Не, приятели, “демокрацията” е най- доброто прикритие на сатанизма, измислено до днес! Но то вече рухна…

Автор: Няма коментари Сподели:
Написах този текст като допълнение към статията на Елена Гунчева “За да бъдеш безнаказан, да крадеш и ограбваш една държава, трябва:”
Великолепна статия, която ни буди от т.нар.”демократичен сън”, демонична хипноза, която унищожава народите.
Към щрихите на авторката ще добавя следното:
Днес няма никаква “демокрация”, а плутокрация и криминокрация. “Демокрацията” е ухилена маска на една злокобна секта, прикриваща нейната тотална власт. 
“Демокрацията” е наднационална и наддържавна – глобална тирания. 
Демокрация като държавно устройство и държавно управление всъщност никога не е съществувала – в социалните и морални параметри, в които тя днес претендира да се вмества.
“Демокрация” не е имало и в Античността, защото “демократичните републики” са се крепели на робовладението.
Робовладелското общество не е демократично.
Капиталистическото общество не е демократично.
Глобалистичното общество не е демократично и не е “общество”. Глобализмът е антиобществено, разрушително явление. Неговите постулати и “ценности” са насочени към сриване устоите на обществото.
Т.нар. “демократично общество” се крепи на сатанинската заблуда, че от “народа” нещо зависи и той се самоуправлява. Инструментите на “народното самоуправление” – избори, парламент, разделянето на властите – са оръдия на дълбоката секта, която унищожава народите, държавите и идеята за държавност от “периода на буржоазните революции” насам и особено след Френската революция. 
Народите не са способни да се “самоуправляват”, освен ако не са достигнали максимално ниво на цивилизованост, просветеност, осъзнаване на човешкото и божественото.
На земните народи не им се позволи да достигнат такова ниво, защото тяхното развитие бе спряно и отклонено в погрешна посока – към материалното, към парите, към сляпото подчинение на притежателите на пари. А парите всъщност не са никаква ценност. 
Аристокрацията – естественият водач на народите – бе унищожена физически. Знанията на народите за тяхното минало бяха унищожени. Историческата им памет бе унищожена. Вярата им в Бог бе унищожена. 
Вмениха им погрешна идеология – “демократичният идеал”. А кой стои зад него? Рогатата козя муцуна.
Чия е отговорността за разрухата на “демократичните” държави? Тя е “обща”, “колективна”, тоест – ничия
 Тъкмо в това се крие “демократичното” разковниче!
Държавните устои са сринати – а отговорни няма! Никой не е виновен!
По-глупави ли от нас са били древните? Напротив – хиляди пъти чо-мъдри.
Идеалната държава е просветената монархия, изградена върху меритокрацията – издигането в ранг според заслугите на личността. 
Такава е била древната българска държава.
Монархът – Канасът/ Царят е бил подготвян в продължение на цялото си юношество и младост от най-добрите възпитатели за длъжността си на владетел. Преминавал е “стаж” като съуправител на своя баща. И едва тогава е сядал на трона ( в нормалните случаи, а ако бъде коронован като дете – циклите на възпитанието се повтарят под ръководството на регента ).
Владетелят е бил единственият отговорен за грешките, допуснати от него в управлението на държавата и водените войни. Една фатална грешка е лишавала от живот него и от бъдеще – династията му.
В течението на вековете, моралът и поведението на монарсите и аристокрацията се изкористява.
Алчността и жаждата за лукс ги правят заложници на сатанинските изчадия, които държат парите – демоничното оръжие. 
Подир Англия, и Франция става гнездо на злодейството – сиреч на “демокрацията”.
Банките – най-ненужното нещо в света, се превръщат в най-важното. Техните собственици са новата аристокрация – без род и кръв, но с пари – вещественият носител на всички световни пороци. Тази фалшива аристокрация купува дворци и титли, тя диктува дневния ред в държавите, тя определя икономиката, монетната политика и цените на държавните валути, тя обявява войни и заробва колонии. Тя е израснала от лихварството – най-уродливият занаят. Парите в нейните банки не са нейни, те са на измамените от нея клетници. Нейните оръдия са лъжата и кражбата. Тя е по презумпция аморална. 
Тя води войни за още по-голямо обогатяване, но не само за това. Чудовищната цел на разпалените от нея световни и локални войни е изтреблението на народите и разчистване на място за нейните потомци. Народите, които населяват най-хубавите и плодородни области на земята, с най-ценни суровини, са нейните най-атакувани жертви.
Нейният най-омразен враг е Христос – Този, който донесе на земята учението на любовта.
В течение на времето Русия остава едничкият стълб на истинската християнска вяра и традиционната духовност, с незасегнат от филистерство народ. Единствената страна, която не допуска масонството на своята територия. Единствената, която през втората половина на 19 в. почти е постигнала идеала за съобразено с мащабите и характера й държавно устройство и управление. Вменяваното във вечна вина на Русия самодържавие не може да бъде променено с република и “демокрация”. Русия може да бъде управлявана само от просветен, дълбоко предан на Христа монарх – това е бил и ще остане нейният идеал.
Ето защо Русия бе разгромена с т.нар. Октомврийска болшевишка революция. Банкстерите бяха предначертали нейното тотално разграбване и унищожение през 1917 -29 г., повториха опитите си и през 1942-а, и през 1992-а, но Господ съхрани Русия. И ето че днес пълчищата на злото отново с бесен вой тръгват срещу нея.
Комунизмът, болшевизмът, фашизмът и глобализмът са дело на един и същ пъклен сатанински замисъл.
“Демокрацията” и “народовластието” са най-опасното острие на тези антихуманни идеологии ( по същество една и съща идеология ), защото се заиграват с една вечна илюзия на човешкия род – свободата. Самоуправлението.
“Демокрацията”, такава, каквато бе въдворена и изпробвана в съвременния свят ( а и в миналото ), няма нищо общо със свободата. Свободата на словото и мисълта, която тя временно “разрешава”, е само сиренцето в капана. Разрешава я, докато капанът щракне. И после тая фалшива “свобода” се изпарява под гръмкия смях на демоните.
“Демокрация” означава “власт на народа” – но целият народ не може да се събере и да управлява. Управлението е в ръцете на най-лошата, най-престъпната, най-алчната, най-склонната към компромиси със съвестта си част от него. Най-робски подчинената на властелините на парите. Избраната с обратна селекция. Защото за тази “демокрация” парите са най-важното. Те са нейният бог. И следователно “демокрацията” си е чисто и просто една тоталитарна власт на парите и на престъпниците, прекланящи се пред парите. 
Плутокрация и криминокрация – както я нарекох по-горе.
С всяко следващо поколение това държавно управление става по-престъпно.
Следва пълното разграбване, морално падение и разрушение на държавата. И изчезването на народа в небитието.
Може ли изобщо непросветен, прост народ да се “самоуправлява”? Див лумпен може ли да бъде “гражданин” или “управник”? Може ли градска отрепка от канализацията или селяндур, хванат от обора, без никаква подготовка, да седне да кове закони и да води държава? Може ли такъв индивид да осъзнава “гражданските си права и задължения”? Хиляди пъти не!
“Правата на човека и гражданина” – най-великото достояние на “демократичното общество”, всъщност не е измислено и осъществено от демоните на “буржоазните” и “болшевишките революции”, а е знаме на светлите философски умове преди тях. Осъществяването му изобщо не е на дневен ред, защото “човек” и “гражданин” не може да бъде скот и кожодер, а просветена, високоосъзната личност. 
ДД ще разреши ли народът да се образова, морално и културно да се извисява? Да расте на брой – да постигне демографски разцвет? Не, разбира се! Повишаването на образователното и културно равнище на един народ, нарастването на етнически чистото население на държавотворния народ – ще го сторят независим. А това не бива да се допуска.
Ето защо от всички краища на света се докарва нецивилизована, чуждоезична, разнорасова, враждебна по религия, агресивна паплач – и държавотворният народ се стопява и изчезва в нейното блато.
“Разделението на властите”, което се размахва като безценно завоевание на “демокрацията”, е също химера и по-точно гавра. Както пише Елена Гунчева – няма разделение на властите, щом господарят е един и същ.
Ето защо, подкрепям нейния призив да захвърлим всички клишета, с които ни залъгва престъпната тирания на банкстерите и сатанистите. 
Щом е пределно ясно, че “демокрация” у нас и по света не съществува и с “демократични методи” не можем да постигнем нищо, то въпрос на на наш граждански дълг е да смъкнем еничарската върхушка, назначена от Дълбоката държава С ВСЯКАКВИ НЕДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА!
РАЗГОНВАНЕ НА ПОЗОРНИЯ “ПАРЛАМЕНТ”, “ИЗБРАН” С ФАЛШИВИ ИЗБОРИ!
НИКАКВО СЪСТАВЯНЕ НА “РЕДОВНО ПРАВИТЕЛСТВО” ОТ НЕЛЕГИТИМНАТА СБИРЩИНА, КОЯТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!
НЕДЕМОКРАТИЧНО ТЪРСЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСЕКИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ!
ОБЕДИНЕНИЕ НА НАРОДНИТЕ СИЛИ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО!
Често чуваме глупците да повтарят:
” Демокрацията може да не е съвършена, но е най-доброто управление, измислено до днес”.
Не, приятели, “демокрацията” е най- доброто прикритие на сатанизма, измислено до днес. Но то вече рухна.
                                                                                               Милена Върбанова
                                  https://svobodnoslovo.eu/bulgaria/demokraciya-li/109646
Предишна статия

Киев премина към тактиката на изгорената земя!

Следваща статия

ХАРВАРДСКИЯ ЗЪЛ”ГЕНИЙ” СТОЯЩ В СЯНКА ДЕЙВИД КИЙТ, ОСНОВЕН ВИНОВНИК ЗА ДЪЛГОГОДИШЕН ГЕНОЦИД…

Други интересни