“Панславизма е По-Голяма Заплаха за България от Турското Иго” – Христо Ботев!

Автор: Няма коментари Сподели:

Ода Родине

Эй, братья, слушайте меня-

Те, кто под дланию царя!

Известно ведь яснее дня,

Что имя сей страны – Булгар!

Седьмая часть Земли: она-

И есть Булгарская страна.

Ей кличка “Русия” дана,

Меж тем как имя ей – Булгар!

В том нет ошибки, о друзья:

Россия – есть Булгария

Сибирь, Европа, Азия –

В твоих границах, мой Булгар!

Пределы же страны Булгар

Обширны; это – Бога дар!

Народ ее – и млад и стар

Неисчислим в стране Булгар!

Мухаммед Гали Чокрый Аль Булгари- Выдающийся поэт-патриот (1826-1889)

Русия под Управлението на Юдо Хазари се Отказа от Своята Майка България!

Непризнавайки Българския си Произход, Език, Писменост, Култура, История и Държава!

Нещо Повече тя Осъществява Физически Геноцид Спрямо Волжките и Кавказките си Събратя и Духовен Геноцид Спрямо Дунавските си Родственици Посредством Основната Форма на Руският Империализъм-ПАНСЛАВИЗМА !

“Панславизма е По-Голяма Заплаха за България от Турското Иго” Христо Ботев!

Програма за Изтребване на Българския Народ!

Приета на Московския Ционистки Конгрес през 1988 г.

I. Удържане на властта!

1. Заграбване на средствата за масова информация

2. Всички, които участват пряко във властта трябва да имат местни имена и външност.

3. Директорът може да бъде гой, но поне един от неговите заместници трябва да бъде от нашите.

4. Да не се допускат до властта трудещите се.

5. Да се поддържа репресивен апарат за пълен контрол.

6. Масон, които в оставил следи при провеждане на акция или използване на специални средства, завършва живота си със самоубийство или го ликвидират.

7. Да бъдат създадени и поддържани структури за чистка в оществото; обезглавяването на гоите да се провежда по план, независимо от степента на активност.

II. Идеология!

1. Средствата за Масова Информация, литературата и изкуството да се използват за демонстриране преимуществата на капитализма пред социализма.

2. За репресиране на гоите (неевреите) може да се използва митът за антисемитизма.

3. Да се разоръжи езичеството и да се внедрява религия, промиваща мозъците, на робски принципи. Поробването и асимилацията на българите трябва да продължава с нарастващи темпове.

4. Да се действа само от името на народа и за народа, само с добри намерения – може да се говори всичко.

5. Да не се допуска разпространение на антиеврейски лозунги сред обществото.

6. Да не се допуска разпространение на листовки, обращения, вьзвания и заявления на гоите, нито призиви за справедливост и възмездие.

III. Денационализация!

1. Да продължи смесването на расите под вида на интернационализъм.

2. Да се използват всякакви средства за пълно национално обезличаване на българите.

3. Под претекст за борба с национализма и шовинизма да се унищожава всичко национално.

4. Да се осигури повсеместно организация и управление на българофобията (да се унищожава всичко българско с всички възможни средства).

5. Да не се допуска разпространение на българската предхристианска религия, тази религия да бъде обявена за фашистка.

6. Да се приобщят българите към робските религии, а в православието да не се допускат никакви инициативи и свободомислие.

7. Да не се допуска в паспортите на гоите графа “расова принадлежност” и да се ликвидира графата “националност”.

8. Да не се допуска статут на коренно българското население и други подобни ереси, които позволяват възраждане на нацията и културата.

9. Да не се допуска създаването на Центрове на българска национална култура.

IV. Отнемане на свободите и възможностите за инициатива на българите!

1. Своевременно да се попълват психиатричните лечебници, местата за лишаване от свобода, болниците, трудововъзпитателните училища, дисциплинарните батальони и др.

2. Да не се допуска гоите да създават свои разузнавателни школи; стадото трябва да бъде под пълен наш контрол, да не се допускат никакви организирани съвместни действия, които биха им осигурили непобедимо положение и идейно оръжие; науките за управление да се създават само от юдеи; никакви координационни и консултативни съвети, начини за бърз обмен на информация и оповестяване; да не се допускат национални организации, фашизъм или национализъм в каквато и да е форма; да не се позволява на гоите да събират адреси и телефони на юдеи, нито да създават методи за борба с ционизма.

3. Да се отвлича вниманието на гоите с каквото и да е, да се използват разнообразни средства за борба. Всички наши действия трябва да бъдат гъвкави и неотразими. Противниците трябва да бъдат дискредитирани и разединени, да бъдат принудени да се съобразяват с нас и да търсят съюз с нас, да бъдат обезглавени, да се атакуват щабовете им, а нашите хора да ги дезорганизират.

4. Да се пречи на издаването на трудове, насочени срещу нас – “Какво да се прави”, “Как да действаме”, “Схеми за действия по направления”, “Славянски лидери”, “Методи за привличане на хората и борба за аудитория”.

5. Прокуратурата не трябва да отчита дейността на членовете на тайни общества – нито ционисти, нито юдеи, нито полуевреи, нищо, което е свързано с нас. Да не се търсят причините за самоубийствата.

V. Забавяне развитието на гоите!

1. Необходимо е гойското стадо да се държи в нищета и безправие.

2. Нашето обкръжение трябва да осигурява забавеното развитие на гоите и управление насоките на тяхното развитие.

3. По-често да се пуска музика с наркотично действие, да се промиват мозъците, да се използват труднооткриваеми музикални тонове, които изтриват паметта в дълбочина.

4. У гоите всичко трябва да бъде робско – храната, религията, идеологията, науката, отношението им към нас, оръжията и средствата за защита, начинът на живот, средствата за информация, образованието, професиите, положението в обществото, жилището, културата.

5. Посредством вредни и непълноценни храни гоите да бъдат превърнати в безпросветно стадо, в безинициативни, бездейни и .затлъстели свини. Кръвта им трябва да бъде кисела, а не алкална.

6. Да създадем и да удържим превъзходство над гойското стадо, да бием постоянно по слабите точки и ключовите центрове на гоите, по-бьрзо да преминем към решаващия стадий в овладяването на света и пълното подчиняване на гоите на нашето международно правителство.

VI. Да унищожаваме противника чрез асимилация, като хуманна форма на геноцид!

1. Юдаизмьт, ционизмът, всемирната еврейска нация и Международното правителство органически не могат да приемат създаването и съществуването на български семейства. Затова е необходимо да се погрижим в най-кратки срокове да асимилираме максимален брой български момичета сред другите народи.

2. Разбира се, не бива да се използват сексуалните контакти по предназначение и за създаване на семейства, а само за развращаване на младежта, за насаждане на полови извращения, за увеличаване броя на конфликтите и разводите, а в крайна сметка за намаляване числеността на българите.

3. В никакъв случай да не се допускат насърчения или помощи за създаване на деца от български съпружески двойки с висока степен на национална чистота.

4. За засилване на асимилацията не бива да се отказваме и от старата идея за кастрация на гоите.

VII. Създаване и поддържане на условия на нищета и безправие!

1. Българите винаги трябва да бъдат бедни и безправни, навсякъде да изпитват неудобства и неволи и ежедневни бюрократически спънки.

2. Масовата бедност трябва да поражда масова безпросветност и глупост, а те на свой ред – масова престъпност.

3. Да не се допуска българите да си възвърнат равенството, независимоспа, свободата и националните богатства.

VIII. Масова дебилизация на гоите!

1. Врагът в максимална степен се деморализира, когато вижда, че всичко, което става около него, е лъжа, разруха и грабеж.

2. Образованието за гоите трябва да създава морални уроди.

3. Схемата за действия трябва да бъде съгласувана с Единния план, разработен от Световното правителство.

4. Засега няма по-разрушително нещо от алкохолизма. Да не се допуска намаляване градуса на спиртните напитки.

IX. Употреба на бойни психотропни вещества, променящи човешката психика!

1. Предизвикващи отслабване на паметта за продължително време

2. С чисто наркотично действие

3. Убиващи интереса към определени видове занимания и умствена дейност

4. Увеличаващи влечението към спиртни напитки

5. Програмиращи личността за убийство или самоубийство

6. Възбудители на половата дейност у мъжете и жените, което води до полови извращения.

Х. Методи за масово отравяне на гоите!

1. По пода да се разлива живак, например когато се напуска жилище

2. Средства за масово поразяване да се прилагат в общите кухни, столове или на обществени места, където се събират гои.

3. Да се превърне България в технологична боклукчийница на развитите страни

XI. Съкращаване числеността на гоите до разумни граници чрез скрити форми на геноцид в нашата тайна едностранна война!

1. Да продължи изтребването на гоите по метода на “своеобразното демографско съкращаване”.

2. Да се продължи демографското съкращаване на българите до 3 пъти за едно поколение чрез юдомасонския похват “помощи за самотни майки”.

3. В обществото зле се възприема идеята за “остаряване на нацията”, като се оставят да живеят само неспособните на съпротива.

4. Ако се работи умно, с българите можем да приключим бързо.

XII. Съкращаване числеността на гоите чрез други форми на геноцид!

1. Да се направи невъзможно създаването на многодетни български семейства.

2. Да се поддържа високо равнище на детска смъртност у българите и да не се допуска такава при юдеите.

3. Да се поддържа висока смъртност сред българската младеж.

4. Да се завишава възрастта, при която се разрешава встъпване в брак.

5. По всякакви начини да се влошават отношенията между гойските мъже и жени и да се разрушават семействата им.

6. Да се разработват нови закони (екодемографски войни) за ликвидиране на гойските маси без военни действия, без материални загуби, чрез глад и обедняване.

7. Да се предизвикват безпорядъци и масови вълнения и да се използва армията, силите на закона и правосъдието за възстановяване на реда, което да води до съкращения на гоите в ограничени количества.

XIII. Унищожаване на противника със средствата на медицината!

1. Да се увеличат забременяванията и абортите сред малолетните момичета, водещи до стерилност, “случайни” помятания, преждевременни раждания, мъртвородени деца и усложнения след раждането.

2. Необходимо е да се саботират грижите за бременните, новородените и родилките и да не се допускат реални мерки за защита на майчинството.

3. Да се спъва профилактиката и да се прави всичко за намаляване средната продължителност на живота на гоите.

4. По време на лечение или зъболечение, в раната да се поставят зарази или отровни вещества.

5. При всяка операция да се присаждат на пациента ракови клетки от онкологично болни.

6. Да се употребяват лекарства с променен химичен състав и лекарства, лишени от лечебни свойства, чрез предварително облъчване, замразяване и т. н. от лекарите.

7. Класическо бавно отравяне с малки дози отрова.

8. При рентгенови снимки и прегледи да се увеличава силата и продължителността на облъчването.

XIV. Действия чрез контролираните средства за масова информация!

1. Да се поддържа стабилна тенденция към българофобия и национален нихилизъм.

2. Да се обявяват всички патриотични и национални движения на гоите за фашистки, националистически, шовинистки, терористични и консервативни, да бъдат оклеветени, очернени и да им се лепват етикети.

XV. Повсеместна и постоянна гавра с врага!

1. Над българите може да издевателства който си иска и Както пожелае. При изкуствено създадената пълна безотговорност имената на нашите ще бъдат винаги засекретени.

2. Гоите да бъдат доведени до самоубийства, инфаркти, инсулти, припадъци и други тежки състояния посредством хулиганщина, наглост, издевателства, унижения, оскърбления и пълна безнаказаност на извършителите юдеи, членове на други тайни общества и шабес-гои („колаборационисти”).

Необходимо е с Българският Народ да се Разправим по-бързо, Защото После ще бъде Късно. Хилядолетният ни Враг е още Жив!

МИТЪТ за дядо ИВАН Освободител (Окупатор) развенчан!!!

Задунайската Юдейска псевдо историография от 145 години ни промива мозъците с нашия “Голям Брат” Освободител – Окупатор от север Дядо Иван, който воювал с Турците за да освободи поробените Българи. Нека видим какво правеше Русия с нашите братя на Волга и Кавказ по същото време докато “Освобождаваше” Българите на Балканите:

През 1755 година руските власти жестоко потушават въстанието на волжските българи, дръзнали да провъзгласят Волго-Българска държава, и арестували неговите организатори – Батърша и Мурад. След това руското правителство със заплахи и декрети принудило мишарските, тюменските и част от кавказките българи да се наричат “татари”, сербийските българи “чуваши”, а уралскит българи – башкорти (“башкири”).  Само една част от кавказките Българи, ръководена от рода на Багаутдин Ваисов (потомък на малкия син на Кубрат – Котраг), твърдо запазила своето име “българ”, а през 1862 година образувала легална Община на волжските българи-ваисовци. В тая Община влезли 330 хиляди българи.

РУСНАЦИ СА КЛАЛИ БЪЛГАРИ ТАКА КАКТО И ТУРЧИН НЕ Е КЛАЛ !!! “Руското самодържавие издигнало пирамида от отсечените глави и карало кавказките ни братя да се кълнат пред нея, че не са българи, а каракачани, балкари, кумъки…

Мишарските българи били изгонени от градовете им забрана да ги приближават по-близо от 20 км. Така те били подложени на мор. В Башкортосан било избито цялото население: старците – с дървета и камъни, пеленачетата – посичани със саби,жените – с разпаряне на коремите, бунтовниците били набучвани на колове, прекарвали куки през ребрата им и ги избивали с оръдия. В леда на река Мензел пробили отвори, в които мушкали всеки 39 от 40 души, докато труповете я задръстили. В края на краищата българите били преименувани: мишарски, тюменски и казански – на татари, сербийските българи – на чуваши, а уралските – на башкири…”

Истината за създаване на Измислената Руска държава Освен Дунавска и Волжска има още една България за която Юдо Масоните не обелват и дума, а ако някъде се спомене Веднага се Цензурира- Това е КИЕВСКА БЪЛГАРИЯ-РУС. Мълчанието е Обяснимо- Именно от Киевска България се пръкнаха няколко ФАЛШИВИ Държави като Украйна и Русия управлявани днес точно от тези ЮДО ХАЗАРИ Контролиращи Световната Историография!!!

ДА СЕ ЗНАЕ: Държавата на КИЕВ-Киевска РУС е БЪЛГАРСКА!

Цивилизацията и Културата на КИЕВ е БЪЛГАРСКА!

Езика, Книгите и Писмеността на КИЕВ е БЪЛГАРСКА!

Първия Митрополит на КИЕВ и на Цяла Русия СВ. МИХАИЛ е БЪЛГАРИН!

Киевска БЪЛГАРИЯ(РУС) там е Държавността, КИЕВ(БАЩУ)- старата Българска Столица, там е ЦИВИЛИЗАЦИЯТА!

Московията се е появила чак през XIII век, това е Русия на Тайгата, Монголска, Дива, Зверска…там е Изметта, Утайката !

Главният Мюфтия на Русия: “НИЕ СМЕ БЪЛГАРИ”!!!

Академик Дмитрий Лихачов: “Не е нужно да се измисля това, което не е било. Никаква велика история Русия не е имала. Създателите на митовете за историята на Русия са Петър Първи и Екатерина Втора. Цивилизацията в Блатата и Горите на Московията се е появила през XIII век, с идването на Християнските Проповедници от ЦИВИЛИЗОВАНИЯ Киев. Но още във времето на Петър Първи Московските Боляри неистово са се съпротивлявали на новото, като представяли като Аргумент своето НЕВЕЖЕСТВО-не искаме Киевски Проповедници, те там в Киев всички са Книжни Плъхове, при тях даже Жените им Четат.”

Алексей Толстой: “Има две Русии. Първата – Киевска Рус, има своите корени в световната, а минимум в европейската култура. Идеите за доброто, честта, свободата, справедливостта в тази Рус се разбират така, както се разбират и в целият западен свят. Но има и втора Рус – Московската. Това е Русия на Тайгата, Монголска, Дива, Зверска. Тази Русия направи свой национален идеал кървавата деспотия и дивата ярост. Тази Московска Рус отдавна е била, е и ще бъде пълно отрицание на всичко Европейско и заклет враг на Европа.”

Киевска България (Киевска Рус) е наричана още Черна България (кара-Булгар), за разлика от Волжка България, наричана Златна България (Ак Булгар) . Терминът “Урус” е имал преди всичко значение на “Велик”. Уруси са назовавали военните подразделения, които първи извършват атаката т.е най-смелите. Термина Урус присъства в имената на редица владетели от рода Дуло: Кан Уруж Рожа Бургас (414-434), Кан Урус Айдар (805-855). Столицата на Черна България (Киевска Рус) е град Киев. Кан Джилки през 858г. премества столицата във Велики Болгар. След смърта на кан Урус Айдар, през 855 г.неговите синове Джилки и Лачин (наричан от руснаците Рюрик) изпаднали в междуособни воини.

В края на IX-ти век, за да се съхрани, Дунавска България официално заменя вярата си в Тангра с християнска. По същите причини кан Алмъш, син на тангриста кан Джилки, налага исляма като официална религия във Волжка България. Преценил ползата от новата вяра, кан Алмъш няма време да убеждава поданиците си и налага исляма със сила, с което си навлича гнева на болярите. На висш съвет на боилите се решава да се ограничи неговата власт, като той няма право да ги принуждава да приемат исляма. Тези боили, които не се предават и остават верни на Тангра, се обединяват около племенника на кан Джилки- Угор Лачин(наричан от руснаците (Рюрик), син на стария кан Лачини, връщат се обратно и на територията на днешна Украйна създава там Уруски (велик) каганат със столица град Киев- основан от брата на Кан Кубрат- Шамбат Кий и носещ неговото име.

В Болгар кан Угор Лачин(Рюрик) изпратил свои посланници да отнесат неговите думи към кан Алмъш : “Аз чух, брат, че ти мъчиш привържениците на нашата стара българска вера, към която се отнасям и аз. Пази се, защото аз станах самостоятелен уруски бег и съм в състояние да помогна на моите едноверци ”.

В по- късните руски летописи от XII-ти век Угор Лачини е наричан Игор Рюрикович или Рюриков,основател на династията на киевските и московските князе, а “урус” славянизирали в “рус”. В последствие от украйнската държава Рус със столица Киев основана от Шамбат Кий, брата на Кубрат се отделило Суздалското княжество, което в по-късни времена се преименува на Московско- Руска държава на името на българския цар Ахад Мосха основал Москва през 1088 г.Но и в Украинската, и в Московската държава управлявали потомци на племенника на кан Джилки- Угър Лачини- “Рюриковичите”.

Не случайно национален символ на Украйна станал герба на българския род Дуло- “Тризъбец”, а столица на Московията- град Мосха основан от българския цар Ахад Мосха в 1088 г. През 968г синът на Българския кан Угор Лачин (наричан от руснаците Игор Рюриков) и Българската княгина Олга – Светослав (Угор Борисов)  насъскан от Византия, побеждава Дунавска България при управлението на скопения от ромеите цар Петър и извършва големи зверства над българите описани в Манасиевата хроника.

Олга Киевска, жената на Рюрик е внучка на цар Борис І и дъщеря на сина му Владимир Расате. “Летопис по Лаврентеевскаму списку” ни казва, че синът й Светослав криел от майка си своето предпочитание да живее в Переяславец (Силистра) на Дунава, отколкото в Киев.

Киевския Княз Угор Борисов e наречен от Хазарите Светослав и представен за Варяга за да се прикрие Българския му Произход. Този “варяга” Светослав с Бръсната Глава и Конска Опашка кланящ се на ТАНГРА казва: “НИЕ СМЕ УРУСИ ОТ БУЛГАРСКИ РОД” Хрониката “Поученията на Светослав Киевски” част от летописа “Берсал Тарихи” или още Переяславска летопис от “Нариман Тарихи” писан през 1391 от Даиш Карачай Българина ни Разкрива кой всъщност е Светослав, от какъв произход е, и какви са неговите Вярвания и Стремежи:

ДА ВЪРНЕ СТАРАТА ИСТИНСКА БЪЛГАРСКА ВЯРА ТЕНГИАНСТВОТО НА ДУНАВ, ВОЛГА, КИЕВ И КАВКАЗ С ОГЪН И МЕЧ ТАКА КАТО Е УНИЩОЖЕНА.

Светослав преди похода на юг си казва:

“Така ще тръгнем зад Урускал (Урусия – днешна Украйна/Молдова) в нашите степи Джурашки (Добруджа) и ще се бием за тази наша земя като Богатири. Ние сме Уруси от БУЛГАРСКИ РОД, тоест отделихме се от славните хора(славолюдството), но искаме като преди да бъдем пак славни и това неведнаж сме го показвали с мечовете си… За тази слава нашата Жар-птица пее, и орлите (носители на Орендата, б.р.) навсякъде крещят, че урусите са свободни и храбри и на земята и във водата, и в гората и в полето…

Така тръгваме на юг към Иджар (Дунав), където Българските овце на Атай (джабгусир от IV в. до Хр.) пасат и заради вероломството на нашите кръвопийци Гърци, тях самите в морето Илатско (Средиземно) от Ахил (Балкана) ще изхвърлим и ще и вземем целия Балкан, обилно полят с кръвта ни БЪЛГАРСКА. А ако това не направим, то да ни прокълнат потомците наши и да се отвърне от нас ТАНГРА и алпите и такъв грохот от Небето да чуем,такава тъмнина да обхване цялата ни земя, че да се обърнат и градовете и селата ни…..

И ние с тези думи Джураш (Добруджа) ще тръгнем да вземем, само клетва преди това ще дадем, че ако Джураш вземем, то обратно на Гърците вече няма да я дадем и по-добре да умрем там, отколкото да се върнем с позор. Ако ли път отстоим Джураш и Урускалия, единна, богата и могъща ще я направим и славата ни народа за пет века ще споменава, а от ТАНГРА милост голяма ще получим даже и да се ни силни и многочислени хората……….”

Езическият владетел на Киевска Русия Светослав(Угор Борисов)(945 – 972 г.) син на Олга и Лачин (Рюрик) по всичко личи наследява необуздания характер на дядо си Владимир Расате. С безразсъдните си грабителски походи той почти унищожава държавността в Скития. А през 972 год. безпричинното превземане  на Преслав, столицата на Дунавска България, води до трагичната гибел на Първото Българско царство отсам Дунав и прави неочакван подарък на Византия, сбъдват се нейните многовековни мечти за покоряване на българите. На връщане от Дунавска България, Светослав е заловен от Верните Печенеги, също родствени на Българите. Вожда на Печенегите Кан Кура му  отрязва главата и я обковава, за да вдига наздравица с нея по стар Български обичай. Така избитите българи са отмъстени. Именно от тази чаша по-късните мюсулмански царе на Волжка България пият по време на ритуала по възкачването си на престола, в знак на презрение към лекомислието и безотговорността на езичника владетел.

През 989 г. при управлението на сина на Светослав(Угор Борис) БОЛЮМИР (ВЛАДИМИР)  руснаците приемат християнството от българите. Древноруската Йоакимовска летопис разказва, че покръстителят на Русия Св. княз Владимир приема християнството от българите. В ръкописа четем още, че “българският  цар Симеон изпратил в Русия учени йереи (свещеници) и книги”. Приел християнска вяра в 989г., когато негова съпруга станала  СВЕТА АННА – ДЪЩЕРЯ НА ЦАРЯ НА ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ ПЕТЪР, ВНУЧКА НА ЦАР СИМЕОН И СЕСТРА НА ЦАР БОРИС ІІ И ЦАР РОМАН. Карамзин пише: “…в 1011 г. умряла АННА…която била оръдие на Небесната Благодат за извличането на Росия от идолопоклонничеството.” /том І, гл. ІХ, стр. 138/. Тя носи със себе си СВЕЩЕНОТО БЪЛГАРСКО ЕВАНГЕЛИЕ. Цар Петър имал три дъщери. За две от тях, през 969 г., той получил предложение от император Никифор Фока да бъдат омъжени  за малолет-ните императори Василий ІІ и Константин. Има основание да се предпо-ложи, че при брака на Анна и Владимир в 989  г. е присъствувал и царят на Дунавска България – Роман. На единия от синовете на СВЕТА АННА И БОЛЮМИР = ВЛАДИМИР ЯРОСЛАВ = ГЕОРГИ се ражда дъщеря – АННА-КИЕВСКА, КРАЛИЦАТА НА ФРАНКИТЕ, ОМЪЖЕНА ЗА ХЕНРИ І, КОЯТО НОСИ СЪС СЕБЕ СИ КАТО СВЕЩЕН ЗАВЕТ ОТ ЦАР СИМЕОН БЪЛ-ГАРСКОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА КИРИЛИЦА.

Иван Грозни е Последния потомък на Лачините (Рюриковите) от Рода ДУЛО, през 1552 г. в братоубийствена война превзема отслабената от Монголските нашествия Волжка България. Краят на Волжка България съвпада с края на династията РЮРИКОВИЧИ (Лачини) от рода Дуло. Когато Иван Грозни умира през 1584 г., синът  му цар Феодор (1584-1598 г.) предава цялото управление на българският Цар Борис Годунов, бъдещ император на Русия. Борис Годунов е първият цар на Русия (1598-1605), който не е представител на династията Рюрикови от рода ДУЛО. Годунов е родоначалник на рода Годунови и произлиза от древен български род, преселил се в началото на 14 век от Златната орда в Кострома. Той е наследник на българския княз Чета, който приел християнството и се е преселил в Москва през 1329 г. От Борис Годунов  произхождат по права линия руските династии през Петър Велики до Романови включително. Той разширил руската територия до р. Енисей и я запазил. Така Русия се управлява от българи, от самото си основаване до идването на болшевиките.

И РУСИЯ ПАК ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ БЪЛГАРИ, А РЕКА ВОЛГА ПАК ЩЕ ТЕЧЕ ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ (казва Учителя Дънов в една от своите лекции).

Заявено от заместник генералния прокурор на Руската федерация Владимир Колесников на 16.05.2006г. по време на дискусия в Руската Дума:   „Рюрикови са били по кръв чисти Българи, а не варяги… . И нека татарите да не се оплакват, че нашият Иван Грозни им разрушил Казан. Той е Рюрикович, а всички Рюриковичи са Българи.”

Руски Физически и Духовен геноцид спрямо Дунавските Българи:

ФАЛШИФИКАЦИИТЕ И ТЕХНОЛОГИЯТА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ КАТО ОСНОВНИ ФРАГМЕНТИ ОТ РУСКАТА ИСТОРИЯ СА НАЙ-МАСОВИ ПО  ОТНОШЕНИЕ ИСТОРИОГРАФИЯТА НА ДУНАВСКИТЕ БЪЛГАРИТЕ. ЗА НАЧАЛО НА ТЕЗИ ФАЛШИФИКАЦИИ СПОРЕД НАЛИЧНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ БИ СЛЕДВАЛО ДА СЕ ПРИЕМЕ УГОР-БОРИС (т.н. СВЕТОСЛАВ), КОЙТО УНИЩОЖИЛ  ДЪРЖАВАТА С ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ НА СВОЯ СРОДНИК ОТ РОД ДУЛО, ЦАР ПЕТЪР (Дунавска Бълга-рия).

ВТОРАТА ФАЗА НА ОЩЕ ПО-АКТИВНА ФАЛШИФИКАЦИЯ Е СЛЕД СМЪРТТА НА ИВАН ВАСИЛЕВИЧ ІV-ГРОЗНИ, КОЙТО УНИЩОЖИЛ ДЪРЖАВАТА С МЮСЮЛМАНСКА ВЯРА НА СВОЯ СРОДНИК ОТ РОД ДУЛО, ШАХ ГАЛИ (Волжка България). Иван избил и унищожил не само родствениците си от род Дуло, но дори и своя син.

ТРЕТАТА ФАЗА Е СЛЕД ВРЕМЕТО НА ПЕТЪР І (всъщност Петър ІІ) ВЕЛИКИ, КОГАТО ТЕ ВЕЧЕ СА БЕЗПАМЕТНИ ЗА ДРЕВНИЯ МОРАЛ И ЗАКОНИ, но осъществяват своя пробив за мореплаване на юг през Босфора и Дарданелите. После следват девет военни похода срещу Турската империя. Когато “освобождават” Дунавска България, една от първите задачи е да бъдат изнесени все още останалите стари книги и оригинални документи. Пренасят ги на коне и дори на магарета. Втората задача е да поемат “обучението” на кадрите, които пишат, преподават и възпитават, преди всичко в областта на науките “История” и “Славистика” с цел внедряване на Панславизма основна форма на руският империализъм Съвременната Руска историография представя държавата на стари-те българи = сармати в един затворен капан на почти робско съществуване всред другите племена и народи!

На картата Велика България в един почти карикатурен вид. Най-странното обаче е, че съкровищата на кан Кубрат и неговият погребален комплекс с тленните му останки са извън неговите владетелски територии, някъде там на север в тетиториите на  “морето” от славяни.

Кан Кубрат е представен като бивш поданник на аварите и техен васал. Тюркоезичните българи станували на Кубан и някои райони край Черно море, а съкровището на Кубрат вероятно е на хазарите, които са победили бълга-рите. Това представляват нашите “Братя славяни” и техните цели които са и ще си останат само Несбъднати МЕЧТИ Съвременният руски език е изкуствен. Създаден е за нуждите на руската великодържавна доктрина от Ломоносов, за което той е награждаван неколкократно.

Единствената историческа книжнина в Русия до началото на XIX век е препис от т.нар. “Архивен сборник”, протограф на автентичен български документ, писан от българин – презвитер Григорий изийски. Окончателното скъсване на връзките с България се случва по времето на гръкоманските реформи на патриарх Никон. Изгорени са тонове българска църковна книжнина, царската цензура е всеобхватна.

Русия се превръща в Трети Рим, наследник на Византия, което пък от своя страна дава тласък за развитие на мегали идеята за сметка на българщината.

ПОМНЕТЕ ДУМИТЕ НА ХРИСТО БОТЕВ ЧЕ ПАНСЛАВИЗМА Е ПО-ГОЛЯМА ЗАПЛАХА ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКОТО ИГО!!!

Захари Стоянов :

”…Кой въстана срещу нашето свещено дело – съединението на Южна със Северна България? Кой караше турците да  навлязат в България и да пуснат малко кръвчица на българите? Кой отчисли българския княз от редовете на армията си, за да го опозори и омаскари, когато той се намираше на границата срещу неприятеля? Кой си дръпна от нашата войска офицерите с единствена цел да ни съсипе войската, когато тя се намираше в път за бойното поле? Кой насъска сърбите да ни нападнат откъм гърба, когато ние бяхме въз друга страна? ”

“Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата “освободителка” и “покровителка”!

Руски Физически и Духовен геноцид спрямо Волжките и Кавказките Българи: През 1552 г след многогодишни опити отслабената от монголските нашествия Волжка България най накрая е пада под властта на Русия. За да се оправдае пред Европа за избиването на 400 000 българи и унищожаването на 40 приказни български градове, Русия заявила че наказва “татарите”.

“Татар” не е етноним (няма такава държава), а унизително прозвище за “чужденец” на монголски. За това днешните “татари” са добре платени от Кремъл ислямски фундаменталисти.

След поредица военни походи Иван IV Грозний в 1552 г. превръща българската столица Казан в гробищен град.

Ето как изглиждат  тези “Славни” дела на Иван Грозни според руския историк Н. М. Карамзин(История государства Российского, Москва, 19891 тираж 100 000):  ” …Вече около пет седмици россияните стояха под Казан и убиваха излизащите от града не по-малко от  десет хиляди неприятели,.. Никой не се предаде жив, спасиха се малко… ранените… Градът беше завзет..убиваха всички които се намираха, в домовете, или в ямите; вземаха в плен жени, деца или чиновници…сечта престана но кръвта се лееше… Царския дворец, улиците, крепостните стени и дълбоките ровове бяхазапълнени с мъртви.. тела се носеха по реката…”/т.VIII, стр.212/. Мародерството и грабителството, като почти тържествен акт са отразени в старите летописи, които ползва Карамзин: “… Россиани плаваха в изобилие, вземаха каквото си искат: хляб, мед, домашните животни, опожаряваха селищата, убиваха жителите… къщите бяха красиви и богати… в тях имаше скъпоценности… пленяваха само жените и децата/т.VIII, стр. 205/

Ето това представляват така наречените наши “Освободители” Долните Руски ТЕРОРИСТИ и ОКУПАТОРИ на Казанският Кремъл…

Когато руснаците превзели Волжка България през 16 в., те заемат от българите много неща – държавно устройство, търговията и търговски термини, архитектура и пр.

На основите на Българската държава в Североизточна Европа започва да се издига Русия – покоряването на България й отваря пътя на изток и огромните пазари на търговските пътища, развити от България на Волга. Оттогава Русия започва да се  превръща в империя.

СТОЛИЦАТА НА ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ КЕРМЕН Е ОБРАЗЕЦ НА МОСКОВСКИЯ КРЕМЪЛ. Кремъл – древната цитадела на Казан – неговите стени и кули помнят  българските князе, завоевателите на Чингис хан и руските царе. Каменната крепост Керман отначало била форпост на северната граница на България, а през 14 в. станала столица. Този ансамбъл, почти без изменения легнал в основата на руския Кремъл, който почти точно повторил българската крепост; само стените били удължени на юг и южната граница на московския комплекс била разширена, в сравнение с оригинала в Казан.

Крепостта е строена през 11 в. от българите, които били изкусни майстори. Кермен (Керман), по-късно Казан, бил един от най-красивите български градове. Тук се помещавало правителството и религиозните водачи, а над крепостта се извисявали високите стени на  “Арката” – цитаделата на българския владетел.  Вътре имало каменен дворец на различни нива с многобройни павилиони, галерии и стопански  сгради, градини, харем и баня.  Далеч от Волга се виждали силуетите на високите кули. Техният образ по-късно бил пренесен и в архитектурата на църквата на Червения площад в Москва, която построили в чест на завладяването на Казан.

След края на руско-българските  войни и падането на Волжка България, Иван Грозни пратил руски майстори да ремонтират Керман. Те съхранили цялата му фортификационна  схема, само престоили част от стените и кулите.  По-късно цитаделата била коренно преобразувана. На мястото на разрушените мечети се издигнали християнски храмове. Развила се руската средновековна култура на основата на българската.  През 18 в. била основана огромна Казанска губерния на българските земи. Дворът на българските владетели сменил губернаторски и архиерейски двор.

Днес Казанският Кремъл е частично реставрирана средновековна крепост, а вътрешното му пространство е с планировка от 18-19 в. Отворени са християнските и мюсюлманските храмове.

Казанската Света Богородица. От Волжска България към Русия става преливане на Силите. Духовно, а оттам вече и материално. Една империя пада, за да се въздигне друга – руската.

Руснаците знаят много добре откъде им идва и самата Сила, затова от векове към Казан и този район се отнасят с особена почит и особено внимание. Най-явна в преливането на Силите е историята с казанската Света Богородица. Това е една икона, изрисувана от български иконописци не съвсем по християнските канони. Намерена от една 9 годишна българка в руините на Казан няколко години след падането на града. Откритието става след съновидение. Обичайният начин на невидимия свят и Силите му да ни накарат нас, смъртните да направим нещо важно. Детето се е казвало Матрона Онучина и според сведнията, откритието е станало на точно посоченото място на 08 юли по стария календар, който сега се празнува от цялата руска  църква. На мястото на откритието се построява после женски манастир Св. Богородица, където самото момиче става игуменка, приела така познатото нам име Марта. Самата икона с времето се превръща в символ на Силата, пазителка на Русия. Куриозното е, че тя си е българска, открита от българка в български град.

В началото на 17 век, точно на Архангеловден иконата спасява Москва от унищожение от поляците. През зимата на 41-42, когато Москва е пред падане атеистът Сталин разпорежда специална влакова композиция с пълна охрана за да донесат иконата на предните фронтови линии. Случайност или не, след тази отчаяна стъпка Москва все пак не е превзета. По късно, в разгара на комунистическото мракобесие иконата е изнесена извън страната.

От 1993 г. е в личните покои на папа Йоан Павел 2-и, пред  която се е молил. Още един куриоз, главата на католическата църква да се моли пред православна икона. През 2004 е върната обратно на руската православна църква, а от 2005 си е там, където трябва да бъде – в Казан.

Недалеч от кулата на Сюмбике.

Последната българска царица.

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД от Волжките Българи

“БРАТЯ БЪЛГАРИ! Преди 450 години Волжска България е включена в състава на Московията и прекрати своето съществуване като независима държава. Но Волжските  Българи не изчезнаха а продължиха да живеят на земята си. При това продължиха да се борят за възстановяването на Българското Царство, възставаики много пъти. При рухването на Руската Империя през 1917 година, Волжските Българи като първо дело възрождават своята национална  държава с името “ Идел Урал Щат” ( Волго Уралски Щат). Болшевиките я разрушиха и построиха на тази земя татарска република, като едновременно с насилие задължават Волжските Българи да се наричат татари. За да ни насилят да забравим кои сме ние, отнеха родната история  на народа и отровиха Съзнанието му с лъжливо учение за монголо-татарско нашествие. В течение на 70 години Волжските Българи бяха подложени  и на културни репресии. Това се оказа по страшно и от железните окови на руският царизъм. На съветската държава почти се отдаде да избие  от главата на народа гордото име Българи, което Руската Империя не можа да постигне в продължение на почти 400 години. Не е ли време, по добре късно отколкото никога, да осъществим желанието на великия Кубрат и да сложим стрелите в един колчан? Молим от вас братска помощ в делото по освобождението на Волжска България от татарското иго. Само тогава Волжска България ще възстане от пепелта,  като птицата Феникс. Съединението прави силата! Да живее новото Българско Възраждане!   Склавяните и Юдохазарите са ТОР за Земите Български Арийски! Цялата Земя от Москва до Казан, от Киев до Атина и от Солун до Будапеща е Българска! Ние Наследниците на Императорския Род ДУЛО ще Ликвидираме Това Руско-Турско блато и Възстановим Българската Държава!”

ЕДИН КАН–ЕДИН БОГ–ЕДИН НАРОД—БЪЛГАРИ !

КАЗАХ !

Protect and Secure Your WiFi : https://bit.ly/vpn_secure

http://www.bulgarya.ga/russiangenocide.html?i

НЕ Е ШЕГА! (информацията е от 10.10.2010 година)

По предложение на Борислава Данаилова

Московския ционистки конгрес – 1988 година!
Програма за унищожаването на българския народ приета на московския ционистки конгрес 1988 г.
I. Удържане на властта

1. Заграбване на средствата за масова информация

2. Всички, които участват пряко във властта трябва да имат местни имена и външност.

3. Директорът може да бъде гой, но поне един от неговите заместници трябва да бъде от нашите.

4. Да не се допускат до властта трудещите се.

5. Да се поддържа репресивен апарат за пълен контрол.

6. Масон, които в оставил следи при провеждане на акция или използване на специални средства, завършва живота си със самоубийство или го ликвидират.

7. Да бъдат създадени и поддържани структури за чистка в обществото; обезглавяването на гоите да се провежда по план, независимо от степента на активност.

II. Идеология

1. Средствата за Масова Информация, литературата и изкуството да се използват за демонстриране преимуществата на капитализма пред социализма.

2. За репресиране на гоите (неевреите) може да се използва митът за антисемитизма.

3. Да се разоръжи езичеството и да се внедрява религия, промиваща мозъците, на робски принципи. Поробването и асимилацията на българите трябва да продължава с нарастващи темпове.

4. Да се действа само от името на народа и за народа, само с добри намерения – може да се говори всичко.

5. Да не се допуска разпространение на антиеврейски лозунги сред обществото.

6. Да не се допуска разпространение на листовки, обращения, вьзвания и заявления на гоите, нито призиви за справедливост и възмездие.

III. Денационализация

1. Да продължи смесването на расите под вида на интернационализъм.

2. Да се използват всякакви средства за пълно национално обезличаване на българите.

3. Под претекст за борба с национализма и шовинизма да се унищожава всичко национално.

4. Да се осигури повсеместно организация и управление на българофобията (да се унищожава всичко българско с всички възможни средства).

5. Да не се допуска разпространение на българската предхристиянска религия, тази религия да бъде обявена за фашистка.

6. Да се приобщят българите към робските религии, а в православието да не се допускат никакви инициативи и свободомислие.

7. Да не се допуска в паспортите на гоите графа „расова принадлежност“ и да се ликвидира графата „националност“.

8. Да не се допуска статут на коренно българското население и други подобни ереси, които позволяват възраждане на нацията и културата.

9. Да не се допуска създаването на Центрове на българска национална култура.

IV. Отнемане на свободите и възможностите за инициатива на българите

1. Своевременно да се попълват психиатричните лечебници, местата за лишаване от свобода, болниците, трудововъзпитателните училища, дисциплинарните батальони и др.

2. Да не се допуска гоите да създават свои разузнавателни школи; стадото трябва да бъде под пълен наш контрол, да не се допускат никакви организирани съвместни действия, които биха им осигурили непобедимо положение и идейно оръжие; науките за управление да се създават само от юдеи; никакви координационни и консултативни съвети, начини за бърз обмен на информация и оповестяване; да не се допускат национални организации, фашизъм или национализъм, в каквато и да е форма; да не се позволява на гоите да събират адреси и телефони на юдеи, нито да създават методи за борба с ционизма.

3. Да се отвлича вниманието на гоите, с каквото и да е, да се използват разнообразни средства за борба. Всички наши действия трябва да бъдат гъвкави и неотразими. Противниците трябва да бъдат дискредитирани и разединени, да бъдат принудени да се съобразяват с нас и да търсят съюз с нас, да бъдат обезглавени, да се атакуват щабовете им, а нашите хора да ги дезорганизират.

4. Да се пречи на издаването на трудове, насочени срещу нас- “Какво да се прави“, „Как да действаме“, „Схеми за действия по направления“, „Славянски лидери“, „Методи за привличане на хората и борба за аудитория“.

5. Прокуратурата не трябва да отчита дейността на членовете на тайни общества – нито ционисти, нито юдеи, нито полуевреи, нищо, което е свързано с нас. Да не се търсят причините за самоубийствата.

V. Забавяне развитието на гоите

1. Необходимо е гойското стадо да се държи в нищета и безправие.

2. Нашето обкръжение трябва да осигурява забавеното развитие на гоите и управление насоките на тяхното развитие.

3. По-често да се пуска музика с наркотично действие, да се промиват мозъците, да се използват труднооткриваеми музикални тонове, които изтриват паметта в дълбочина.

4. У гоите всичко трябва да бъде робско – храната, религията, идеологията, науката, отношението им към нас, оръжията и средствата за защита, начинът на живот, средствата за информация, образованието, професиите, положението в обществото, жилището, културата.

5. Посредством вредни и непълноценни храни гоите да бъдат превърнати в безпросветно стадо, в безинициативни, бездейни и затлъстели свини. Кръвта им трябва да бъде кисела, а не алкална.

6. Да създадем и да удържим превъзходство над гойското стадо, да бием постоянно по слабите точки и ключовите центрове на гоите, по-бьрзо да преминем към решаващия стадий в овладяването на света и пълното подчиняване на гоите на нашето международно правителство.

VI. Да унищожаваме противника чрез асимилация, като хуманна форма на геноцид

1. Юдаизмьт, ционизмът, всемирната еврейска нация и Международното правителство органически не могат да приемат създаването и съществуването на български семейства. Затова е необходимо да се погрижим в най-кратки срокове да асимилираме максимален брой български момичета сред другите народи.

2. Разбира се, не бива да се използват сексуалните контакти по предназначение и за създаване на семейства, а само за развращаване на младежта, за насаждане на полови извращения, за увеличаване броя на конфликтите и разводите, а в крайна сметка за намаляване числеността на българите.

3. В никакъв случай да не се допускат насърчения или помощи за създаване на деца от български съпружески двойки с висока степен на национална чистота.

4. За засилване на асимилацията не бива да се отказваме и от старата идея за кастрация на гоите.

VII. Създаване и поддържане на условия на нищета и безправие

1. Българите винаги трябва да бъдат бедни и безправни, навсякъде да изпитват неудобства и неволи и ежедневни бюрократически спънки.

2. Масовата бедност трябва да поражда масова безпросветност и глупост, а те на свой ред – масова престъпност.

3. Да не се допуска българите да си възвърнат равенството, независимостта, свободата и националните богатства.

VIII. Масова дебилизация на гоите

1. Врагът в максимална степен се деморализира, когато вижда, че всичко, което става около него, е лъжа, разруха и грабеж.

2. Образованието за гоите трябва да създава морални уроди.

3. Схемата за действия трябва да бъде съгласувана с Единния план, разработен от Световното правителство.

4. Засега няма по-разрушително нещо от алкохолизма. Да не се допуска намаляване градуса на спиртните напитки.

IX. Употреба на бойни психотропни вещества, променящи човешката психика

1. Предизвикващи отслабване на паметта за продължително време

2. С чисто наркотично действие

3. Убиващи интереса към определени видове занимания и умствена дейност

4. Увеличаващи влечението към спиртни напитки

5. Програмиращи личността за убийство или самоубийство

6. Възбудители на половата дейност у мъжете и жените, което води до полови извращения.

Х. Методи за масово отравяне на гоите

1. По пода да се разлива живак, например, когато се напуска жилище

2. Средства за масово поразяване да се прилагат в общите кухни, столове или на обществени места, където се събират гои

3. Да се превърне България в технологична боклукчийница на развитите страни

XI. Съкращаване числеността на гоите до разумни граници чрез скрити форми на геноцид в нашата тайна едностранна война

1. Да продължи изтребването на гоите по метода на „своеобразното демографско съкращаване“.

2. Да се продължи демографското съкращаване на българите до 3 пъти за едно поколение чрез юдомасонския похват „помощи за самотни майки“.

3. В обществото зле се възприема идеята за „остаряване на нацията“, като се оставят да живеят само неспособните на съпротива.

4. Ако се работи умно, с българите можем да приключим бързо.

XII. Съкращаване числеността на гоите чрез други форми на геноцид

1. Да се направи невъзможно създаването на многодетни български семейства.

2. Да се поддържа високо равнище на детска смъртност у българите и да не се допуска такава при юдеите.

3. Да се поддържа висока смъртност сред българската младеж.

4. Да се завишава възрастта, при която се разрешава встъпване в брак.

5. По всякакви начини да се влошават отношенията между гойските мъже и жени и да се разрушават семействата им.

6. Да се разработват нови закони (екодемографски войни) за ликвидиране на гойските маси без военни действия, без материални загуби, чрез глад и обедняване.

7. Да се предизвикват безпорядъци и масови вълнения и да се използва армията, силите на закона и правосъдието за възстановяване на реда, което да води до съкращения на гоите в ограничени количества.

XIII. Унищожаване на противника със средствата на медицината

1. Да се увеличат забременяванията и абортите сред малолетните момичета, водещи до стерилност, „случайни“ помятания, преждевременни раждания, мъртвородени деца и усложнения след раждането.

2. Необходимо е да се саботират грижите за бременните, новородените и родилките и да не се допускат реални мерки за защита на майчинството.

3. Да се спъва профилактиката и да се прави всичко за намаляване средната продължителност на живота на гоите.

4. По време на лечение или зъболечение, в раната да се поставят зарази или отровни вещества.

5. При всяка операция да се присаждат на пациента ракови клетки от онкологично болни.

6. Да се употребяват лекарства с променен химичен състав и лекарства, лишени от лечебни свойства, чрез предварително облъчване, замразяване и т. н. от лекарите.

7. Класическо бавно отравяне с малки дози отрова.

8. При рентгенови снимки и прегледи да се увеличава силата и продължителността на облъчването.

XIV. Действия чрез контролираните средства за масова информация

1. Да се поддържа стабилна тенденция към българофобия и национален нихилизъм.

2. Да се обявяват всички патриотични и национални движения на гоите за фашистки, националистически, шовинистки, терористични и консервативни, да бъдат оклеветени, очернени и да им се лепват етикети.

XV. Повсеместна и постоянна гавра с врага

1. Над българите може да издевателства, който си иска и Както пожелае. При изкуствено създадената пълна безотговорност имената на нашите ще бъдат винаги засекретени.

2. Гоите да бъдат доведени до самоубийства, инфаркти, инсулти, припадъци и други тежки състояния посредством хулиганщина, наглост, издевателства, унижения, оскърбления и пълна безнаказаност на извършителите юдеи, членове на други тайни общества и шабес-гои („колаборационисти“).

3. Необходимо е с българския народ да се разправим по-бързо, защото после ще бъде късно. Хилядолетният ни враг е още жив.


По-долу ще видите един много интересен списък, от който ще разберете кой провежда геноцида над българския народ и разгражда българската държавност ?!?

Списък на лицата представляващи обществен интерес, масони агенти на чужди държави и доносници на ДС със чуждо етническо самосъзнание, участвали и участващи в управлението на страната през последните 15 години и манипулиращи обществото чрез медиите който са под техен контрол.

А) с еврейски произход

Андрей Карлович Луканов – (БКП-БСП) – министър-председател, съден. Бил е на висши държавни постове по времето на БКП и след това. Имал е връзки със фамилията Рокфелер, майка му е била шефка на БНБ.

Илко Ескенази (СДС) – депутат, член на “Цион”.

Гиньо Ганев (БСП) – депутат, зет на известния превратаджия и масон Кимон Георгиев.

Георги Пирински (БСП) – 1976-1980 г съветник в Министерския съвет. 1980-1989 г Заместник-министър и първи зам.-министър на външната търговия. 1989-1990 г заместник-председател на Министерския съвет (ноември 1989-февруари 1990 г. и август -декември 1990 г.). Заместник-председател на Националната кръглата маса (февруари-април 1990 г.) в момента Прецедател на 40 НС

Сергей Дмитриевич Станишев (БСП) – депутат 39 НС. Бивш министър председател.

Кристиян Вигенин (БСП) – заместник на Станишев, хомосексуалист.

Александър Божков (СДС) (по майка Бакиш) – бивш министър, подсъдим.

Едит Гетова (СДС) – зам.-министър, подсъдима с Божков.

Вилхелм Краус (СДС) – министър на транспорта, подсъдим.

Красимира Краус – работи в министерство на образованието.

Надежда Михайлова (СДС) – бивш министър на външните работи. Снаха на полковник от ДС. Депутат 39 НС.

Николай Младенов (СДС) – говорител на СДС, бивш любовник на Михайлова. В момента изучава активно иврит.

Алберт Бенбасат (СДС) – директор “Музеи в министерството на културата, иманяр – трафикант.

Соломон Исак Паси – (СДС, НДСВ) – председател на “Атлантическия клуб”, бивш министър на външните работи, член на “Бнай Брит”. Баща му Исак Паси е един от идеолозите на БКП и съветник на Тодор Живков. Паси е потомствен масон.

Феня Деколо – журналистка, работи за “Шалом” и “Бнай – Брит Кармел”.

Леа Коен (СДС) – бивш посланник на РБ в Швейцария, член на “Билдербергите”.

Анжел Вагенщайн (СДС) – На 16-годишна възраст бил е партизанин, ръководител на бойна група, терорист имал смъртна присъда. Бивш депутат, агент на ДС, КГБ, ЩАЗИ и “Мосад”.

Емил Кало (БКП) – председател на “Шалом”, бивш офицер от ДС, член на БКП.

Райчо Райков – бивш член на БКП и офицер от ДС, сега председател на СЕМ.

Румен Леонидов – бивш агент на ДС, член на “Шалом”. Председател на Съюз за национално достойнство “Гранит”.

Вивиана Асса – съпруга на Румен Леонидов, зам.- главен редактор на вестник “Ние жените”, член на “Шалом”

Андрей Райчев – издател на вестник “Сега” и един от собствениците на радио “Нет”, бивш член на БКП, социолог.

Виза Недялкова – съпруга на Райчев, журналистка, бивш член на БКП.

Йосиф Перец (СДС) – зам.- главен редактор на вестник “Про Анти”.

Нансен Бехар – “независим депутат” (БСП), член на БКП, съветник на Тодор Живков.

Стефан Софянски (СДС/ССД) – бивш служебен министър- председател и министър, кмет на град София, член на “Ротъри клуб”. Подсъдим с 4 дела.

Алисия Софянска (СДС/ССД) – участва в управата на фондация “Бъдеще за България”.

Татяна Ваксберг – журналистка в радио “Свободна Европа”, дъщеря на известния комунистически деятел

Аркадий Ваксберг (ЦК на БКП), резидент на КГБ в България, служител на ДС.

Йосиф Леви – равин, председател на Централния израелтянски духовен съвет в България, бивш полковник от ДС и член на БКП.

Фани Аронава – журналистка в БНТ канал 1, “Новини”.

Филип Димитров (СДС) – бевш министър-председател на България, хомосексуалист, с психически заболявания, ексхибиционист.

доц. Елизар Алфандари – журналист, преподавател в СУ “Свети Климент Охридски”, факултет по журналистика.

Ирен Леви – журналистка, водеше еротично предаване по “Нова телевизия”

Яков Джераси – председател на организацията “Цион” и фондация “България”, връзка между Ню Йоркското еврейско лоби и Симеон Сакскобурготски, участник в плана “Шипка”.

Линдел Грей – аферистка, агент на ЦРУ, ръководителка на Американския университет в Благоевград.

Мартин Михайлов Заимов (Голдсмит) – (СДС) – подуправител на БНБ и шеф на Валутния борд (2000г.).

Барух Чакъров (Боби Чакъров) – бивш изпълнителен директор на фалиралата авиокомпания “Балкан” при Гад Зееви, почетен консул, финансирал е фондация “Бъдеще за България”.

Максим Бехар – журналист, бивш член на БКП, съосновател на масонския вестник “Стандарт”, имиджмейкър и обществени връзки на НДСВ.

Йоана Левиева – репортерка в БНТ Канал 1.

Хени Берлер – репортерка в БНТ Канал 1 в Израел.

Уляна Пръмова – генерален директор на БНТ, снаха на Иван Пръмов (Примо) от ЦК на БКП.

Миглена Кунева (НДСВ) – министър на евроинтеграцията, братовчедка на Соломон Паси, снаха на Иван Пръмов (Примо).

Нидал Алгафари – зам.- директор на БНТ, програмен директор.

Мадлен Агафари – психоаналитик.

Борислав Геронтиев (Герон) – бивш генерален директор на БНТ, сега в УС на БНТ.

Николай Свинаров (НДСВ) – министър на отбраната и зам.-председател на НДСВ.

Гергана Грънчарова (НДСВ) – зам.-министър на външните работи, любовница на Паси.

Зелма Алмалех – член на УС на БНТ.

Бисера Йосифова – бивш зам.-министър на културата (при Абрашев), следствена.

Милена Милотинова (НДСВ) – депутат 39 НС, председател на комисията за медийна политика, работи в БНТ.

Весела Драганова (НДСВ) – председател на партията на българските жени, депутат в 39 НС.

Нина Чилова (НДСВ) – депутат в 39 НС, бивш министър на културата и туризма, предполага се, че има незаконно двойно гражданство (български и израелско).

Ралица Агайн (НДСВ/Новото време) – депутат в 39 НС.

Долорес арсенова (НДСВ) – министър на околната среда.

Милен Велчев (НДСВ) – министър на финансите, баща му е номенклатура на БКП, роднини са на Борис Велчев от ЦК на БКП – отговарял за концлагерите.

Станимир Илчев (НДСВ) – депутат от 39 НС, председател на парламентарната група на НДСВ.

Лидия Сантова Шулева (по баща Биджерано) (НДСВ) – вицепремиер и министър на икономиката. Роднините на мъжа й са от партизански род, номенклатури на БКП. Роднина им е Богдан Шулев – един от председателите на “Народния съд” след 1944г. В правителството на Сакскобурготски е отговаряла неофициално за “еврейските въпроси”.

Цветелина Бориславова (НДСВ) – изпълнителен директор на “Си банк”, дъщеря на бивш дипломат, номенклатура на БКП, съпруга на ген. Бойко Борисов – главен секретар на МВР.

Фани Виденова (СДС) – служителка в министерството на правосъдието – отдел Българско гражданство”, назначена специално от Александър Божков, за да се възстанови незаконно българското гражданство на изселили се в Израел евреи – ционисти през 1948г.

Едвин Сугарев (СДС) – бивш депутат и посланик в Монголия и Индия, поет-дегенерат.

Зелма Каталан – подчинена на главния архитект на София – Стоян Янев. Тя е човек на Софиянски, която като посредник взима подкупите за строителните разрешения давани от столична община.

д-р Андреас Енгибаров (СДС) – общински съветник в София.

Емил Леви – главен директор на вестник “Еврейски вести”.

Менахем Бекар – зам.- главен директор на вестник “Еврейски вести”.

Рени Арис – мениджър на недвижими имоти (Консорциум Изток) в София. Изкупуват тайно имоти за еврейско заселване в България !

Елена Розберг – журналист от “Ретро радио”.

Петър Калпакчиев – главен счетоводител на “Кинтекс”, върховен командир на масонската ложа на Старите свободни и приети зидари на България, член на върховния съвет (33 степен).

проф. Захари Захариев (Цукер Цукерман) (БСП) – участва във финансирането на БСП чрез далавери с нефт.

Георги Прохазки – банкер, приятел и колега на Александър Божков, работят заедно в съмнителна фондация.

Ярослава Прохазкова – журналистка от вестник “24 часа”.

Елица Гилтяй – журналистка от вестник “24 часа”.

Ганета Сагова – журналистка от вестник “24 часа”.

Явор Геронтиев – журналист от вестник “24 часа”.

Маргарита Роуз – журналистка от вестник “24 часа”.

Николай Москов – журналист от вестник “24 часа”.

Георги Луканов – журналист от вестник “24 часа”.

Ирина Асиова – журналистка от вестник “24 часа”.

Миа Сантова – журналистка от нова телевизия.

Павел Езекиев – директор на Агенцията за чуждестранни инвестиции;

Еди (Едуарт) Шварц – шеф на “Бнай-Брит” за България. В САЩ тази организация е наричана “Еврейското гестапо” !

Юрий Асланов (БСП) – журналист.

Сребрина Хашъмова – парламентарен журналист.

Йосиф Аврамов – икономист.

проф. Пламен Цветков – историк, преподавател в Нов български университет, член на партия Християнски социален съюз, гравитираща около СДС; баща му е бивш полковник от ДС, а майка му партиен секретар.

ст. н. с. д-р Хаим Гозес – икономист, пише статии и гравитира около кръга “Нова Заора” и масонския вестник “Стандарт”.

Алфред Давид Криспин – журналист.

Исак Гозес – редактор в масонския вестник “Стандарт”.

Юлий Москов – редактор в масонския вестник “Стандарт”.

Хайк Вахрам – журналист от масонския вестник “Стандарт”.

Виктор Леви – журналист от масонския вестник “Стандарт”.

Люба Кулезич (ДСБ/СДС) – журналист, телевизия “Европа”, главен редактор на вестник “Седем”, жена на Явор Дачков (СДС/ДСБ).

Раймонд Вагенщайн – издател ИК “Колибри”, организира мащабни панаири на книгата в “НДК”.

Иво Инджев – журналист от еврейската телевизия Би Ти Ви.

Даниел Левиев – бил е номиниран за министър в проектокабинета на Сакскобурготски, сега е съветник, ковчежник на “Цион”.

Емил Бенатов (НДСВ) – юрист, депутат от 39 НС.

Снежана Бахарова (НДСВ) – депутат от 39 НС.

Венцислав Давидков (НДСВ) – депутат от 39 НС.

Калин Примов (Примо) (НДСВ) – депутат от 39 НС.

проф. Владимир Квинт – съветник на Сакскобурготски, свързан е с Ню йоркското еврейско лоби, Жордж Сорос и МВФ. Писал е програмата на НДСВ.

Петя Бахарова – журналист.

Емил Барух – кореспондент на радио “Дойче Веле”, директор на “Европалия” към министерството на културата.

Йосив Аврамов – заместник-председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара.

инж. Рут Ешкенази – началник отдел “Общинска собственост” – община “Изгрев”, София.

Любомира Леви – експерт в “Топлофикация” – София, надписва сметките и тероризира столичаните.

Емил Роберт Коен – председател на фондация “Толерантност” (поддръжка на секти и хомосексуалисти).

Еми Барух – Журналистка

Б) Турчеещи се българи и цигани от турски произход

Ахмед Демир Доган (ДПС) – Сътрудник на ДС, терорист, депутат от 36-то, 37-мо, 38-мо, 39-то Народно събрание. Председател на антибългарската партия на турците – ДПС.

Юнал Лютви (ДПС) – заместник-председател на НС, депутат.

Мехмед Дикме (ДПС) – министър на земеделието.

Неджет Моллов (ДПС) – министър без портфейл, отговарял е като ресорен министър за държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).

Лютви Местан (ДПС) – заместник-председател на ДПС, депутат от 39 НС. Опитвал се е да внася закони за цензура.

Емел Етем (ДПС) заместник-председател на ДПС, 2005 г е избрана за заместник министър – председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии.

Лютви Ахмед Местан (ДПС)

Осман Октай (ДПС)

Касим Дал (ДПС)

Ремзи Осман (ДПС)

Кемал Еюп (ДПС)

Четин Казак (ДПС)

В) С цигански произход

Цветелин Кънчев (ДПС/Евророма) – бивш депутат, осъден за криминални престъпления.

Александър Филипов (НДСВ) – депутат от 39 НС.

Тома Томов (БСП) – депутат от 39 НС.

Г) С ирански произход

Гати АЛ Джебури (НДСВ) – бивш заместник-министър на финансите, отстранен за далавери и пренасочен да ги прави другаде.

Марко ал Джебури (НДСВ) – съветник на бившия вицепремиер и сегашен министър на транспорта – Николай Василев (известен с прозвищата “Рачко Пръдлето” и “Малкия Мук”). Последния е учил в еврейски колеж !

Д) С неизяснен произход

Василка Папломатас (СДС) – в предизборния щаб на СДС, бивша посланичка на България в Испания. Шеф на център за изследване, анализ и прогнозиране развитието на демократичното общество (Ст. Загора).

Бел.ред: Иван Костов (*)

Иван Костов (СДС/ДСБ) – бивш министър-председател, бивш министър на финансите в правителството на Филип Димитров. Твърди се че баща му е циганин.

Симеон Сакскобурготски (Кобург-Кохари) космополит авантюрист, без националност и образование, но затова пък член на три масонски ложи! Твърди се, че по линия на дядо му Фердинант в жилите му тече еврейска кръв по линия на рода Кохари – богата еврейска фамилия от Унгария, която си купува благороднически титли.

Според “Католическата енциклопедия” том XIII, Ню Йорк, 1912г. и някои по-стари немски книги от XIX и XX век, родоначалника на фамилията Сакс-Кобург и Гота – Ернст Благочестиви бил със саксонска, френска и еврейска кръв!

Самият Симеон Сакскобурготски (Кобург-Кохари) в свое интервю пред израелското списание “Фар” потвърждава своя еврейски произход!

Ферденант и Борис III също са били масони, а Фердинант е бил сатанист и окултист. Публична тайна, е че е бил бисексуален и двуфазен педераст!

д-р Божидар Димитров (БСП) – историк, прави се на родолюбец, шеф на Национално историческият музей, твърди се, че е гръцки циганин и иманяр – трафикант.

Горния безспорно интересен списък, доказващ наличието на престъпна международна клика работеща срещу интересите на България, може да бъде допълнен с още имена. На първо място това са съветниците на комунистическия диктатор и тиранин Тодор Живков:

Нико Мойсей Яхиел
Жак Натан Примо
Пепо Менахем Коен
Исак Соломон Паси
Насен Бехар
полк. Валери Таджер
Леон Фабрикант
Соломон Франсез
Андрей Ликанов
Робърт Максуел

Всички те са с еврейски произход!

За да стане картината по-пълна е необходимо да се посочат също и съответните лица от небългарски произход в съставите на така наречения “Народен съд” след 1944г., хора от ръководството на БКП, репресивния апарат – МВР, ВКР, прокуратура, следователи, съдии, отговорници за 86-те комунистически концлагера в България и т.н.

Сега в началото на 21-ви век сме на път България да бъде съсипана отново от чифути, масони, глобалисти, комунисти – капиталисти и ционисти, които искат да ни превърнат в “бушмени” и “бананова република”.

Плановете на тази престъпна клика (там влизат и всички парламентарно представени партии!) е да намали българското население на половина – т.е. до 4 милиона чрез икономически средства, систематичен геноцид и противопоставяне на различни етноси.

Всички българи, които все още не са с промити мозъци е необходимо да вземат адекватни мерки, да бъде обявен геноцида и виновните лица да получат възмездие и ефективни присъди за престъпните си деяния.

Не го ли направим, в близките 20-30 години българската нация ще изчезне, от картата на Европа!

Послеслов

Наскоро в Русия 500 видни интелектуалци, сред тях 20 депутати от руската “Дума” са подписали документ, в който се иска пълна забрана на всички еврейски и масонски организации на територията на страната!

Аргумент за това е провеждания от тях геноцид и антируска пропаганда, целящи обезсилване и унищожаване на Руската федерация. В документа се посочва още, че тези организации са вредни и опасни за мира и човечеството.

Припомня се също, че след революцията от 1917 г. до 1959 г., а и след това еврейската болшевишка партия и контролирания от нея репресивен апарат са унищожили не по-малко от 60 (шестдесет) милиона руснаци; от тях целенасочено 8 милиона интелектуалци – цветът на нацията! Те бяха избити от еврейската масонерия и престъпна клика!

Това не трябва да се повтори – борете се с всички средства за това !!!

  • Източник: Воини на Тангра

БГ преведи:

(*) Нашата информация за Иван Костов е че той е цигански евреин! Така както и за Тодор Живов се знаеше че е цигански евреин. Но от скорошна публикация видяхме че той е незаконно роден син на Фердинанд!

https://bgprevedi.com/depopulation-of-bulgaria-1988-31990-2/

Предишна статия

„Всичко, с което живяхме, е един сън, просто сън… Сън за съня…“

Следваща статия

Виктор Орбан: От джендърството, та до ареста на Путин – ЕС се превърна в клоака и вони!

Други интересни