При Учителя бяха дошли братя и сестри, гости от чужбина…

Автор: Няма коментари Сподели:

ЦЕННИ ПРАВИЛА

  При Учителя бяха дошли братя и сестри, гости от чужбина. Те му задаваха някои въпроси, които ги интересуваха:

– Моля, дайте ни някои методи за работа тук на планината.

– Първо трябва чистота. Значи, мислите да има естествена светлина. Те имат естествена светлина, когато човек не се раздвоява. И сърцето трябва да има естествена топлина. При тази топлина състоянието на човека не се сменява: положителното състояние на душата остава стабилно.

Ще ви дам две упражнения:

Наблюдавайте през деня синия цвят на небето. Когато наблюдавате синия цвят на небето, трябва да мислите, че всичко в света има свой смисъл.

Чрез това упражнение можем да станем по-възприемчиви за мислите, които идат от слънцето, за разумните влияния, които идат от там.

През време на това упражнение като направите връзка със синия цвят, вашето състояние ще се измени.

Второто упражнение е: вечер гледайте звездите и мислете, че целият всемир е пълен с разумен живот. Разумни същества пътуват от една слънчева система до друга.

– Какво ще кажете за сегашните политически събития и за съвременните духовни движения?

– Съвременните политически и духовни течения са само предвестници на онова Великото, Божественото, което иде в света. Те са спомагателни средства.

И каквото и да направят, каквито и събития да дойдат, всичко ще се превърне в добро.

– Как да работя в своята професия?

— Човек трябва да работи своята професия с обич. Да счита, че тя е средство, за да влезе в съприкосновение с хората. Не бива да я счита за някакъв товар. Например, орехът има три черупки. Ако се отнеме външната черупка преждевременно, това е вредно за него. Когато дойде времето и орехът узрее, външната черупка пада сама. Тогава остава втората черупка. Като се посади орехът, втората черупка се разцепва и израства кълнът.

Ще ви дам превод на този пример: някои черупки са потребни за човека, докато той стане силен. Някои външни ограничения са временни. Те ще се променят, ще се сменят с други условия.

Чрез всички професии във физическия свят човек научава нещо, придобива някои добродетели.

Има един анекдот. Едно дете отишло при един голям юнак. Детето почнало да бие юнака с пръчка и му казало: „Знаеш ли, какво мога да направя? Смазвам те от бой!“ Юнакът го хваща, издига го и го обръща с главата надолу. След това го слага на Земята. Тогава детето казва: „Искам да станем приятели.“

Ако някой може да вдигне във въздуха мъчнотията и да я обърне с главата надолу, тя става вече приятел с него. Като дойде някоя голяма мъчнотия при вас, вдигнете я във въздуха и я обърнете с главата надолу. Тогава ще имате много приятели.

Това е Божественият закон на Любовта. Само чрез закона на Любовта ще можете да се сприятелявате с мъчнотиите. За Любовта няма тежка работа в света, за нея всички работи са лесни.

В това ще се уверите, като почнете да я прилагате и опитвате.

Сега за вас това е още теория.

Защото има такъв закон: трябва да се проверят нещата, за да се вярва в тях напълно.

И като ги проверите, ще ги приложите, както намерите за добре.

Една сестра запита:

– Моля, дайте ми някои здравни правила.

– Трябва да пиете портокалов сок.

Яжте бавно. Тогава нервите по езика, небцето и венците имат време да изтеглят жизнената сила от храната. Защото стомахът усвоява само грубата материя от храната. Когато се храните, не трябва да мислите за нищо друго освен за храната. Хубаво е да пиете топла вода. Не бива да употребявате студена.

Трябва да правите дълбоки дишания два пъти на ден.

Всяка сутрин през всички годишни времена правете шестте гимнастически упражнения. Те действат много добре върху мозъка, симпатичната нервна система и дихателната система.

Когато избирате жилище, под него не трябва да има подземни водни течения. Къщи, под които има такива течения не са здравословни. В такива къщи човек се усеща неразположен. Вие сте чувствителни към еманациите на водата.

Във време на спане главата ви да е обърната към север. Освен това всяка вечер си измивайте краката с топла вода до колената. Тогава се образува реакция. Тялото трябва да се обновява. Вашата натура е много активна.

Не бързайте да си лягате, докато не вземете всички предохранителни мерки.

Всяка сутрин и вечер определяйте си известно време за молитва, размишление и съзерцание.

Има един закон: Когато човек се моли и съзерцава, привлича се повече кръв към горната, предната част на главата и се развиват духовните органи, които са там.

– Как може човек да придобие навик за концентриране?

– Ето един метод: когато времето е хубаво, вземете една призма. Разложете светлината чрез призмата и разглеждайте седемте цвята на слънчевия спектър. Най-първо се спрете на цвета, който най-много обичате. След това се спрете на втори цвят, на трети и т. н. Така ще се научите да се концентрирате. От друга страна чрез действието на краските ще се подобри здравето ви.

— Как да превръщаме дисхармоничните ни отношения с някои хора в хармонични?

— Тези, които човек не обича, в миналото са му направили голяма пакост.

Ще ви дам едно правило: правете услуги на този, към когото имате антипатия. Тогава антипатията ви ще се превърне в симпатия.

– Как трябва да се разбира щастието: като нещо физическо или духовно?

– Щастието не може да бъде нито физическо, нито духовно. Щастието е нещо Божествено!

Трябва да се отличават реалните неща от сенките в живота.

Любовта е един от великите закони на живота. Вън от Любовта никакво щастие не съществува. Щастието иде изключително от Бога. Човек може да бъде щастлив само ако държи в мисълта си Бога. Не уповавай на човешкото в себе си, нито на човешкото в свой ближен. Уповавай на Божественото в себе си и на Божественото в своя ближен. Ако вървиш по човешкия път, лицето ти постоянно ще потъмнява. Ако вървиш по Божествения път, лицето ти постоянно ще се просветлява ще изпуща светлина.

Вие искате да бъдете щастливи. Само по закона на доброто човек може да бъде щастлив. За да станеш щастлив, трябва да бъдеш полезен на всички разумни същества. Сега си нещастен, понеже не си им полезен. Полезен ли си, те ще те обичат. Като те обичат, щастието ще дойде от само себе си.

Трябва да обичаш Бога, да вярваш в Бога, за да бъдеш щастлив. Не вземайте щастието като нещо материално. Вие искате да бъдете щастливи, като турите една дреха на гърба си или като се обуете. Щастието не седи в дрехата, която обличате. Някой път се радваш, че имаш приятел, който те обича. Това, което те радва, е Любовта.

Усъмниш ли се за момент, става ти тежко, в тебе настъпва вътрешен мрак. Докато схващаме, че има Един, Който ни обича, ние сме щастливи. Това е Любовта на Бога. Докато мислиш, че те обичат, усещаш въодушевление, разположение. Щастието е израз на онази безконечна Любов, която съществува в света.

Щастието е външен израз на Любовта. То седи в това да знаеш, че има Един, Който те обича.

– Кажете Учителю, нещо от вас, без въпрос.

– Развивайте това, което Бог е посадил във вас.

https://beinsa.bg/doc_txt.php?id=1855

Предишна статия

Проф. Евгений Сачев: Българите са в основата на човешката цивилизация

Следваща статия

Пророците на България!!!

Други интересни