Идеята, която ще спаси света

Автор: Няма коментари Сподели:

*Джим Гейл е основател на Food Forest (Гора от Храна или Хранителна Гора). Това са група от специалисти, които помагат (срещу заплащане – това е бизнес) на хората да превърнат ливадите и градините си от тревни площи в хранителни площи, и следователно да станат независими от хранителната верига, по-здрави и също така родители на истински образовани деца.

*UnderStand – дума, която по принцип означава “разбирам“. Но след като много хора разбраха, че системата ни е наложила закона валиден по корабите (адмиралския закон – Admiralty – воден, морски), а не оригиналния земен закон (Common Law) и значението на тази дума всъщност е “стоя под“ или “подчинявам се“, много започнаха да я използват по предназначение.

Например, когато те задържи или арестува полицай, и ти прочете правата, те пита Do you understand? Човек, който не е осведомен за подмяната на закона преди векове би отвърнал I understand / Yes, мислейки си че отговаря “разбирам какво ми казвате“. Но всъщност това е потвърждение, че се подчинявате на институцията (полицията) и на системата и че сте съгласен с техния воден (а не земен) закон.


Отделно

https://bgprevedi.com/this-idea-will-save-the-world-29557-2/

Предишна статия

Новините на 06 януари 2023 година

Следваща статия

Новините на 05 януари 2023 година

Други интересни