Каква демокрация, бе? Вие луди ли сте?

Автор: Няма коментари Сподели:

Село Сливарово на границата с Турция, няма грам камери или граничари,  язък!


Държавата, която не прие еврото и не го иска, но има уникален стандарт на живот


Най-високопоставеният човек в сатанинската кабала е някой, от когото не чуваме много.

Той се крие във Фиджи от няколко години, призовавайки демони и кроейки трансчовешки контрол над човечеството.

Елитите, които виждаме ежедневно, са просто марионетки и актьори.

Кукловодът е Лари Пейдж (Гугъл).


Чудеса! Заплашихме САЩ със санкции!Германия и Франция на бунт срещу американската хегемония.


Щастливите роби са най-яростните врагове на свободата


Еврото отново е в публичния дневен ред.


Живеем във ферма, в която ние сме добитъка


Учете се да задавате правилни въпроси на тези в униформите


ПОСЛЕСЛОВ ЗА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ


Не да събудим и да обърнем всички хора – това е работа на бъдещето, а сега да обърнем тези, които са готови.


Не трябва да даваме оръжие на Украйна
Не трябва да влизаме в Еврозоната
Не трябва да си убиваме лева
Не трябва битовите потребители да излизаме на свободния пазар на енергия, където е бизнесът и плаща шесторни сметки.
Трябва да имаме гражданско общество, което да каже НЕ на всички тези антибългарски и колониални политики.
М. Манолева


Завист


Художникът и поет Гарсия превръща стихотворението си в картина. Стихотворението гласи „Животът е прост, всеки момент два избора, любов или страх, като два гласа, единият казва БЪДИ, другият ЗАЩИТАВАЙ. ИЗБЕРИ ЛЮБОВТА, ТЯ ВИНАГИ ПЕЧЕЛИ.


Д-р Ханс-Йоахим Маац: Германия отново призовава за война


Прощавайте на хората в живота си, дори на тези, които не съжаляват за действията си. Задържането на гнева вреди само на вас, не и на тях.


Понякога само черната овца казва истината.


Готвят ни катастрофа и това трябва да се каже публично
Този текст вероятно ще разтресе повече от една институция, и точно затова трябва да бъде написан.
Нещо става в Българската народна банка.
Има тежко, невиждано противопоставяне в Управителния съвет на БНБ по въпроса за въвеждане на еврото като официална валута от 1 януари 2024 г.
Днес става ясно, че „Българската народна банка не е изготвяла Анализ за ефектите от въвеждането на еврото, който да е одобрен от Управителния съвет и да бъде официално входиран в Народното събрание“, пише в отговор до БНР.
Внимателно ли четем текста?
Всичко трябва да се чете заедно – не е изготвян такъв „анализ за ефектите от въвеждане на еврото, който да е одобрен от Управителния съвет и да бъде официално входиран в Народното събрание“. Ако оставим тъпия цецовизъм „входиран“ настрана, това значи едно:
В БНБ има изготвен анализ за ефектите от въвеждане на еврото.
Това, че не е одобрен от УС на БНБ и не е заведен в Парламента с нищо не намалява неговата професионална значимост и експертна непредубеденост.
Анализ за ефектите от еврото в БНБ има, никой не го отрича и никой няма да го отрече. Бъдете сигурни.
И понеже става дума за Управителния съвет на БНБ, тук трябва да се зададе въпросът:
Управителният съвет на БНБ приел ли е свое решение за въвеждане на еврото?
Разбира се, че решението е политическо и се взема от Парламента, това е ясно.
Но в тази държава има една експертно компетентна институция по въпроса за националната ни валута и това е БНБ /в лицето на подуправителя, ръководещ управление „Емисионно/.
Ако политиците запушват устата на БНБ, за да не каже какво ни чака с въвеждане на еврото – това не е ли опасно?
Това не е ли катастрофично?
Ще каже някой – да, но на 28 октомври управителят на БНБ говореше пред парламента за въвеждането на еврото.
Именно. Кой е управителят на БНБ? Един от седем членове на управителния съвет.
Неговата позиция за приемане на еврото дали е позиция на целия Управителен съвет на БНБ, който е единственият законов управителен орган на БНБ?
Не.
Това е лична позиция на управителя.
Така че като говори в конкретния случай – управителят от чие име говори? Кой говори чрез него?
Защото няма решение на ръководния седемчленен орган на централната банка, с който да се застава зад приемане на еврото от 1 януари 2024 година – както иска крадливия ни политически елит.
Още веднъж – няма решение на БНБ за въвеждане на еврото, защото и там – както и другаде – все още има хора, на които им пука за България и няма да си сложат подписа под позорно решение.
Защото ето какво пише в този Анализ на БНБ относно ефектите от еврото, ако се приеме от 2024 г.:
„Опитът на държавите членки на еврозоната показва, че процесът на преизчисление води до известно увеличаване на ценовото равнище в икономиката, което най-често произтича от:
(1) закръгляване на цените в посока нагоре до достигане на ниво, което фирмите считат за “атрактивно” от гледна точка на потребителите…
/което значи спекулативно поскъпване, което съм го писал в своя профил преди няколко дни/
(2) прехвърляне на разходите на фирмите за превалутиране върху потребителите…
/което значи още по-високи цени, защото фирмите ще калкулират разходите по смяната на валутата в цените/
(3) т.нар. ефект на „рационално невнимание” (rational inattention) на потребителите. След въвеждането на еврото и изтичането на периода на двойно обозначаване на цените, част от потребителите престават да сравняват старите и новите цени…
/което значи спекулативно вдигане на цените след изтичане на периода на двойно обозначаване – в лев и евро, писал съм го също/
(4) използване на момената на превалутиране за т.нар. “едновременно обновяване”… Когато се въвежда еврото всички фирми могат – без допълнителни разходи – да обновят цените си, което по този начин води до по-голяма промяна на цените (инфлация)…
/пак спекула/
(5) целенасочени действия на някои фирми да увеличат маржа на печалбата си, докато домакинствата свикват с новата валута.
/и пак спекула – няма механизъм за спиране на спекулата/
Предвид заключенията в наличната икономическа литература и анализа на пазарните дялове на сходните до България държави, присъединили се към еврозоната след 2007 г., не може да се очаква, че приемането на общата валута от страна на България ще има значителен позитивен ефект върху износа и конкурентоспособността на икономиката ни.
/Няма да се подобри износа/
Ниското равнище на доходи в България спрямо еврозоната, което се дължи главно на по-ниска производителност на труда, създава рискове от възникване на специфични за страната икономически шокове.
/Почти сигурни шокове за икономиката, която и без това е достатъчно шокирана и така ще бъде и без еврото/
Текущите нива на БВП на глава от населението и на ценовото равнище на България са значително по-ниски спрямо тези на всички държави към момента на присъединяването им към еврото. Това е причина участието във валутния съюз за България да е съпроводено с по-големи рискове спрямо другите страни членки. От една страна ниското ниво на конвергенция е предпоставка за възникване на различни по размер и степен на симетрия шокове в България и еврозоната.
България ще загуби възможността да противодейства на негативни влияния от европейската парична политика.
/!!!!!/
България ще намали 10 пъти задължителните минимални резерви за банките, което може да предизвика инфлация.
/Плюс риск от банкови фалити!!!!!!/
БНБ може да бъде задължена да компенсира загубите на други централни банки.
/Ще плащаме за фалити на държави от еврозоната – така, както щяхме да плащаме за гръцкия фалит през 2010, ако бяхме в еврозоната/.
Лихвите по кредитите на търговските банки почти няма да се променят.
/Няма да има по-ниски лихви по ипотечни и потребителски кредити/.
Това е положението.
Това е истината!
Ето защо е толкова важен въпросът – има ли решение на управителния съвет на БНБ в подкрепа на приемане на еврото?
Не, няма!
Когато управителят на БНБ казва, че трябва да се въведе еврото – кой всъщност го казва? След като няма решение на УС на БНБ.
По закона за БНБ управителят е един от седем члена на управителния съвет.
Знам, че е малко скучно, но е много важно.
Защото според закона, шефът не е еднолично управителят, а седемчленният управителен съвет.
Това пише в Закона за БНБ:
„Управителният съвет /УС/ на Българската народна банка (БНБ), който се състои от седем членове: управител; трима подуправители, ръководещи основните управления („Емисионно”, „Банково” и „Банков надзор”); и трима други членове.
Управителят и тримата подуправители се избират от Народното събрание, а другите трима членове се назначават от президента на Република България.“
Управителният съвет на БНБ управлява банката.
А не управителят. Така казва законът.
И в заключение – Защо е цялата тази каша ли?
Защото крадците се изучиха и няма да ни кажат – дайте да махнем валутния борд и да докопаме 58 милиарда лева, които са „котвата на борда“.
Днес крадците ни казват – дайте да въведем еврото от 1 януари 2024.
Което значи – падане на борда от 1 януари 2024!
Което значи – освобождаване на 58 милиарда лева!
1 януари 2024 година – ако тогава се въведе еврото – ще влезе в историята на България като Денят на Голямото лапане за политическите крадци и Денят на Голямото тегло за обикновените хора.
И да – в Договора за присъединяване към ЕС всяка една страна-членка поема задължението НЯКОЙ ДЕН да въведе еврото като национална валута.
Чехия, Унгария, Полша нямат такова намерение на този етап. Понеже нали Дания и Швеция били много богати, да не се сравняваме…
То и с Чехия, Унгария и Полша трудно се сравняваме вече, ама все пак – те не са го въвели и нямат такова намерение.
Никой там не бърза, всеки си гледа националния, обществения интерес.
А защо тук у нас се създава такава истерия да бъде въведено час по-скоро еврото?
За да крадат, разбира се.
Като ви заговори някой у нас за въвеждане на еврото, бъдете сигурни в едно – или не е наясно, или се е приготвил да краде.
P.S. Този текст е антикорупционен, не е антиевропейски:)
Защото нито еврото само по себе си е Европа, нито – още по-малко – Брюксел е Европа.
Европа са гражданите на Европа.
Тоест – всички ние, ти и аз.
Ние сме Европа.


Каква демокрация, бе? Вие луди ли сте?

https://bgprevedi.com/face-storm-30-10-27900-2/

Предишна статия

Новините на 06 ноември 2022 година

Следваща статия

Тибетские секреты вечной молодости / Тибетские целители /

Други интересни