Битието на добрата и злата човешка раса в следващото въплъщение на Земята

Автор: Няма коментари Сподели:

„Който наистина познава следствията на неморалността, не може в действителност да бъде неморален. Истинските следствия на причините трябва да се учат. Още децата трябва да бъдат насочвани към тях. Има неморалност само защото хората нямат познания.“

Разделението на човечеството на две обособени раси — добра (морална, Христова) и зла (аморална, Антрихрист) — ще стане реалност през наближаващата епоха под водачеството на Архангел Орифиил.1 Двете раси ще останат обособени и през следващото въплъщение на Земята — еона, наричан Бъдещ Юпитер, — където отново ще живеят две човешки раси: добра и зла. А през по-следващия еон — Бъдещата Венера — злата човешка раса ще се раздели на спасяемо човечество и неспасяемо човечество. Тогава неспасяемото човечество окончателно ще отпадне от общочовешката мирова еволюция.

В този материал д-р Рудолф Щайнер дава указания как и къде ще живеят представителите на двете раси в Бъдещия Юпитер. Също така ни предупреждава, че сегашната аморалност и склонност към лъжи в следващия еон ще се материализират в ужасния въздух, дишан от злата раса. Той набляга и че единственото спасение от аморалността е просветата, осигурявана от Духовната наука. — Иван Стаменов

* * *

Чрез какво човек може да разбере, че е част от целия земен организъм? Духовната наука довежда човека дотам. Тя му показва, че първоначално е съществувало сатурново състояние, след това — слънчево състояние, а след него лунно състояние, и човекът навсякъде е присъствал, макар и по друг начин, различен от днес. Тогава Земята е произлязла от древното лунно състояние. Човекът бавно е станал земен човек. Той има дълго развитие зад себе си и в бъдеще ще премине през други степени на развитието. Със Земята в нейната днешна форма човек е стигнал до сегашната си форма. Когато с изучаването на науката за духа проследим как са се породили човекът и Земята, ще видим, как човек е част от целия земен организъм. Тогава ще видим как Земята и човекът постепенно са изплували от един духовен живот, как йерархичните същества са изградили Земята и човека, как човекът принадлежи към йерархиите, макар и да се намира на най-долната степен.

И тогава науката за духа посочва централната същност на цялото земно развитие — Христос, като великия Праобраз на човека. И от всички тези учения на духовната наука трябва да поникне осъзнаването на човека как да действа.

Науката за духа ни показва как можем да се чувстваме като част от общия земен живот. Тя ни показва, че Христос е духът на Земята! Нашите пръсти, нашият нос, всички наши съставни части сънуват, че се обгрижват от сърцето с кръв, че те биха били нищо без централния орган. Без сърцето те са нищо. А теософията показва на човека, че в бъдещето на земното развитие ще бъде безумие, ако той не възприеме идеята за Христос, защото каквото е сърцето за организма, това е Христос за земното тяло. И както кръвта протича през сърцето и снабдява целия организъм с живот и със сила, така същността на Христос трябва да премине през всяка отделна земна душа и за нея да се превърне в истина казаното от апостол Павел:

«Не аз, а Христос в мен!»

Христос трябва да се влее във всички човешки сърца. А който иска да каже: «Човек може да съществува и без Христос» той би бил толкова безумен, колкото биха били очите и ушите, ако искат да съществуват без сърцето. При отделното човешко тяло сърцето трябва от началото да съществува в човешкия организъм, в земния организъм сърцето е навлязло с Христос. За следващите епохи е необходимо кръвта на сърцето Христос да навлезе във всички човешки сърца и който не се съедини с Него в своята душа, ще загине.

Земята няма да чака с нейното развитие. Тя ще стигне до състоянието, до което трябва да стигне. Само хората могат да изостанат, т.е. да се съпротивляват срещу приемането на Христос в душата си. Някои хора ще стигнат до последната си земна инкарнация и няма да са постигнали целта — няма да са познали Христос, няма да са приели Христовото чувстване и Христовото познание в душите си. Те няма да са узрели, няма да се включат в по-висшето развитие, ще се отделят от него. За такива хора няма веднага да се появи възможността напълно да пропаднат, както носът и ушите биха загинали, ако се отделят от човешкия организъм.

Но окултното изследване показва, че тези, които не искат да се проникнат с Христовия елемент, с Христовия живот, както това може да бъде постигнато само чрез науката за духа, вместо да се издигнат заедно със Земята до нови степени на съществуването, ще са поели в себе си разпадащи се вещества и ще трябва първоначално да поемат други пътища. Ако човешките души приемат през следващите си въплъщения Христос в своето познание, в своето чувстване, в цялата си душа, Земята ще отпадне от тези човешки души също като един труп отпада от човека при смъртта. Земният труп ще отпадне, а това, което е проникнато духовно-душевно от Христос, ще остане, ще се преобразува за ново съществуване и ще се реинкарнира на Юпитер.2

А какво ще се случи с хората, които не приемат Христос в себе си?

Ще има достатъчно възможност за тях чрез науката за духа да могат да познаят Христос, да могат да Го приемат в себе си. Днес хората още се съпротивляват, но те все по-малко ще се съпротивляват. Ще има известен брой хора, които няма да могат да преминат в следващото състояние на Земята, които няма да са постигнали същинската земна цел. Тези хора ще са един истински кръст на планетата, на която хората ще продължат да се развиват, защото те няма да могат да съизживяват същинското правилно юпитерово състояние, няма да могат да съизживяват това, което се развива там, но въпреки това ще се намират на Юпитер.

Всичко, което по-късно става материално, първо съществува духовно. Това, което хората сега духовно развиват по време на земното време като неморалност, като съпротива да приемат в себе си Христос, първоначално съществува душевно-духовно тук. Но то ще стане материално, ще обкръжава и прониква Юпитер като съседен елемент. И той ще бъде потомството на такива хора, които по време на земното състояние не са приели в себе си Христос. Това, което сега се развива душевно като неморалност, като съпротива срещу Христос, ще стане тогава материално — ще съществува физически. И докато физическата природа на хората, приели Христос, ще бъде префинена на Юпитер, физическата природа на другите хора ще бъде съществено загрубяла.

Окултното изследване рисува пред душевното око, какво ще представлява бъдещето на непостигналите земната зрялост хора. Сега дишаме въздух. На Юпитер няма да има главно въздух, а той ще бъде обграден от една субстанция, която в сравнение с нашия въздух ще бъде нещо по-фино, етерно. В нея ще живеят хората, които са постигнали целта на земното развитие. Другите, изостаналите хора ще дишат нещо като вреден, топъл, врящ, огнен въздух, проникнат с влажност и съдържащ вредни изпарения. Така че хората, които не са постигнали земната зрялост, ще са един кръст за другите юпитерови хора, защото те ще действат отровно в околността, в блатата и в другата почва на Юпитер.

Изображението е само с илюстративна цел — бел. И.С.

Течно физическите съставни части на телата на тези хора ще са нещо, което може да се сравни с течност, която непрекъснато иска да се втвърди, да замръзне, да застине в себе си, така че тези същества не само ще имат този смъртоносен въздух за дишане, но също — едно състояние на тялото, като че ли кръвта постоянно застива, не остава течна. Самото физическо тяло на тези същества ще се състои от особена лигава субстанция, по-отвратителна от телесната субстанция на нашите днешни охлюви, способна да отделя нещо като вид кора, която ще ги обвива. Тази кора ще бъде по-мека от кожата на днешните змии, като един вид мека люспена обвивка. Тези същества ще живеят по малко привлекателен начин в елементите на Юпитер.

Една такава картина, както я вижда ясновидски окултният изследовател, изглежда ужасна. Но тежко на хората, които, досущ птицата щраус, не искат да погледнат опасността и затварят очи за истината! Защото точно това ни обвива със заблуди и илюзии, докато едно смело виждане на истината дава най-мощните морални импулси. Ако хората чуят това, което им казва истината, ще почувстват, че се лъжат, и в тях ще изплува образът за следствието на тази лъжа върху човешката природа през юпитеровото състояние — картината, че лъжата създава лигавия и отровен въздух в бъдещето.

И този постоянно изплуващ образ ще бъде основанието да се насочат импулсите на душата към доброто. Защото, който наистина познава следствията на неморалността, не може в действителност да бъде неморален. Истинските следствия на причините трябва да се учат. Още децата трябва да бъдат насочвани към тях. Има неморалност само защото хората нямат познания. Само мракът на неистината прави възможно да съществува неморалността.

Само че това, което може да се каже така за взаимната връзка между неморалността и незнанието, трябва да бъде не знание на ума, а мъдрост. Знанието може само да съдейства на неморалността и когато стане рафинирана хитрост, може дори да бъде мошеничество. Докато мъдростта ще действа върху човешката душа така, че от нея ще се излъчва истина, най-вътрешна моралност.

Превод от немски: Нели Спиридонова – Хорински

Източник: Рудолф Щайнер, Събр. съч. 127, „Мисията на новото духовно откровение“, стр. 131 и сл.

https://www.otizvora.com/2022/08/9677/bitieto-na-dobrata-i-zlata-choveshka-rasa-v-sledvashtoto-vaplashtenie-na-zemyata/

Бележки:

  1. Тази епоха започва през 2300 г., като ще продължи прибл. 350-400 години — бел. И.С. [^]
  2. Следващото въплъщение на Земята — бел. Н. Х. [^]
Предишна статия

Сянка и реалност(Ако овцата търси правото си от вълка, тя е загубена. […] Често вие искате услуги от хора, които стоят по-долу от вас. […] Като знаете това, не се оставяйте да ви обират.)

Следваща статия

Забравената история: Потулената истина за Спартак – синът на Родопите

Други интересни