Третата световна война започна – еднополюсен или многополюсен свят? (Част 4)

Автор: Няма коментари Сподели:

Третата световна война започна – еднополюсен или многополюсен свят? (Част 4)

Третата водеща световна цивилизация, руската, е по-млада – на около 1300 години. Тя като индийската е многонационална и многоконфесиална. В Руската федерация живеят хора от 196 националности. Само в Дагестан живеят хора от 72 националности. Запазването на езика, религията, културните традиции на всички националности е било в основата на вътрешната политика на руската държава през цялата и история. Руската империя се е разширявала в повечето случаи по желание на народи, търсещи закрила или след династически бракове. По-скоро е изключение завоюването на нови територии. Практически всички новопоявили се държави след разпадането на СССР нямаше да съществуват ако не бяха в рамките на Руската империя. Народите им щяха отдавна да бъдат асимилирани от съседните държави. Интересен факт е, че в руския език има дума за етнически руснак – руский и дума за гражданин на Руската Федерация – россиянин. Официалните религии са три – православното християнство, исляма и будизма. Част от руските народи изповядват и шаманизъм, при това както от жълтата раса, така и от бялата. Техните религиозни права също са гарантирани. В течение на хилядолетното съвместно съществуване на всички народи се е създала интересна амалгама от най-различни раси и се е създала сплотена общност с високо ниво на патриотизъм. Историята доказа това по категоричен начин срещу Наполеон и Хитлер, обединили срещу Русия голяма част от Европа, а скоро ще го докаже и срещу залязващия Запад. Ненапразно едни от най-боеспособните руски отряди в Украйна сега са тези на чеченците и абхазите. Вторите даже не са в границите на Русия, но се чувстват част от нея и сега връщат историческия дълг (вече два пъти Русия ги спасява като народ – срещу Турция в миналото и срещу Грузия след 1991 година).

Водещата религия е православното християнство. Но зад него, както при всички славянски народи в генетическата памет на етническите руснаци стои славянската религия. Една от най-интересните и положителни религии. Тя е една от малкото религии, при която злото не е присъщо на човека, а е привнесено от вън. Славянските богове не са предполагали при създаването на света наличието на зло. В останалите религии злото е така или иначе дело на твореца. Другата важна особеност е единението с природата, подобно на вярванията на индианците. За да отсече дърво или да убие животно славянинът е искал от него разрешение и е обяснявал защо му се налага това. Всичко това до голяма степен омекотява християнството. Затова и Русия не води религиозни войни, за разлика на останалите християнски държави, пролели кръвта на милиони в името на бога.

РФ е най-голямата по територия държава с огромни подземни и надземни богатства. От суровинна гледна точка е практически напълно независима. Възможностите за производство на селскостопанска продукция са използвани в малка степен и въпреки това Русия е най-големия износител на зърно и други култури в света. Огромната територия винаги е предполагала силна армия, която да е в състояние да я охранява. Едно мъдро и централизирано управление би разкрило блестящи перспективи за развитие, особено във взаимодействие с другите нови центове на силата от БРИКС.

Русия е един от центровете на световната култура. Родина на гениални писатели, като Толстой и Достоевски, поети като Пушкин и Лермонтов, композитори като Чайковски и Мусоргски, художници като Айвазовски и Репин. Многобройни са и архитектурните паметници. Санкт Петербург е един от най-красивите градове в света.

Автор: Информационна Защита на България

Предишна статия

Надпис „Болгар” на плочка от македонския град Виница отваря тема българин ли е Ахил

Следваща статия

Съветски учен: Старобългарският език създава славянската общност, българите са от най-древните доиндоевропейски народи

Други интересни