Честит празник на всички, носещи името на Св. Петка,
което значи „Непобедимост на Любовта“!!!
Света Петка – дух на Михаил с огнен меч –
Воин на Любовта, се яви днес
и ми заръча да запиша следното
Послание от ХРИСТОС:

Благословени мои синове и дъщери!
Има два пътя – към Зимата и към Пролетта.
Първият е пътят на неосъзнатите души.
По втория Път вече вървят любими мои синове и дъщери,
които преминават през Изпитанията на Вярата.

Хората, поели по зимния път,
са като една весела и шумна компания,
събрала се в планинска хижа…
Но пада внезапно дебел сняг.
През този сняг, затрупал хижата,
само Бог може да ги изведе.
Празникът на илюзията свършва вече за тези души!

Пътят към Пролетта на Човешката Душа,
е ПЪТ НА ОБНОВЛЕНИЕТО!
Сваляте пласт след пласт дебелите зимни дрехи,
за да се облечете в Дрехите на Спасението!!!

https://www.facebook.com/1506426342/posts/pfbid0aZGKqsCcw2efd9HADYRY9Gn5uZZiFykCHtZcC4cYvmGCxUMUbpV56Mj7qgC9zfwhl/