Борба с глобализма: Правото за неприкосновеността на личното пространство!

Автор: Няма коментари Сподели:

Здравейте, скъпи мои любими деца!

Днес ще говорим за третия етап на Разкриването, предназначен да разкрие степента на намеса в живота на хората от управляващия елит.

И ще говорим за неприкосновеността на личното пространство на хората.

В поредица от мои предишни съобщения говорих подробно за новите реалности на вашия живот.

И сега ще ги разгледаме отново, но от гледна точка на намесата на новите технологии в личното пространство на човека без негово знание, което е грубо нарушение на Закона за свободната воля.

Всъщност тези действия на представители на дълбоката държава са престъпления, не по-малко ужасни от експериментите, извършвани върху хора от нацистите на фашистка Германия.

Но сега всичко това се прави завоалирано, на „законни“ основания и освен това се представя на хората като благодеяние.

И мащабът на въздействието върху хората вече е съвсем различен.

Сега цялата ви планета е обект на подобни експерименти върху хора.

И в случая става дума не само за унищожителните експериментални лекарства, наречени „ваксина“, но и за много други неща – скрити от човешките очи.

Нека изхождаме от факта, че личното пространство на човека е не само неговото физическо тяло и неговите фини тела, но и неговото жилище, личен транспорт и като цяло селото, градът, градът, страната, в която живее.

И така, ако вредните за човешкото здраве „ваксини“, генетично модифицирани храни, лекарства и хигиенни продукти влияят пряко върху физическото тяло, то електромагнитното излъчване и изкуственият интелект влияят косвено на хората, но в същото време обхващат огромни територии.

Прониквайки в аурата на човека, те въздействат на неговото съзнание и фините му тела по такъв начин, че в крайна сметка физическото му тяло започва да страда.

Например, вълново излъчване, което провокира у човека емоции на страх и агресия, води до необратими последици в неговата психика, а след това и до множество заболявания.

Именно за тази цел по цялата планета се създава плътна мрежа от 5G-инсталации, предназначени да активират наночастици, които по един или друг начин вече са въведени във физическите тела на много хора.

Като резултат на вашата планета се разви уникална ситуация на масово нахлуване в личното пространство на човека БЕЗ НЕГОВОТО ЗНАНИЕ, а следователно и БЕЗ НЕГОВОТО РАЗРЕШЕНИЕ.

Но дори и в тези условия грижовните хора успяха да стигнат до дъното на истината и да осъзнаят опасността, заплашваща човечеството.

Това са същите хора, които сме свикнали да наричаме пробудени (уок-вани).

Но основната част от населението на Земята послушно отиде „на заколение“, без да осъзнава опасността, която го заплашва и напълно се доверява на официалните власти и медиите.

Ето защо този етап на Разкритието ще бъде много травматичен за тяхната психика, особено за тези от тях, които са привърженици на напредналите технологии както в ежедневието, така и в областта на медицината.

Така всички широко рекламирани удобства на дигитализацията и изкуствения интелект ще се превърнат за тях в инструменти за поробване, а животоспасяващите „ваксини“ – в оръжие за убийство.

Но без тази истина ще бъде невъзможно да продължим напред – това е единственият начин да спрем по-нататъшното разпространение на експерименти върху психиката на хората и техните физически тела.

Правото на неприкосновеност на личното пространство е дадено на човек от природата и никой няма право да се намесва в него без знанието на самия човек.

Но, както виждате, сега дори вие трябва да си го върнете с битка.

И това трябва да стане непременно и възможно най-скоро, за да се спаси поне тази част от човечеството, която все още може да бъде спасена.

Днес ще спрем дотук.

Вашият безкрайно любящ ви Отец-Абсолют ви говори!

Получено от Марта на 9 април 2023 г.

https://bgprevedi.com/the-right-to-privacy-32381-2/

Предишна статия

Защо искаха да убият Юрий Гагарин? Тайните на биографията на първия космонавт на планетата…

Следваща статия

Борба с глобализма: Не всички хора са хора!

Други интересни