Рикардо Делгадо: Графенът превръща ваксинираните в проводници

Автор: Няма коментари Сподели:

Ricardo-Delgado-The-Game-is-Over.png.png

Оригиналът на това, което те наричат ковид-19.
-Обяснение на всяка смърт в днешната излишна смъртност.
-Крайната и трансхуманистичната цели.
Рикардо Делгадо
Ла Кинта Колумна (Петата колона)


Във („ваксиналните“) проби НЯМА биологичен материал.

Очевидно както платформата на иРНК, така и въздействието на известния шипов протеин бяха само димни завеси да отклонят изследванията на всеки, който е анализирал in situ (на оригиналното място) „ваксините“.

Рикардо Делгадо казва на публиката: „Това, което нарекоха Covid-19 е взаимодействието на този недеклариран материал (графен) с биологията.

РД: „Наистина Петата колона откри и демонстрира това умишлено отравяне на цялото общество с редуциран графен-оксид, докато институциите говореха за „коронавирус“, който до ден днешен никой не е виждал.“

„Наистина, това е ужасяващо, най-лошото нещо, което се е случвало на хората+същества в цялата им история. Целта е повече от ясна: да се трансхуманизират всички човешки+същества за възможно най-кратък период от време; въпреки сериозните щети и страничните ефекти на тази технология за невромодулно и невростимулационно поведение, в допълнение към надзора на всички индивиди директно от техните неврони. Накратко, пълната загуба на настоящия човешки вид. Тоест изчезването на настоящия човек, за да го превърне в „нещо друго“, лишен от своята същност, свободна воля, способност да мисли самостоятелно и естествената си склонност към духовност. И за това материалът, който действа като ИНТЕРФЕЙС, е редуциран графен-оксид. Това е великият КЛЮЧ. Ето защо те се опитват да го отрекат или игнорират по всякакви начини.


Магдалена дел Амо: Интервю с Рикардо Делгадо

(съкратено от henrymakow.com)

Когато графенът, инокулиран и етикетиран като „ваксина“, влезе в контакт с кръвта, той генерира образуването на протеинова биомолекулна корона. Функцията на тази корона от протеини е да защитава нашата биология от въвеждането на чужд материал, за да остане той незабелязан. Някои групи обаче го определят като токсичен и го свързват с шиповия протеин. Още веднъж, с единственото намерение да отклони фокуса от произхода на всички щети в биологията, тъй като злото е причинено от причината – графена – а не от следствието – короната от протеини.

M del A: Ако приемем, че огромното мнозинство от читателите се доближават до тази информация за първи път, бих искала да разбия най-важните точки за ситуацията, в която се намираме, и по-специално за съдържанието на „ваксините“. Това, което откриха в Петата колона, е тревожно. Как са стигнали до тези заключения и на каква база са?

Р Д: Разчитаме на доказателствата, потвърдени чрез наблюдение, на водещия принцип на научния метод, на използването на научно валидирани инструменти, за да знаем и характеризираме това, което наблюдаваме. Нашите изследвания бяха потвърдени в различни части на света, което ни позволи да създадем предсказващ модел, който ни улесни дори да предвидим какво ще се случи.

M del A: Откриха редуциран графен-оксид във флаконите; мнозина обаче се съмняват, а други го отричат. Защо това се превърна в тема табу?

RD: Когато преглеждаме токсичността или предполагаемата биосъвместимост на материала в човешката биология, научната литература също е много ясна. Графенът или неговите производни, като редуциран графен-оксид, имат присъщи свойства, включително свръхпроводимост; магнитен при контакт с живи клетки; пиезоелектричен; висок капацитет; радиомодулируем; гъвкав и прозрачен…

M del A: Каква е първата реакция на организма при навлизането на графен?

RD: Първият механизъм на отговор е възпалението, където материалът преминава през нашата биология. Ето защо виждате миокардит; перикардит; миоперикардит; възпаление на белите дробове… То също преминава през системи за пречистване като черния дроб и бъбреците. В черния дроб той генерира възпаление на същия (хепатит) и важни проблеми в бъбреците – където остава за дълго време -, когато филтрира кръвта, замърсена от материала. Той също така прониква в централната нервна система, чрез свръхпроводящ афинитет, където променя нейното функциониране, генерирайки парализа от всякакъв вид. Той възпалява невроните, което води до различни видове невропатии, включително първоначална загуба на паметта, невнимание, мозъчна мъгла или затруднено концентриране.

Чрез усилване на увреждането на нейонизиращото микровълново лъчение, той значително увеличава оксидативния стрес, който допринася за преждевременното стареене и появата на различни видове рак и туморни тъкани.

В репродуктивните клетки – и според самата научна литература – той засяга подвижността и мобилността на човешките сперматозоиди, като драстично намалява мъжката плодовитост.

Той също така засяга хормоналната регулация при жените, като накратко допринася за тяхното безплодие и генерира постменопаузален синдром.

M del A: Разбира се, че не е същото да получиш една „ваксина“ отколкото четири, тъй като организмът елиминира графена.

fav-martian.jpg
Ето какво се случва – Моят любим марсианец 1963-1966

Р Д: Точно така. Уврежданията са правопропорционални на броя на дозите и количеството електромагнитно излъчване, което материалът абсорбира, или количеството целево излагане на микровълни, което получава инокулираният.

Всички тези увреждания и други, които не споменахме, са не само причината за настоящата свръхсмъртност поради тези патологии, но са ясно идентифицирани в научната литература от години, когато цитотоксичността, геннотоксичността, биосъвместимостта и биоразпределението на графен-оксида в биологията са добре разглеждани. Включително известния „ковиден бял дроб“, който е само пневмонит или възпаление на белите дробове, като един от начините за елиминиране на материала, допринасящ за диспнеите – затруднено дишане – и бронхиолита, които виждаме ежедневно.

M del A: И докато обществото продължаваше да се плаши от несъществуващ вирус, рекламиран от политици и журналисти, Петата колона, с вас начело, вече открихте истинския убиец на този заговор.

РД: Наистина, Петата колона откри и демонстрира това умишлено отравяне на цялото общество с редуциран графен-оксид, докато институциите говореха за „коронавирус“, който до ден днешен никой не е виждал.

M del A: Няма съмнение, че говорим за важен крайъгълен камък, жизненоважно и трансцендентно откритие не само за човечеството на настоящето, но и за това на бъдещето в неговия преход към трансхуманизма. Но защо това не стига до знанието на широката публика или ако стига, то го прави съпроводено с известен скептицизъм?

Р Д: Представените доказателства са известни на голям брой хора по света, но е вярно, че не са проникнали в обществото в необходимата степен. Показахме, че този материал е въведен масово в противо-грипната кампанията през 2019 г., чието пряко население (набодени) бяха възрастните хора от резиденциите или гериатрията, което допринесе за голямото унищожаване на възрастните хора, което беше част от това, което те нарекоха „първата вълна“.

Ние също така показахме, че това, което те нарекоха „огнища“ и „вълни“, не е нищо повече от последствие от повишаване на радиацията в околната среда посредством телефонни антени, чиито микровълни възбуждат графен-оксида (радиомодулиран), за да генерира повече оксидативен стрес и, в крайна сметка, всички увреждания, наблюдавани преди в биологията. И въпреки всичко голяма част от обществото все още не знае.

M del A: Смятате ли, че това е чист когнитивен дисонанс, или е нещо друго? Има ли нещо, което ни убягва?

Р Д: Според мен има важни фактори, за да не излязат наяве тези доказателства със собствената си тежест, но нека оставя това за края.

M del A: Е, както искате. Нека продължим да говорим за материала: защо въвеждат редуциран графен-оксид в това „нещо“, което наричат ваксина?

Р Д: Това е големият въпрос, на който също намираме отговор, именно чрез официалните институции на много високо ниво, а и чрез прегледа на самата научна литература.

Ricardo-Delgado-shows-drop-of-Pfizer-under-microscope-to-live-audience.png.jpg

По-рано споменахме магнитната природа на графена в контакт с органични молекули, нали? Е, ако имаме магнитна опора в рамките на биологията и в допълнение свръхпроводимост – с афинитет към сърцето и невроните – тогава имаме способността да четем и записваме информация в нея, както на хард диск (на компютър*). На невронно ниво и в областта на невронауките четенето на информация е невронно наблюдение или надзор. Записването на информация върху тази магнитна опора – т.е., редуцираният графен-оксид – импрегниращ невроните, е известно като невромодулация или невростимулация. Това е способността да се въвеждат или вмъкват мисли (инструкции) или да се променят човешките поведенчески модели дистанционно и безжично (скаларни и милиметрови микровълни). На ниво сърдечна система също говорим за биосензор на сърцето или стимулация на същото от разстояние.

M del A: Очевидно всичко това се излюпва внезапно, но изглежда, че има щателно начертан план, който синхронизира няколко фронта.

Р Д: Наистина. Цялото това изследване и неговата собствена научна литература присъстват в същото време, когато герои като бившия президент на Чили, Себастиан Пинера, се появяват, говорейки за „вмъкване на мисли, вмъкване на чувства и невронно наблюдение“ в деня на търга за 5G-мрежа. В същото време чилийската конституция е изменена, за да приспособи „Закона за невроправата“ и десетки милиони базови станции и телефонни антени са разположени по целия свят. И, наред с други събития, самият директор на Световния икономически форум ни разказва за биосензори в мозъка до 2030 г., „нарастването на трансхуманизма“ или новото човек+същество „Човек 2.0“, „облака“ и „изкуствения интелект“.

M del A: Всичко показва, че сме на пътя към трансхуманизма или края на „човешката ера“, както казва Хосе Луис Кордейро. Не го ли намирате за ужасяващо?

РД: Наистина, това е ужасяващо, най-лошото нещо, което се е случвало на хора+същества в цялата им история. Целта е повече от ясна: да се трансхуманизират всички човешки същества за възможно най-кратко време; въпреки сериозните щети и страничните ефекти на тази технология за невромодулни и невростимулационни поведения, в допълнение към надзора на всички индивиди директно от техните неврони. Накратко, пълната загуба на сегашния човешки вид. Тоест изчезването на сегашния човек, за да го превърне в „нещо друго“, лишено от неговата същност, свободна воля, способност да мисли самостоятелно и естествената му склонност към духовност. И за това материалът, който действа като ИНТЕРФЕЙС, е редуцираният графен-оксид. Това е великият КЛЮЧ. Ето защо те се опитват да го отрекат или игнорират по всякакви начини.

M del A: Оставихме за накрая отговора му за причините, поради които това важно откритие не излезе наяве, при това под формата на голям скандал. Какви фактори са повлияли и продължават да влияят на това прикриване?

Р Д: Има няколко фактора; Първият и много очевиден е самият контрол, който правителствата имат върху институциите, които са под тяхна отговорност, включително медиите; здравни институции; Съдебни; профсъюзни; и така нататък. Това им позволява да изпълняват дневния си ред, перфектно планиран предварително. Но има още един фактор, който е ясно изявен и който някои, очевидно дисиденти, дори не искат да споменават.

Това е концепцията за контролирано несъгласие, фалшиво несъгласие или фалшиви несъгласни. Това са хора, които твърдят, че работят за инакомислие и разясняване на Истината, но въпреки това създават всякакви пречки, за да не излезе тя наяве. Това явление е въведено при всичките видове войни. И не разкривам нищо ново, ако кажа, че сме в най-лошата война от всички, където врагът, който трябва да победим, е самият човек+същество.

M del A: Може ли да се каже, че това е контраразузнавателна акция и че има протокол за действие, който в конкретния случай работи?

Р Д: Точно така. И в този начин на действие има няколко стратегии, които ще изброя, отнасяйки се до конкретния случай:

Като цяло T.E. обикновено правят всичко възможно да забавят първоначалното откритие или да елиминират всички „добри улики“, които пристигат, позволявайки изпълнението на целта, която имат. В този конкретен случай това е да се прикрие целта на графен-оксида като интерфейс.

• Те се характеризират с отричане на доказателствата или свойствата, които те представят. Например, те отричат съществуването на графен във „ваксините“, както и магнитния феномен на инокулираните или излъчването на MAC-адреси (МАК-адреси), открити от Bluetooth.

• Те проникват в добри изследвания, за да се опитат да ги забавят, като използват всякакви стратегии.

• Те въвеждат нови огнища, предполагаемо вредни, за да неутрализират щетите, генерирани от истинската причина, но които трябва да покрият на всяка цена. Например, те се опитват да прикрият графеновия оксид със змийска отрова, радиоактивни изотопи, пчелна отрова, тежки метали или известния шипов протеин (което е точно отговорът за въвеждането на графен в биологията).

• Те се опитват да увият КЛЮЧА с всякакви разсейващи елементи, така че да загуби силата си.

• Те използват насилие и лична атака, манипулират или представят погрешно дори личния живот на онези, които откриват доказателства, които те трябва да прикрият.

• Обикновено те се финансират икономически от самата система или имат обещания за социални повишения в същите или други видове предимства.

• Групите за контролирано дисидентство бяха създадени преди истинските дисидентски колективи естествено да се появят пред лицето на напредването на ситуацията, която започна да засяга всички нас. Както във всяка война, врагът има тези групи, създадени в различни части на света и с подобни етикети, за да противодействат, залавят, сриват и неутрализират откритията на човешки групи, които търсят истината. Много важен пример за тези групи са колективите „за истината“, генерирани априори в различни части на света и които се опитаха да дискредитират всяко изследване, доказателство или откритие, генерирано от наблюдение от истински дисидентски групи.

• Подобно на самата официална версия, те използват атрибути в имената и лозунгите си, където истинското им значение е точно обратното на начина, по който са етикетирани. Истинското значение на „чрез истината“ е „да прикрия Истината“.

• Те обикновено са активни в самата система, било в областта на здравеопазването, в академичната сфера или другаде (лекари, официални колегии от биолози и т.н.).

• Организирани са йерархично, така че техните куполи са заети от „говорители”, които управляват и паразитират целия дискурс (беседа) на колектива, така че никой да няма индивидуално мнение, а ако го има, то е засенчено от самия купол. Така те насочват съобщението накъдето си искат и скриват доказателствата.

• Те въвеждат ботове и фиктивни последователи, както и агресивни тролове, на различни платформи, за да дадат идеята, че имат безусловна човешка подкрепа. Реалността е, че на практика никой не ги следва. Този факт е очевиден, когато изнасят публични беседи, на които присъства малък брой хора.

Delgado-what-they-call-Covid-19-is-an-inflammation.png.png

• Те са отговорни за залавянето на хора, които се съмняват в официалната версия (лекари; академици; адвокати; журналисти и т.н.) и ги въвеждат в колективи, създадени преди това, за да засенчат посланието, което биха могли да дадат. След като влязат в колектива, те са обвързани с насоките на говорителя на същия. Например; Адвокати за истината или Журналисти за истината. Те са склонни да базират своите „изследвания“ чрез самите „документи“, които са написани в самата официална версия, срещу която се предполага, че са в противоречие.

• Те никога не правят истински анализи с помощта на научни инструменти, защото това би ги принудило да манипулират резултатите, да скрият това, което са открили. Вместо да проучват, те предпочитат да казват, че „Анализирането на ваксини е загуба на време“; „Не гледайте под микроскопа, защото няма да можете да видите нищо“ или „Получаването на ваксини е много трудно“.

• Произведенията на онези, които НАПРАВЯТ анализират с помощта на RAMAN, оптична микроскопия, електронна или всякаква друга техника, позволяваща да се ЗНАЕ как да се характеризира ключовият компонент на „ваксините“, се осмиват и атакуват от това фалшиво дисидентство с много пилигримски аргументи. Повечето от тези атаки са опасни и лични.

• Те използват титлите си, за да говорят според „принципа на авторитета“, даден от същото или от институцията, към която принадлежат, но не и чрез „научния принцип на доказателствата“.

• Използват аргументи от официалната версия – срещу която явно се борят – за дискредитиране на сериозни и независими произведения. Например разчитане на официални листовки на „ваксините“, когато се заклеймяват именно НЕдекларираните в тях компоненти и това може да доведе до пропадане на цялата операция.

• Те правят подходи към доказаните открития, с които успяват да уловят определен кръг от честни хора и след това отхвърлят тази парадигма и се връщат към други фокуси. Например, те признават съществуването на графен, но твърдят, че има много малко във „ваксините“, или признават, че ваксинираните излъчват MAC-адреси, но изхвърлят графена.

• Хвалят се с фрази като „Всички трябва да сме обединени“ или „Заедно сме по-силни“ точно за да проникнат.

• Те се съсредоточават върху уврежданията, но не и върху действителната причина, която ги причинява.

• Те се занимават с изобличаване на незначителни проблеми, за да сведат до минимум въздействието на това, което вреди най-много. Например, заклеймяване на маски, загуба на свободи и права или неефективност на PCR-теста, като същевременно се прикрива въвеждането на интерфейса в инжекционните препарати, което е целта за постигане на трансхуманизма.

M del A: Ако е така, на обикновения гражданин му е много трудно. От една страна е подведен от системата, а от друга – от тези, за които вярва, че търсят истината. Имате ли един последен съвет за завършване?

RD: Идентифицирането на тези „хора“ е от жизненоважно значение, за да продължим напред и да извадим на светло ДОКАЗАТЕЛСТВАТА и да спрем или предотвратим операцията. „Фалшивото несъгласие“ е първата бойна линия, която врагът изпраща в нашите редици. Има добросъвестни хора, които не са се научили да ги разпознават и които се „преструват на прави с всички други“, но това е, чисто и просто, невъзможно, защото те се доверяват и общуват с предателите, ежедневно и без да знаят. Те трябва да изберат и да изоставят всеки интерес, различен от Истината, над всичко друго. Няма основание за половинчати мерки, поради тежестта, на която се излагаме. Не можем да позволим фалшивото несъгласие да продължи да се опитва да дискредитира доказателствата и те да не излязат наяве с достатъчна сила, като по този начин гарантираме, че операцията срещу човешкото+същество ще продължи. Тоест краят на човешкия век чрез трансхуманизма.


Коментари:


По отношение на интервюто за La Quinta Columna, което публикувахте, има част (във видеото), която обсъжда графена, открит в анестезия, използвана при стоматологични процедури.

Чудно ли е, че Канада и други страни вече предлагат безплатна стоматологична работа на децата?

Клипът се намира в 1:51:30 – 1:56:00


Най-важното е хората, които имат достъп до вашата уеб страница, да разберат, че ВСЕКИ с микроскоп може да види графена във флаконите.

https://bgprevedi.com/ricardo-delgado-graphene-turns-vaccinated-into-conductors-32252-2/

Предишна статия

БАШ ЮДА-ТА НА ВЕЛИКА СРЯДА, КОГАТО ЮДА Е ПРЕДАЛ ХРИСТОС, СВИКА СЪБОР НА ПРЕДАТЕЛИТЕ

Следваща статия

Човечеството е на път да се събуди от дълъг и ужасен кошмар!

Други интересни