Послание към българския народ, Европа и към цялото човечество

Автор: Няма коментари Сподели:

Това чистосърдечно ПОСЛАНИЕ-МОЛБА не е само
към българския народ и към Европа, но и към цялото
човечество.

И така: П Р Е Х О Д Ъ Т тече с пълна сила. Планетата
Земя е пред поредния ГОЛЯМ КВАНТОВ СКОК или
наречен още ГОЛЕМИЯТ КАТАКЛИЗЪМ, ВТОРИЯТ
ПОТОП, АПОКАЛИПСИСЪТ, НОВАТА ЕПОХА и пр.
ТОЙ ще бъде предшестван от редица малки, но много
явни и нелицеприятни катаклизми. И за да си спестим
доста от тях и за да минем по-безболезнено, най-малко
ощетяващо – физически и духовно – към Новото Небе и
Новата Земя, НЕОБХОДИМО Е, най-напред БЪЛГАРИЯ,
а после ЕВРОПА и СВЕТА, да направят следното и то
колкото по-скоро, толкова по-добре:

1. Да се признае официално и безвъзвратно от
българските държавни, духовно-религиозни
и обществени институции, че СЛОВОТО на
Всемировия УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО е истинско
БОЖЕСТВЕНО СЛОВО, а самият ТОЙ за МИРОВИ
УЧИТЕЛ И КОСМИЧЕСКИ ПРАТЕНИК на Земята.

2. Да се въведе веднага като задължителна учебно-
възпитателна дисциплина ПАНЕВРИТМИЯТА във
всички видове учебни заведения, включително
полувисшите и висшите, което ще спомогне бързо
за хармонизиране на вътрешния мир на децата и
младежите, а това ще подобри и цялостната учебно-
възпитателна дейност.

3. Да се приведат в удобен вид за подрастващите
МОРАЛНО-ЕТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ от Неговите
беседи и да се изучават в клас плюс изучаването на
ПРАВИЛАТА НА ВСЕЛЕНСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.

4.Желателно е всички духовно-религиозни
институции и вероизповедания в България
да изнасят беседите Му пред паството си,
а за Българската православна църква е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО наред с евангелските текстове,
от амвона да звучи и точното СЛОВО на УЧИТЕЛЯ,
като се пригоди за всеки подходящ случай.

5. От Беседите на УЧИТЕЛЯ да се извади духовната
квинтесенция и пригодена да се изучава в Духовната
семинария и Духовната академия в България.

6. Всички медии – телевизия, радио, вестници и пр. – да
бъдат задължени два пъти седмично да излъчват
и публикуват оригинални беседи на УЧИТЕЛЯ,
съобразени с аудиторията си и с времето на
ПРЕХОДА, който настъпва.

От книгата на Георги Изворски
” Диамантена десятка”

Диамантената десятка


https://georgiizvorski.com/books/

Предишна статия

Роженските пирамиди

Следваща статия

Музика: Георги Добрев (Кавал) – “Полъх от Родопа Планина”/Georgi Dobrev – “Breeze of the Rhodope Mountain”

Други интересни