КОЙ ОТ ХИСАРЯ КУПИ ИМОТ ЗА ПОЧТИ ПОЛОВИН МИЛИОН?

Автор: Няма коментари Сподели:

                                           Ирина Кирилова- журналистка

В края на август кметът на община Хисаря – инж. Пенка Ганева издава заповед № РД -05- 658, с която обявява за спечелила втория търг за имот в Археологическия резерват фирма НАТ ТРЕЙТ – ЕООД. Интересно е, че в обявата кой е спечелил търга са „пропуснали“ да напишат името на собственика на фирмата. Имотът е частна общинска собственост с площ 2027 кв. м. в кв. 31 и фирмата заплаща за него общо 475 395 лева. Управител и съдружник на тази фирма е не кой да е, а известният общински съветник Атанас Куковски. Договорът между фирмата и общината е подписан на 19 септември 2022, а няколко дена по-късно е вписан в Агенцията по вписванията. Сумата е направо главозамайваща за 2 дка в град Хисаря.

Историята започва още на 11 май 2022 г., когато в общината се получава намерение за инвестиции от Елена И. в този общински имот. И нейната роля спира до тук.
На 26 май 2022 година общината урежда акт № 1483 за частна общинска собственост на УПИ I – 4052 в Археологическия резерват. Ден преди това е издадено удостоверение за данъчна оценка за 51 718.90 лв., подписано от г-жа Лилова. Оценката на имота се прави от инж. Райчева на 9 юни 2022 година и тя е 386 500 без ДДС.

Случайно ли, но една седмица, след като излиза оценката на описания по-горе общински имот, в общината на 15 юни се получава заявление от съдружник на Атанас Куковски в няколко фирми- Стоян Бонев. Той „случайно“ иска изменение на ПУП за съседния имот – УПИ 1015 II, в същия квартал 31 по Застроително- регулационния план на град Хисаря, одобрен през 2007 година. Стоян Бонев е купил няколко месеца преди това цитирания по-горе УПИ от 15-16 наследници, сред които и световно известния художник Вълчан Петров. Нотариалната сделка е заверена при нотариус Бистра Тонева.

Така имотът частна общинска собственост става съседен с имота, на който Стоян Бонев е станал собственик месеци преди това. В това нямаше да има нищо чудно, ако не знаехме, че на сесията на Общинския съвет – Хисаря, проведена на 21 юни 2022 година, кметът Пенка Ганева предлага две смущаващи докладни:
В първата набързо е вкаран за продажба УПИ 4052 по землището на град Хисаря към списъка на общинските имоти за продажба в точка първа, в точка втора е обявен за него търг, в точка трета е приета предварително изготвената експертна оценка за него.

С втората се предлага решение, което става факт:
„ Дава съгласие за изработване на проект ПУП -ПРЗ за изменение на уличната регулация за заличаване на алея между улици / посочени са осите/ по плана на Археологическия резерват и за образуване на УПИ II – 1015 за жилищно застрояване от ПИ 1015 и част от ПИ 4052 – общинска собственост по зелени надписи и зачерквания в приложената скица – приложение.“
Мотивите на кмета са че “по същество се цели регулиране на имота по имотни граници“. С това решение на съветниците се заличава в УПИ 1015 II проектираната алея между улиците, след което реално се подаряват на Стоян Бонев общинските придаваеми части, към които нямат уредени регулационни отношения нито той, нито наследниците, от които е купил имота.

Съветниците определят началната тръжна цена на общинския имот. Следват два търга, организирани в отпускарските месеци. Явява се само фирма НАТ ТРЕЙТ – ЕООД на Куковски. Не е ли вторият функция на първия, поради явяването само на един кандидат на първия търг?
Атанас Куковски, както той сам казва в интервюта пред списания и вестници, започна от нищото, за да стане милионер. Дали му помогна факта, че беше избран за председател на общинската организация на СДС в общината и неговото име за местните избори винаги е на първо място в кандидатската листа, дали му помогнаха връзките с хора от централното ръководство на СДС, но животът му тръгна добре, а откакто България е член на Европейския съюз и има европейски пари, плановете му стават все по- големи.

Всички опити на Социалистическа партия „Български път“ да отстранят от Общинския съвет Куковски поради несъвместимост, остават без резултат до момента. Има на кого да се опре Куковски- личният му адвокат е министър на вътрешните работи – Иван Демерджиев.

Другият стълб, на който се крепи Куковски, са фирмите, на които е собственик, управител или съдружник. Той е председател на АГРОКОМЕРС 98, управител и съдружник на ЛЕСКОМГРУП – ЕООД, съдружник в АГРОНА 2015-ЕООД, управител и съдружник на ХИСАР РЕЗИДЕНС- ООД и едноличен собственик на капитала и управител на АИТ- СТРОЙ 2017. Свързан е още с ХИСАР ФРЕШ КОМЕРС- ООД, на която е управител и е управител и съдружник на фирма АКТИВ МВ- ЕООД.

Атанас Куковски е едноличен собственик на капитала, управител и съдружник на ИВ ГЕТ 1- ЕООД, също така едноличен собственик и управител на АТИНВЕСТМЪНТ 1-ЕООД, съдружник в НОВА БИО ЕНЕРДЖИ и в СТРОЙ СМ 1- ЕООД, управител и съдружник на БИ КЪМПЪНИ – ЕООД.

Повече от двадесет години общински съветник от коалиции с различно наименование, но винаги свързани със СДС, Куковски добре се ориентира кой кмет как би служил на интересите, които той има към общинските имоти. Така сега фирмата му НАТ ТРЕЙД – ЕООД купи за почти половин милион мястото, което се дели от една улица от Археологическия музей, на две стъпки е до порутената къща на ген. Тодор Марков, до Общинския медицински център и е почти в центъра на града.

Като имаме предвид, че Стоян Бонев е в УС на АГРОКОМЕРС 98, съдружник в АГРОНА, в ХИСАР ФРЕШ, в НОВА БИО ЕНЕРДЖИ, в БИ КЪМАНИ и други фирми, свързани с Атанас Куковски, можем да предположим, че биха могли да разработят общ нов Подробен устройствен план, който би обединил двата имота за общи лични икономически интереси. Питаме се тези интереси не застават ли над обществените и общинските, от които Атанас Куковски като общински съветник би трябвало да се ръководи в делата и постъпките си?

                                                             Ирина Кирилова за „Тракийски Свят“

Предишна статия

Bulgaria – Rhodope Mountain Trip – Momchilovtsi, Smilyan, Gela, Shiroka Laka

Следваща статия

Г-н Тръмп, ние искаме да дойдете тук и да кажете истината на американците!

Други интересни