Брат Михаил ОМРААМ: Интуицията е Божествено чувство

Автор: Няма коментари Сподели:

 

Интуицията е Божествено чувство:

Интуицията е способна да възстанови единството между ума и сърцето, между мисълта и чувството, между Мъдростта и Любовта, за да познае човек Истината.
Вие трябва да знаете, че когато едно същество наистина посвети живота си на светлината, неговата работа придобива решаващо значение за световните дела. Където и да се намира, признат или отречен, този човек се превръща в център, в мощно огнище, без чието участие нищо в света не може да се извърши. Той… участва дори в решенията на висшите духове.

Най-голямата мощ, тази, която сътворява, Бог я дарява на Духа… Нашите мисли са лъчите на нашия Дух.

Интуицията е едно мигновено виждане и възприемане, едно непосредствено и цялостно схващане на този реален, истинен свят, разположен отвъд менталния план, защото в менталния свят все още незабелязано се промъкват грешки и илюзии.

Сега ще ви разкрия една от най-великите истини… Тя гласи, че всяко същество един ден ще живее там, където са насочени неговите мисли… Ако тези мисли са извисени, вие ще отидете в най-сублимните* области, и обратно, ако вашите мисли са насочени към ада, вие ще попаднете там… Така че, ако вие желаете разум, обич и красота, бъдете сигурни, че никаква природна сила не може да ви попречи да живеете в желаната област, в областта на вашите мисли и желания.

Мисълта е сила, мощ… В действителност с мисълта си човек може да докосва всичко, всякакви материи, квинтесенции, създания, както в Божествения, така и в пъкления свят…

Ако има нещо, което вие трябва задължително да знаете, това е, че всяка мисъл, колкото и слаба и незначителна да е тя, представлява една действителност… В нейните области тя предтавлява едно живо и действащо същество.

ОМРААМ МИКАЕЛ АЙВАНХОВ
( Брат Михаил – Омраам )

Предишна статия

Защо 4 Ангела Чакат Оковани на Река Ефрат

Следваща статия

Големите финансови заблуди еп. 103

Други интересни