисъл и на тези нови американизирани учения.

Като страна, намираща се между изтока и запада по своето географско положение, Русия има потенциала да побере и усвои и двете философски системи.

Затова ние отново пристигаме чрез руски Посланник , за да насочим вашата мисъл.

Въпросът за падналите ангели и така наречения бунт на Луцифер не са изложени толкова добре никъде другаде,колкото в трудовете, написани от нас , когато бяхме във въплъщение.

Затова настъпи времето да се преосмислят знанията, дадени в миналото и да издигнем вашата представа за Истината на ново ниво.

Всеки път , когато във вас възникне желание да се борите с падналите ангели, си припомнете, че всеки от вас има този ангел в качеството на така наречения пети принцип или Христово АЗ.

Вие не можете да се борите с част от самите себе си. Вашата задача е именно да помогнете точно на този паднал ангел да се върне у Дома при Бога. Да направи това му пречат вашите четири низши тела , обременени с натрупаната от вас карма по време на дългите и многобройни прераждания на Земята.

За това всички ваши усилия трябва да бъдат насочени към това, да се разделите със своята нереална част, с вашето его, с вашите кармични натрупвания и да извисите съзнанието си до нивото на вашето Христово АЗ, до нивото на вашия Ангел – Хранител. Това е следващия етап на еволюцията и той ще стане колкото и силно да се съпротивлявате и колкото и да се вкопчвате във всяка услужливо предоставена система, която ви води към пътя на борбата.

Припомнете си Учението на Иисус , припомнете си Учението на Будда. Кой от тях учи да се борите с падналите ангели?

Прочетете отново Библията. Дори в този не съвсем чист от наша гледна точка източник може да се намерят верни представи за историята на Земята, ако се прочетат цитатите, като се използват ключовете ,дадени в ” Тайната Доктрина”.

Много усилия и много енергия вложихме в това да преодолеем съпротивлението на външното съзнание на Татяна, да преодолеем всяко почитание към предишните посланници и понятия за падналите ангели,дадени чрез тези посланници от Америка.

За това казвам ,че докато съществува възможност да говорим, чрез този Посланник ще твърдя, че времето се промени и е необходимо да се излезе на ново ниво на осъзнаване на Божествената Истина.

Можете да избирате. Можете да размишлявате. Но не забравяйте , че има космически срокове и тези, които не успеят да се включат в тези срокове, ще гълтат прахта по пътя.

АЗ СЪМ Эл Мория Хан

Източник: moria.alle.bg

Присъединете се към нашия канал в Телеграмhttps://t.me/trakiaworld

Предишна статия

Преди век имахме войводи и апостоли, сега имаме мутри и плеймейтки!

Следваща статия

TИХАТА МЕДИЦИНА | с Елеазар Хараш

Други интересни

Вашият коментар