Част от разговора с Нейно Величество Аленим Александра I от Теммер (Лидер на Тайгета и представителна посланичка на Висшия Съвет на Алционе)

Автор: Няма коментари Сподели:

Гошия: Струва ли си да се постараем повече за света? Какво мислиш?

Аленим: Нямам отговора. Мисля, че това е нещо лично. Желанието да спасиш своето достойнство и душа. Това важи също и за моята група тук, екипажа, и за мен, че не обърнах гръб на това, което очевидно не е правилно.

Само бих искала да мога да помогна повече, но не е лесно от тук, тъй като динамиката на Екзополитиката е много сложна. И това до голяма степен, на първо място е причината за проблема на Земята. Имайки предвид, че единственият начин за разрешаване на проблема всъщност зависи само от самото човечество.

Не виждам как изпращането на флота от атакуващи кораби би разрешил проблема. Ще го влоши много повече и в краткосрочен план, освен че ще разпространи проблема сред тези, които са изпратили споменатия „освобождаващ“ флот. Това последното не се разбира от онези, които прокарват фалшивите новини за освобождението на светове от страна на Федерации на Светлината, които блестят ярко, но поради тяхното отсъствие и неспособност.

Гошия: Причината за проблема е в динамиката на Екзополитиката ли?

Аленим: От ъгъла или гледната точка на някой тук, извън Земята, да. Също схващайки и потвърждавайки И’асхи.

Роберт: И аз мисля същото. Защото всички тези освобождения на Церера (Ceres), Венера и т.н. никога не засягат човечеството.

Аленим: Не само няма да повлияят в полза човечеството, но и сериозно ще засегнат обществата, които се посвещават на тези освобождения.

Гошия: Интересна гледна точка, че това ще разшири проблема и до „освободителите“. Защо би било така?

Аленим: Защото всичко, което правят се възвръща. От една гледна точка освобождават една планета, от друга също толкова валидна нахлуват в нея и налагат своите ценности.

И това само ще причини проблеми на взаимодействие между останалите раси, с които тази, която „освобождава светове“ трябва да взаимодейства, с последващи взаимни обвинения, и ще се отрази в загубата на доверие и увеличаване на остракизма1 към тази раса, която се възприема като войнствена и инвазивна.

Гошия: Никога не бях разглеждала тази точка, интересно.

Аленим: Войната ще донесе само още война. Също съществува важният момент, че ако една планета бъде освободена със сила, нейните жители няма да са променили собствения си манталитет, който ги направи съвместими със споменатата ситуация, повтаряйки се неумолимо по-късно в краткосрочен или средносрочен план. И за една положителна промяна на манталитета на населението, много хора, които са заседнали или са вкоренени в стари парадигми на мислене, ще трябва да се оттеглят от Земята. Искам да кажа, че ще трябва да умрат и да не се прераждат там със същите ценности.

Гошия: Но с нови ценности, които се ръководят от извънземни наставници, нали?

Аленим: С ментори е най-добре. Дискретни и зад завесата. Ние и вие сме някои от тези ментори.

Въпросът тук е, че на човечеството винаги им се говори за Освобождението на Светове и това звучи прекрасно и удобно като бързо решение, но никога няма да бъде окончателното. И никога не им се казва какво би се случило с цивилизацията, която помага за това освобождение. Цивилизацията, която освобождава светове, се оказва подчинена от сложните обстоятелства на екзополитическата реалност в космоса. Човешката общественост не е наясно с този проблем. Как да го знаят, ако никой не им го казва?

Гошия: Да, не бях го помислила, да!

Роберт: Интересен момент. Никога не го бяхме засегнали. Последиците от освобождаването на една планета.

Гошия: Предполагам, че когато казват това се приема, че расите, които ще го направят се съгласуват помежду си. Не просто една раса, която го прави защото са смели бунтовници.

Аленим: И се прави по съгласуване. Което в крайна сметка само прави проблема с последствията още по-сериозен, тъй като ще засегне цяла група, обединена от взаимен Съвет, причинявайки влошаване на личното и обществено възприятие на жителите на всеки един от тези светове, добавено към вече споменатият остракизъм и влошаване на екзополитическите отношения с други Съвети.

Роберт: По отношение на Федерацията проблемът е, че както е по-горе, така е и по-долу. Предполагам, че има интереси, които са несъвместими. Затова не се постига консенсус.

Аленим: Ако се освободи от една по-голяма организация, като Обединената Федерация на Планетите, това ще доведе до друг по-голям проблем, в който споменатата свръхполитическа организация е придобила твърде голяма власт и дори сред напредналите етични цивилизации, това се поддава на злоупотреби, до загуба на юрисдикции и за да завърши в една крайно аморална ситуация, подканваща широкомащабната тирания. И това е нещо, с което бихме могли да се сблъскваме точно в днешно време.

Гошия: Харесвам тези нови гледни точки, които не бяхме обмисляли преди. Аленим, имаш много добре структуриран екзополитическият фокус, заради позицията ти. И е много добра тема за споделяне с публиката, от страната на някой, който се намира в чистата Екзополитика.

Роберт: Да, тази тема, видяна от този ъгъл, никога не е била засягана от никой на Земята.

Гошия: Така че може да се каже, че „освобождавайки светове“ носи същия вид проблеми, като когато се отива да се освобождават страни на Земята (въпреки че знаем, че никога не отиват да освободят нищо). Но говоря за тези, които ще освободят.

Роберт: Точно така. Виждаме го на Земята в друг мащаб. Носи само проблеми. Освобождението на Либия, Ирак и др.

Аленим: Друг момент е извличането на хора. Това идва ръка за ръка с освобождението на световете. Всяко освобождение със сила е една война, а войните носят бежанци. Фактът, че един или двама души са извлечени, не създава проблеми, защото индивидите са асимилирани измежду населението на планетата освободител.

Въпреки това, когато вече са в по-голям брой и говоря само за няколко човека, включително по-малко от 10, вече се образуват кланове и групи. Бежански общности. Това предизвиква да не се присъединят към приемащото ги общество, а да внесат своите ценности и своето общество към това, което ги приема, замърсявайки го и променяйки го. Както се видя на Земята с емигрантите от Близкия Изток към Европа.

Гошия: Но това все пак не се ли случва? Казахме, че винаги има културни влияния между расите. Би могло да бъде да обогатяващо, вместо да замърсява?

Аленим: И се случва също. Опитът обаче ни показва, че зависейки това от хората и дали нещо обогатява или не, се оказва субективно и зависи от сложни гледни точки. Опитът ни учи, че това културно вмъкване не се оказва положително. Тъй като тези, които имат по-голяма тотална агресивност, дори в рамките на тяхната собствена личност, както се случва именно с бежанските групи, ще бъдат тези, които ще наложат своите правила върху едно мирно местно население.

Някои пристигат с манталитета на бежанци, на които обществото им е длъжно, че им се дължи да бъдат подпомогнати, и пристигайки с манталитет за оцеляване, не позволявайки да бъдат манипулирани или малтретирани, причинява лоша комбинация с едно местно население с исторически комфортен живот.

Гошия: Разбирам. Добре, и Аленим, а какво е положението с Екзополитиката и с Федерацията в момента?

Аленим: Трудна, много сложна тема. Никой не е съгласен. Губи се много време. Никой не постига нищо. Или малко.

Проблемът е, че консенсусът, дали ни харесва или не, е, че огромното мнозинство от жителите „Матрица“ или тези с мислене, контролирано от земният Кабал на Илюминатите Сатанисти, ще трябва да се оттеглят от Земята и имам предвид да се деинкарнират.

Не че аз съм съгласна, но смятат за удобно мнозинството да се деинкарнира. Това позволява да бъдат по-позволителни относно това, което се случва с програмата за унищожение. Въпреки това, Кабала – Илюминати – Сатанисти трябва да се оттеглят.

Гошия: Тогава, да деинкарнират може да бъде полезно. Но как биха могли да отидат на други планети, след като се казва, че отиват само там, където им диктува тяхната честота, и без да знаят за други светове, ще искат да се върнат на Земята. Тук отново ще бъдат те същите. Техните ценности и всичко останало. Това не ми е ясно.

Аленим: Тогава би трябвало да се лекуват и да еволюират в по-високите нива, преди да могат да се преродят на Земята или някъде другаде. Въпреки това, както вече беше казано, работата по духовния напредък трябва да се извършва, докато си жив, което отново ни свързва с неизбежния факт, че човечеството трябва да еволюира по свой собствен начин и да се учи от собствените си ценности. Това предотвратява, от друг ъгъл, освобождението на световете, както мнозина желаят и лъжливо уверяват, че се случва. Ето защо тази информация е невярна. Който го казва, няма познания за това как цивилизациите вече работят в космоса, за степента на разбирателство до която се стига или се достига.

Гошия: И какво ще стане, ако не се „освободи“, а просто се влезе, за да се премахнат регресивните същности? Без хората да знаят. И след това хората следват със своя ритъм.

Роберт: Човечеството, тъй като е Източника, има склонност да проявява положителни неща.

Аленим: Каква е ползата от премахването на регресивните същности, след като самото човечество ги формира и ще ги формира отново? Ако човечеството напредне, самите те ще разтопят същностите, които са създали преди това, просто поради липса на творческо внимание. Отново контролът е в човешките ръце.

Вярно е, че влизат в порочни кръгове. В този случай суровостта на живота, препятствията и предизвикателствата са тези, които ще предизвикат вдъхновението и мотивацията да не направят същите грешки отново. Не е нужна необходимостта от триене за развитието, както са казали Сваруунианите, въпреки това самото човечество е това, което е създало и диктува необходимостта за тях да бъде така.

Гошия: Добре, както каза И’асхи, без тези същности и с менторство, човечеството има тенденцията да бъде хармонично.

Аленим: Затова са необходими менторите. Защото без менторите, като вас, човечеството не би имало контраст. Не биха могли да видят възможността, нито да знаят, че има и други опции. Един порочен кръг възниква, когато няма друга информация, освен една и съща, отново и отново, което ще диктува неизбежно да се пада в едни и същи грешки.

Федерацията няма да се намеси, както погрешно се казва на човечеството. Жестоко или не, човечеството ще трябва да разреши проблема само, дори и с голямото страдание, което това ще причини. С помощта на ментори само за малцината, които ще се вслушат. На човечеството, в голям мащаб му липсва капацитет за да изслушва менторите. Въпреки че, един ментор трябва да бъде само модел за подражание.

Продължавайки със същия въпрос. Юрисдикцията във връзка с това, което се случва на Земята, се губи много нагоре по високите етажи на бюрокрацията на Федерацията. Тъй като онези физически не се намират на едно място или в една зала на Съвет, нито се знае към коя раса принадлежи всеки един, нито как се казва.

Това се усложнява от използването на технология за дистанционно присъствие, тъй като тя им помага да се укрият. И това също води до мисълта или до обмисляне на реалната възможност, че този, който е на върха, е просто един Изкуствен Интелект, управляван неправилно поради отлагането и бавността на самата бюрокрация.

Изкуствен Интелект, който в по-голямата си част би могъл да има доброжелателни намерения, но които в крайна сметка се свеждат до допускане на зверства, тъй като ги вижда само като нещо много мимолетно и неизбежно, като една стъпка към формирането на една по-добра парадигма за участващите. Голямото времево разминаване между световете допринася за бюрокрацията и влошаването на организационния капацитет между или на членовете.

https://bgprevedi.com/liberation-of-the-earth-does-not-work-as-they-tell-you-24484-2/

Предишна статия

Последни новини днес 23 юли 2022 година

Следваща статия

Започва обратното броене до имплозията на САЩ след провала на пътуването на Байдън до Близкия изток

Други интересни