ЩЕ ОСТАНЕ ЛИ БОЙКО ГАВРАИЛОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ХИСАРЯ?

Автор: Няма коментари Сподели:

                                                         Ирина Кирилова

Това е една стара история. Несъвместимостта на общинския съветник Атанас Куковски и конфликтът на интереси на общинския съветник Бойко Гавраилов станаха повод за истинско търсене на правдиво решение на проблем, за който всички знаеха, че е истина.

Колко коментари написах, колко дела отразих по доклада на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси и насреща – нищо. Атанас Куковски си е общински съветник, Б. Гавраилов също.

Когато КПКОМПИ със свое решение от 23 март 2022 година установи, че Гавраилов е в конфликт на интереси и му наложи 5 хиляди лева глоба, той не се примири и обжалва решението на държавната комисия в Административен съд в Пловдив, като поиска решението на КПКОМПИ да бъде отменено. Съдът установи, че Бойко Гавраилов е гласувал, когато с решение № 384 Общинският съвет е отложил гласуването и решаването на доклада на местната постоянна комисия по икономика, бюджет, финанси, конфликт на интереси и антикорупция. А точно този доклад е пълен с доказателства за несъвместимост на Атанас Куковски. Комисията е установила трайни икономически интереси между двамата и тогава Гавраилов е упражнил правото си на общински съветник, защитавайки частни интереси. Проследявайки какви са те, пловдивският съд отхвърля жалбата на Гавраилов на 13 юли 2022 година. Следва нова жалба до Върховния административен съд, за да бъде отменено пловдивското решение.

Провежда се заседание и ето част от решението на ВАС:
„Налице са трайно установени икономически зависимости между Б. Гавраилов и А. Куковски, официално датиращи от 2005 г. (регистрирането на “Би къмпани” ООД), изразяващи се, освен в няколкото общи търговски дружества, така и в закупуването и притежаването в съсобственост (лично или чрез търговските дружества) на недвижими имоти с цел инвестиционни намерения, както и реализирането на такива намерения в продължителен период от време.
Вместо да се отведе от участие по точката от дневния ред, касаеща доклада за Куковски, жалбоподателят е гласувал за предложение, което е знаел, че води единствено и само до протакане на процедурата и чиято единствена цел е забавяне на неблагоприятните процеси, свързани с установената несъвместимост. Освен съмненията за неговата безпристрастност е обоснован и извода, че при гласуването “за” приемане на Решение № 384/20.07.2020 г. на Общински съвет Хисаря, Б. Гавраилов в качеството си на общински съветник и лице, заемащо висша публична длъжност, е бил повлиян от частен интерес.“

Така че глобата от 5 хиляди лева остава, отнема му се и една заплата като общински съветник. Висшият административен съд оставя в сила решението на Административен съд – Пловдив.
Да коментирам написаното от Висшия административен съд с решението му от 14 март 2023 година е излишно. По- важното е какво ще стане по- нататък.

Допълвам, че Бойко Гавраилов е председател на общинската организация на партия ГЕРБ, а в Общинския съвет е председател на комисията по икономика, бюджет и финанси, антикорупция и конфликт на интереси.

Общинската избирателна комисия не е определила ден за заседание. Според източник от комисията, чака се официално уведомление, че решението на КПКОМПИ е влязло в сила. Когато го получат, щели да седнат да заседават.

И тук възниква нов въпрос. Как Общинската избирателна комисия ще посочи следващ общински съветник като освободи Бойко Гавраилов, като следващият е Ангел Веселинов, а Ангел Веселинов е ръководител на Общинското горско предприятие, което стопанисва горите на община Хисаря. Задава се нов конфликт на интереси.
Така е в община Хисаря. Години чакаш, за да излезе една истина наяве.

А колко още тайни има за разкриване, представа нямате!

                                                              Ирина Кирилова за „Тракийски Свят“

Предишна статия

Клип от съблекалнята, от предверието на вртите на Рая! Нали? Никой не иска да отива в Рая!

Следваща статия

It is believed that the more hair one has, the more energy they can draw from the environment and use for psychic purposes, healing or divination

Други интересни

Вашият коментар