БТИ – “Български технологичен институт”: Наука, образование, новаторство – или как да развием мащабна високотехнологична индустрия в България?

Автор: Няма коментари Сподели:

Д-р фн. Стоян Йорданов представя проекта и идеята за създаването на “Български технологичен институт” (БТИ) в България.

Целта на института е да развива наука, технологии и новаторство на високо ниво в България.

Например, една от дългосрочните цели е да развием мащабна космическа програма.

БТИ – Идея и концепция:

1) Създаване на структура на световно ниво, която ще развива научноизследователска и развойна дейност в областта на физика, химия, биология/медицина, ИТ – с добре оборудвани лаборатории и добре платени учени, и инженери; проектиран от самото начало за създаване на високотехнологични стартиращи компании, т.е. работа по проекти, които ще доведат до нови високотехнологични компании.

2) БТИ съчетава най-доброто от академията с най-доброто от индустрията – академичните среди не мислят много за комерсиализацията, докато индустрията/инвеститорите мислят твърде много за печалбата и парите (липса на дългосрочност).

3) Така че БТИ ще има за цел да запълни празнината между академичните среди (чистата наука) и индустрията – позволява повече експерименти и рискови проекти.

4) Разработване на технологии с реални приложения – решава днешните проблеми на света.

5) 50% от времето научноизследователската и развойна дейност трябва да доведе до работеща технология, която може да бъде комерсиализирана чрез превръщането й в продукти, услуги или стартиращи фирми.

6) Създава и работи върху проблеми, продукти и стартиращи фирми, които изискват интензивна научноизследователска и развойна дейност.

7) Създаване на среда, която произвежда висококвалифицирани изследователи, инженери и предприемачи в науката и технологиите.

8) Финансиране: първоначално правителството може да инвестира/дари, но основно се търси подкрепа от индустрията или инвеститори; дългосрочната цел е БТИ да се самоиздържа (чрез търговска дейност и стартиращи фирми).

—–

Само напред и нагоре по спиралата на успеха!

Предишна статия

Да скъсаме оковите!

Следваща статия

Новините на 12 октомври 2022 година

Други интересни