Дванадесет неща трябва да станат веднага:

1.) Извънредно положение съгласно с чл. 84 и чл. 100, ал. 5 на Конституцията, с пряка демокрация и с граждански комитети (всички съседни страни минаха през извънредно положение, и се развиват успешно);

2.) Закриване на всички партии, отнемане на субсидиите (имаме прецедент от 1934 г., и икономически бум след това);

3.) Редуциране броят на министерствата от 18 на 10, като се създаде ново Министерство по демографските, етническите и мигрантските въпроси (в Швейцария има 8 министерства);

4.) Уволнение на всички служители на МВР, до един, отнемане на оръжието им (докато не са ни избили), разпускане на МВР, и изграждане на нова структура (има прецедент, Грузия, 2004 г. и др.);

5.) Разпускане на цялата съдебна система, уволнение на всички магистрати, създаване на нова разумна структура с нови хора (не е невъзможно, както всички знаем, и сега фактически у нас справедлива съдебна система няма);

6.) Драстично намаляване на прекомерно раздутата мрежа от паразитни държавни структури (агенции, комисии, съвети, съюзи, центрове, посткомунистическата БАН, офицерски състав на армията, ненужната и вредна ДАНС, президентската администрация и др.), които са главно в София, чрез закриване (уволнение) на 80% от общия им брой като звена и персонал;

7.) Съкращение на 80% (4 от всеки 5 души) от огромната чудовищна армия на държавни чиновници, главно софиянци, до стандартите на западните страни;

8.) Преразглеждане в екстремален порядък на Държавния бюджет за тази година съобразно обстоятелствата, и създаване на нови приоритети за следващата година;

9.) Преразглеждане на външната политика, на вредните за България договори, концесии, членства в различни политически и военни съюзи и организации, в този контекст създаване на нова медийна среда, съзвучна с интересите на България, а не с чужди интереси;

10.) Ликвидиране на паразитните абсолютно ненужни областни ръководства и освобождаване на персонала им, драстично редуциране на броя на паразитните местни структури за самоуправление в общините и в кметствата и намаляване на персонала им с 50%;

11.) Конфискация (без съд, в рамките на института на Извънредното положение) на имуществото на незаконно забогателите крадци на държавни активи, на спекуланти, политици, мафиоти и др., както и на тези, които са неизрядни в данъчно отношение;

12.) Сурови наказания на всички лица, които с действията си във властта и в икономиката са довели и водят България до национална катастрофа и демографска смърт.

                                                                              Академик  Петър Иванов

https://svobodnoslovo.eu/nachalna-gore/imame-li-posleden-shans-malko-predi-nacionalnata-katastrofa-i-demografskata-smart-na-balgariya/52156