Източването на евросредства във ведомството стига до Лаура Кьовеши!

Автор: Няма коментари Сподели:

АДФИ, ГДБОП и ДАНС: по следите на Биволъ и корупционно усвоените европари в социалното министерство

Разпоредено е връщане на стотици хиляди евро по опорочените от “Сиела” и фирмите на Васил Божков европроекти

Както вече „Биволъ“ разследва в редица одитни доклади за дейността на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) са констатирани крупни закононарушния, с корупционна конотация, ощетили бюджета и европейските фондове със стотици милиони. Докладите и проверките са на отговорни за разследването на опериране с публични средства различни институции – Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), Сметна палата, одит на самото МТСП, одити на агенции към МТСП. Въпреки разкритията на „Биволъ“ вицепремиерът и министър на труда и социалната политика в служебното правителство – Лазар Лазаров не предприе никакви действия за по-дълбоко разследване на установените нарушения, както и не възложи проверка по останалите обществени поръчки на МТСП и агенциите към него, въпреки 9 месечното си управление. Обяснението може да бъде пряка замесеност в незаконните действия. Или това може да се дължи на факта, че той е бил зам. министър на Деница Сачева в посочения период на установяване на нарушенията, като установените нарушения са в ресора за който е отговарял.

Прави впечатление приемствеността в МТСП между редовния кабинет на ГЕРБ в годините и служебните правителства, като е извършена чистка само на хора, които са сигнализирали за злоупотребите.

Както „Биволъ“ обеща в предишното си разследванеЕвропроекти за над 0,5 млрд. лв. – източени в социалното министерство”ние ще продължим да разследваме и изнасяме факти от докладите с които разполагаме, като се надяваме новият социален министър да вземе решителни мерки срещу корупционните практики и да се разграничи от установените злоупотреби за стотици милиони, както и да преразгледа кариерното израстване на замесените лица в изнесените в докладите закононарушения.

Докладът на АДФИ за Агенцията по заетостта, с който “Биволъ” разполага”, е от 292 стр. (Скрийншот: “Биволъ”)

АДФИ разкрива схемата в доклад от около 300 стр. 

Ключовият регулатор в лицето на АДФИ към Министерството на финансите (МФ) е открил нарушения за милиони в европейските проекти в Агенцията по заетостта (АЗ) към МТСП, става ясно от документите и сигналите, с които “Биволъ” разполага. Доклада на АДФИ ( състоящ се от 294 страници, с който “Биволъ” разполага, но не може да го качи в цялост по технически причини – б.р.) е във връзка с постановление на Европейската прокуратура от 28 юни 2023 г. по преписка № I.038/2022 по описа на ЕП, след подаден сигнал от тогавашния ресорен министър Георги Гьоков, по време на кабинета “Петков”.

Проверката обхваща :

· Проверка за законосъобразност на ОП по Проект BG05M90POO1-1.004-0001-C01 с предмет „Извършване на текущ ремонт на сградите и помещенията , в които се помещават териториалните структури на Агенция по заетостта на стойност 2 000 000 лв. без ДДС. Процедурата е обявена в няколко обособени позиции. 

При изпълнението на договори по обособена позиция 3, са установени различни дати на приемо- предавателни протоколи с което не е изискана неустойка на фирма “МБ Инжинеринг 2001”, а след писмените обяснения е установено, че от приемащите ремонта е изпратен протокол с коректна дата, който в последствие е подменен без тяхно знание. Одиторите са констатирали това нарушение като индикатор за измама. Установено е и липса на упражнени контрол и преднамерено, невярно или неточно предоставяне на данни.( договори за ремонти в Генерал тошево, Шумен, Балчик).

Установено е и друго интересно нарушение за което има съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на Драгомир Николов – тогавашен изпълнителен директор на Агенция по заетостта ( за неговите връзки с кръговете около бившият фактор в ГЕРБ Пламен Нунев и близкия до президента Радев съпруг на Весела Лечева Сотир Ушев разкрихме в първата статия) по чл. 13, ал.3, т.3 от ЗФУКПС, а именно за неосъществяване на проверки за законосъобразност на плащането.

По наши данни, протоколите са били видени от финансовия контрол на агенцията и той е отказал да подпише плащането, но то е направено от Николов и счетоводителката му Снежана Петрова, която бе върната след пенсионирането й от назначената от Лазаров и сужебният кабинет нова изпълнителна директорка на АЗ Полина Маринова на граждански договор, явно да „оправи“ счетоводството срещу допълнително заплащане от няколко десетки хиляди лева.

Протежирането на фирма “МБ инжинеринг 2001” се случва и в друг регион гр. Ловеч, където отново се констатира нарушение на срока за подписване на договора, като одиторите не могат да потвърдят констатациите за неизвършени ремонти направени от одита на МТСП, поради липса на вещо лице.

2. Проверка на обособена позиция 7 „Извършване на ремонт на сградите сградите и помещенията , в които се помещават териториалните структури на Агенция по заетостта – Русе

Тук одиторите констатират, че след провалената открита процедура се пристъпва към провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление. Това е позволено от ЗОП, но обръщаме внимание, че покана за участието в процедурата е изпратена само до една фирма и това е познатата ни фирма МБ инжинеринг 2001, с която се сключва договор, без да има конкуренция за 516 972,46 без ДДС.

Отново не са спазени сроковете за сключване на договор, като е сключен договор с дата 30.05.2019 г., като одиторите са установили, че той е сключен без предоставена гаранция за изпълнение. Такава е представена по-късно, като датата на влизане в сила на застрахователната полица е 03.06.2019 г., но това не пречи на подписалите договора Снежана Петрова ( върнатата пенсионерка) и Драгомир Николов да го сключат.

И тук одиторите откриват скалъпени документи като протоколи подписани от фирмата и служители на агенцията за откриване на строителна площадка с дата 05.03.2019 г. (два месеца преди договора – б.р.). По тези ремонти в одитния доклад от одиторите на МТСП отново са открити редица неизпълнени дейности, които са платени и приети.

3. Проверка на обособена позиция „Извършване на ремонт на сградите сградите и помещенията , в които се помещават териториалните структури на Агенция по заетостта – Монтана.

Тук одиторите отново констатират, че след провалената открита процедура се пристъпва към провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление. Това е позволено от ЗОП, но обръщаме внимание, че покана за участието в процедурата е изпратена само до една фирма и това е познатата ни фирма МБ инжинеринг 2001. Тук обаче се явява и втори фирма, която има наглостта да подаде оферта и то с 4 691,98 лв. по-ниска от тази на поканената фирма. Разбира се тази фирма е отстранена и то незаконосъобразно, както и констатират одиторите в своя доклад.

При фирма “МБ инжинеринг 2001” няма проблеми и се сключва договор за 194 837,52 лв с ДДС. на 30.05.2019г. Отново договора е сключен без валидна полица за гаранция, която да защити интересите на държавата и е нарушение на чл.112, ал.1 т.2 на ЗОП.

Прави впечатление изпълнението на договори по едно и също време , както и възлагане на фирмата на договори за ремонти на 4 от 9 позиции. Одиторите констатират и че отговорното лице по договора от страна на счетоводството Моника Гаврилова е отказала да подпише протокола за приемане на договорите и не е осъществен контрол за законосъобразност,, което не пречи на Снежана Петрова да извърши плащането. Малко по-късно неподписалата счетоводителка напуска Агенция по заетостта.

Одиторите съставят АУАН по чл.13, ал.3, т.3 от ЗФУКПС на Драгомир Николов за поредното закононарушение.
С това нарушенията по договора не приключват, налице са два протокола с различни дати за откриване на строителна площадка, десет броя протоколи за установяване на непредвидени ремонтни дейности в различни градове на различни обекти с еднакво съдържание, но с различни дати, което е прието от одиторите за белег за индикатор за измама. В ремонта в поделението в белоградчик е констатирано, че отново се дават два протокола за приемане на работата с различна дата, което отново е констатирано от одиторите като индикатор за измама.

Одиторите съставят АУАН и по чл.29, ал.1 във връзка с ал.3 , във връзка с чл.36, ал.1 т.6 от ЗОП на Драгомир Николов.

Драгомир Николов (Снимка: Архив)

Одиторите проверяват и няколко договора за доставка на 8 броя гъсенични подемника и СМР за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Прави впечатление, че СМР за обектите в гр. Карнобат, Омуртаг, Лукувит, Руен, Кубрат са подадени от ЕТ Перла – 2013- Галина Любомирова, чийто предмет е къща за гости и персонал от 1-2 човека.

В нашето разследване ще ви запознаем как тази скромна къща за гости с персонал броящ се на едната ръка, усвоява договори за милиони за строителство, доставки, ремонти, обследвания и т.н. Та одиторите констатират, че договорите за СМР са сключени без да има покана към други участници и без да е взето предвид, че самата агенция е възлагала други процедури със сходен предмет и несъобрзявайки се че законово няма право да сключи директно договор с изпълнителя.

Въпреки това са сключени договори за 108 216, 37 лв. Интересно е, че на 30.11.2018г. Същата къща за гости от луковит прави смяна на врата и прозорци в стая 106 на местното бюро по труда, като получава за това 9 958,90 лв., а забележете на 1.08.2019 г. фирма МБ Инжинеринг 2001 получава 50 012,94лв за ремонт на същото бюро по труда където в стая 106 сменя отново прозорците.

За доставката на 8 броя подемника за 69  990.00. без ДДС одиторите отбелязват, че е посочена спецификация водеща към един модел, като не съставят АУАН на Драгомир Николов поради изтичане на давностния срок. За никого няма да е изненада, че е получена само една оферта и то от къщата за гости ( за нея и директно възлаганите и поръчки на стойност над милион лева ще продължим като представим отделен одитен доклад изпратен ни в редакцията и скрит от Лазаров) Особеното е тук, че дори и за направената за нея поръчка одиторите констатират, че не отговаря на изискванията и отново искат да съставят втори АУАН по тази поръчка на Николов, но поради изтекла давност не успяват. И по този договор авансово са платени суми без наличие н а обезпечение.

“Биволъ” ще предостави и тези материали на Европейската прокуратура, защото сроковете наказателно производство са още в сила. Одитният доклад продължава с процедура за доставка 10 броя гъсенични подемника, като се явяват трима кандидата, като двама са отхвърлени и печели за всеобща изненада ЕТ Перла – 2013- Галина Любомирова с оферта от 88 800лв без ДДС. След обжалване от отхвърлените кандидати и КЗК и ВАС обявяват поръчката за незаконосъобразна, като връща за разглеждане на етап допустимост офертите. След това решение, което поставя под въпрос избора на близката фирма, Драгомир Николов прекратява процедурата без да разгледа отново офертите.

В обхвата на проверката по доклада попада и процедура за Доставка на вътрешни интериорни врати за Агенция по заетостта.  Поръчката не включва монтажа , демонтажа и други дейности за подмяната на вратите. Прогнозната стойност е 69 990.00 лв., за да не попадне над прага от 70 000 , 00 лв за по-конкурентните и публични процедури по ЗОП и да се отиде до покана или събиране на оферти.

Има подадени 3 оферти на стойности 57 750,00лв.без ДДС, 67 870, 00 лв. без ДДС и 69 960,00лв. без ддс.
Печели най-високата оферта от 69 960,00 лв. , като другите кандидати са отстранени. Фирмата , която печели е …ЕТ Перла – 2013- Галина Любомирова., която доставя 110 броя интериорни врати, като прави впечатление, че договора е сключен на 18.12.2020 г., доставката и приемането им е на 18.12.2020г., фактурата е издадена на 18.12.2020 г. и е платено на 18.12.2020 г.

Както вече казахме, в редакцията на “Биволъ” пристигнаха документи, които ще са обект на следващо разследване за паричните потоци през къщата за гости. Интересни обществени поръчки за видеонаблюдение прави Агенция по заетостта. Направени са няколко поръчки, както и поръчки за поддръжка на обща стойност над 1 360 000 лв. без ДДС ( по- малко бяха дадени за видеонаблюдението за последните избори проведени в няколко хиляди точки избирателни секции, а тук става дума за 106 бюра по труда с по 1 -2 филиала) ., като явно виждайки меда в кацата се е продължило с поръчка за 383 361, 00 лв. за поръчка на 40 термовизионни камери без процедура, поръчка за 975 900. 00 лв. за 110 монитора с тъч скрийн за информационни табла в бюрата за труда и и скромните близо 70 000 лв. за система за достъп ( турникет) на входа на агенцията.

За тези „скромни“ суми към 3 000 000 млн. с ДДС и кръга фирми Бивол продължава своето разследване и очаквайте скоро изнасяне на факти за тяхната свързаност с лица от списъка Магнитски и изпълняването на този кръг от фирми на поръчки в АЕЦ.

Та една от процедурите в доклада на АДФИ е процедура за 750 000, 00 лв. без ДДС , която е спечелена от фирма Сиском Инжинеринг с договор от 11.02.2019 г. за 748 000лв. без ДДС за 117 обекта ( за около 300 камери). Разбира се има и отстранени кандидати. Проверката на техническото предложение на спечелилата фирма, според одита извършен от МТСП ,не отговаря техническата спецификация. За тези нарушения е следвало участника да бъде отстранен, но договор е сключен и сумата му е платена. След излизане на одитния доклад възложен от тогавашният министър Гьоков на 1.06.2022 г., управляващият орган налага компромисна финансова корекция в размер на 224 000,00 лв. по договора.

 

Милиони левове европари по проектите на Агенцията по заетостта 
трябва да бъдат върнати в бюджета (Скрийншот: “Биволъ”) 

Без да има предвидена в задължителният план-график за обществените поръчки процедура, и явно видели, че минава номера се обявява нова поръчка „Надграждане на системата за видеонаблюдение.
Одиторите констатират, че и за двете поръчки не става ясно как се формира прогнозната цена. Както и че редица изисквания са дискриминационни и липсват в обявлението, а само в техническата спецификация и изискванията с което е нарушен чл.59,ал.5 от ЗОП. Изискванията за спорни сертификати, както и недопускането на еквивалентни такива са описани като нарушение от одиторите.

С огледа на тези и други констатации на одиторите с които доказват ограничаване на конкуренцията и нарушаване на чл.2, ал.2 от ЗОП е съставен АУАН срещу Ангел Ангелов, който е определен да замества за този ден Драгомир Николов в качеството му на изпълнителен директор. Дали е случайност е въпрос на тълкуване, но безспорния факт е че процедурата е опорочена още с изготвянето на документацията и. Това води до подаване на една единствена оферта от познатата вече фирма Сиском Инжинеринг, който печели и сключва договор 699 929,10лв. без ДДС за 111 точки (камери).

Одиторите откриват и липсващи камери, които са платени, но не са монтирани и не са осчетоводени в счетоводната система на АЗ. Одиторите констатират и че няма подписан приемо-предавателен протокол, който да даде началната дата на поддръжката на камерите. Откриват и редица неточности в завеждането на активите в счетоводството на Агенция по заетостта , като прави впечатление, че една и съща камера, веднъж е завеждана за 11,00 лв., а друг път за 846, 00 лв. Отново се откриват и протоколи от две различни дати за едно си също оборудване.

Констатирани са и проблеми с камери в отделни точки и забавяне в отстраняването на неизправностите . Следвало е да бъде наложена санкция от 10% на договора, но такава не е наложена.
Одиторите преминават и на следваща поръчка за видеонаблюдение проведена през 2020 г. за видеонаблюдение на 35 точки на стойност 300 000,00 лв.без ДДС.

Отново одиторите са констатирали че критерии за подбор невлезли в обявлението и нарушаване на чл.59, ал.5 от ЗОП. Отново , както и в другите поръчки са описани дискриминационни условия. В резултат е подадена само една оферта и за учудване не е от Сиском Инмжинеринг, а от фирма Лийд Вижън ЕООД. Радостта обаче свършва до тук, защото след проверка фирмата Лийд се оказва свързана със Сиском във фирма Интелигентни градски системи.

Методиката е с 90% тежест на цената за месечен абонамент, която фирмата е посочила 0.00лв. Одиторите откриват грешки в работата на оценителната комися, неспазени процедури ( като подписване на задължителните по ЗОП декларации от членовете с дата след отварянето на офертата), като на 24.09.2020 Драгомир Николов отвърждава избора на фирмата с оферта 500 лв под максималната или 299 500, 00 лв. без ДДС и сключва договор. Договора е публикуван на страницата за електронни обществени поръчки, даже преди да е публикувано обявлението за възлагането на поръчката. Отново няма приемо-предавателни протоколи с което не става ясно от кога тече поддръжката, но това не прави впечатление. След излизане на доклада възложен от министър Гьоков, управляващият орган налага корекция от 10% на договора.

Съответно след поставянето на камерите за които има оплаквания, че редица регионални директори, а и самият Николов са следели и подслушвали служителите идва ред и на поддръжка. По първата проведена процедура е обявена поддръжка на камерите за 117 точки е обявена поръчка за поддръжка на стойност 356 000,00 лв без ддс.. Въпреки становището на АОП за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП, че поръчката може да бъде изпълнена и от други стопански субекти и от Агенция по заетостта не са представени никакви доказателства за избор на конкретен изпълнител, Николов възлага без да се съобрази със становището на компетентния орган, процедура по договаряне без обявление. Т.е . директно възлагане и то на фирма Сиском инжинеринг.

Одиторите за пореден път са втрещени за нарушенията и съставят поредният акт АУАН за нарушение на чл.79,ал.1,т.3,б. „б“ във връзка с чл.18,ал.1.т.8 от ЗОП на Драгомир Николов.

Друга тематична поръчка, която са гледали одиторите е доставка , монтаж и пускане на термовизионни системи.  Прогнозната стойност на поредната странна поръчка, нямаща нищо общо с пазара на труда или дейността на Агенция по заетостта е с прогнозна стойност от 320 000, 00 лв. без ддс. Идеята е да се купят 40 камери, които доказано не даваха ефект и не работеха, за да се предпазят служителите от ковид. След редицата прегради , маски, ръкавици, озонатори и др. придобивки за които Бивол научи от свои източници, камерите са върха на творческата мисъл. Интересно е че са предвидени камери за поделения, които почти не работят с клиенти, но въпреки това са купени камери и то в края на ковид кризата договорът е сключен краят на ноември 2021 г.

Одиторите отново констатират, че няма налично пазарно проучване, отново както и за други поръчки се изискват експерти с дискриминационни изисквания, както и любимото изискване за сервизна база, но този път 7 такива в страната. Тези ограничителни условия за пореден път карат одиторите, да констатират нарушаване на Зоп и ограничаване на конкуренцията. Това води до поредния акт АУАН съставен срещу Драгомир Николов за нарушение на ЗОП. Чл.2, ал.2

Отново одиторите откриват пропуски и неточности в работата на комисията, не съответствие на дати. На 26.11.2021г. познатата ни двойка Драгомир Николов -Снежанка Петрова сключват поредният договор след опорочена обществена поръчка на стойност 319 468,00 лв.

Одиторите констатират и неспазване на чл.29,ал.1,т.1 и отново съставят втори АУАН на Драгомир Николов.
Проверка на поръчка с прогнозна стойност Доставка, монтаж и пускане на система за дигитализация на информационните пространства на Агенция по заетостта на стойност 814 775, 00 лв. без ДДС
Под това гръмко заглавие одиторите откриват, че поръчката е за доставка на 110 монитора с touchscreen, а свързването се оказва свързване с интернет, а някъде информацията се зарежда от флашка ръчно. Иницииращата докладна е от г-жа Надя Жекова – назначена за главен секретар и с права за възлагане на обществени поръчки след идването на новата шефка на АЗ Полина Маринова назначена от служебния кабинет.

Отново одиторите констатират липса на следа как е определена прогнозната стойност. Отново познатите дискриминационни условия без връзка с изпълнението на поръчката , като брой сервизни центрове в страната, 7, специфично образование на екипа и т.н Констатациите на няколко страници от страна на одиторите, ги карат да констатират поредното неоправдано ограничаване на стопански субекти, което да не им даде право да участват в процедурите. Това води до поредният АУАН за Драгомир Николов за нарушение на чл.2, ал.2 от ЗОП.
Доказателство, както и на предходните процедури е , че има само една оферта от Диджитал иновейшън ЕООД гр. Враца. Интересни подробности излизат за свързаността на фирмата с другите спечелили фирми и проекти по конкурентоспособност , но това разследване на Бивол още не е приключило. Офертата на фирмата е 813 250, 00 лв. без ДДС. На 30.06.2021 е сключен договора между Николов/Петрова и врачанският технологичен гигант.
Към поръчката е констатирано и нарушение на чл.29,ал.3 във връзка с чл.36,ал.1,т.6 от ЗОП за което е съставен АУАН на Драгомир Николов.

Поръчка за доставка , монтаж и пускане в експлоатация на система за контрол на достъп в ЦА на Агенция по заетостта – 69 990,00 лв. без ДДС. Според описанието на поръчката става ясно, че това е турникет за пропускане на служителите в АЗ. Поръчката е с 10,00 лв. под прага, който изисква по-тежката процедура и влиза в прага за събиране на оферти. Отново са сложени изисквания за система за управление на качеството, като има изисквания и за определени сертификати и за доставеното оборудване. Оферти са подали две фирми Сектрон и Диджитал иновейшън, като печели отново врачанката фирма.с цена 61,300,45лв без ДДС.

В разследване на в. „Капитал“ (вижте “Десетгодишна мрежа от връзки за милиони в търговете на София”) е показана свързаността на “Сиском Инмжинеринг” с Васил Божков – Черепа, както и участието на фирмата в скандални обществени поръчки в столична община и фондът на фондовете, които се печелят от част от тези компании, като в на ръководни позиции в тези институции са хора, които имат преки и непреки връзки с тези фирми. Три имена, които е важно да се споменат, са това на бившия директор на ЦГМ Христиан Петров (при ГЕРБ), чиято съпруга Светослава Георгиева преди време бе ръководител на Фонда на фондовете, и настоящият председател на Столичния общински съвет от ГЕРБ – адвокат Георги Георгиев.

В разследването на в. “Капитал” се проследява връзката на “Сиском” с Васил Божков – Черепа

Според разследването в мрежата на “Сиском” са оплетени отговорни служители, десетки свързани фирми и къпърски офшорки.

“Сиела” на този, който ходи горе при Делян

Компанията “Сиела Норма” АД, която е свикнала да работи с мащабни държавни поръчки и европроекти за стотици милиони левове в качеството си на монополист от ерата на кабинетите на Симеон Сакскобургготски, Сергей Станишев и Бойко Борисов.

Последната поръчка с която ще ви запознаем от одита на АДФИ е Разработване на е-трудова борса изпълнявана от “Сиела Норма” АД .

Прогнозната стойност на поръчката е 165 000, 00лв. без ДДС. Подалите оферта с 4 фирми, като две са отстранени , а въпреки по-високата цена с 18 000 лв. е избрана за изпълнител „Сиела Норма“ АД, която сключва договор на стойност 149 000,00 без ддс. На 17.10.2018г. Договора е със срок от 6 м. или до 17.04.2019г., като има авансово плащане 30% и още две плащания до края на изпълнението му.

Финансовите инспектори установяват, че фирмата не е представила изискуемите сертификати за сключване на договора, но въпреки това такъв е сключен. Инспекторите не съставят акт на Драгомир Николов, поради изтичане на давностния срок.

При изпълнението на договора следват редица приемо-предавателни протоколи, като на 08.03.2019 г. възложителят приема етап 5 Внедряване без възражение.

На 16.04.2019 г. един ден преди изтичане на договора се изготвя докладна от Кремена Калчева в качеството и на директор на дирекция ( сега, дамата е родом от Русе и в тесни контакти с Николов е повишена в зам.-изпълнителен директор от служебния кабинет), че има забавяне в разработката и внедряването на софтуера. Това е в пълно противоречие с подписаните от нейните служители десетки протоколи за приемане на работата. Безумното в случая е, че на 18.04.2019 г. е приет доклад от служителите на г-жа Калчева, че нейните служители, заедно с други такива са преминали обучение за работа с платформата, която на 16.04.2019г. не е разработена и внедрена пак според нея.

Един месец след края на договора на 10.05.2019 г. Агенцията пише писмо с констатираните пропуски от страна на изпълнителя, като изпълнителя отговаря, че от страна на Агенцията не е осигурен достъп и не е имало технологично време за проверка на функционалността.

“Сиела Норма” АД ни разработва “електронна” трудова борса, която така и не заработи (Скрийншот: “Биволъ”)

Интересно е как тогава са били дори и обучени служителите на агенцията , като не е имало продукт. Че липсва продукт е видно и от обяснителна записка от г-жа Калчева която тя дава. Въпреки, че явно са подписвани протоколи, които не отговарят на истината на фирмата са си превеждани плащания като тя е взела 53 640,00 лв. без да има свършена работа.

До смяната на Николов през 2022 г. от фирмата не е поискано да се върнат парите или поне да си свърши работата , като тя е взела сумата, а софтуер няма и никой не я търси, за неустойки и връщане на средствата. Чак след неговата смяна от наследилия го изпълнителен директор Смилен Вълов е изпратено писмо, с което са поискани да бъдат възстановени средствата по договор, поради неговото неизпълнение, а след това е заведено и дело за възстановяването им. През месец юни след излизане на одитния доклад , възложен от тогавашният министър Гьоков е наложена 100% финансова корекция на изплатената сума по договора.

При 20 от всичките проверени 28 (или около 70%!) обществени поръчки е бил “нарушен принципът на равнопоставеност”, както и този за “недопускането на дискриминация и свободната конкуренция”.

“Преведено на разбираем език, условията по държавните поръчки са били зададени така, че да ги спечели определена фирма”, констатират експертите, запознали се с одита. При другите поръчки има некоректна оценка или друго административно нарушение. Всичко това ясно говори за дълбока и безцеремонна #Корупция

Междувременно, и синдикати и работодателски организации алармираха “Биволъ”, за пълен блокаж на Агенцията по заетостта. Организации от сектора на туризма заявиха че има около 2 хил. забавени разрешителни за работа на чужденци, което застрашава сезона. Синдикатите алармираха, че след промяната на устройствения правилник на АЗ са намалени заплатите на служителите.

Полина Маринова (Снимка: Архив)

Проекти изпълнявани от социалните партньори не са финансирани все още и това прави изпълнението им критично. Агенция по заетостта стана известна и с пробива на системата и според публикации в медиите, това е станало поради безотговорност на директорката на агенцият Полина Маринова, заради което я проверяват компетентните органи и има образувано досъдебно производство срещу нея.

Надяваме се, че след изявлението пред bTV, че агенциите към МТСП не работят и в частност Агенция по заетостта, да се направят необходимите промени и да се разследват злоупотребите в тях.

В заключение можем да направим изводите, че всички прикрити от обществеността чудовищни злоупотреби и безцеремонното потъпкване на ЗОП в дейността на МТСП дават основание да се смята, че това е една от основните държавни институции в България, които оправдават откровението на бившия Главен Прокурор Иван Гешев, направено публично преди да напусне поста си, че “кражбите и Корупцията са се превърнали в официална държавна политика”. Това е с други думи диагнозата на Агонията на една държава.

“Биволъ” ще следи за предприетите действия и в следваща публикация ще изнесе още поръчки в сферата на кибер защитата и лицензи сдоказани от доклади нарушения, но засега оставя разследването да сис свърши работата. Тези доклади са на разположение и на новия социален министър Иванка Шалапатова в кабинета “Денков / Габриел” и очакваме скорошната ѝ реакция.

https://bivol.bg

Предишна статия

Как женщины насилуют мужчин?

Следваща статия

The Sequel to The Fall of The Cabal – Part 27: The World Economic Forum – The End of Homo Sapiens

Други интересни