Нека се знае от православните българи, в България и по света, че „Бог е един! Истината е една! Църквата Христова е една!”

Автор: Няма коментари Сподели:

Действията на Вселенската патриаршия и Вартоломей не са случайни. Това е поредният ход срещу Българите и България. Според скромното ми мнение въпросът е по-сложен.

Това съм го разгледал подробно в книгата си БЪЛГАРИЯ – МИЗИЯ, ТРАКИЯ, МАКЕДОНИЯ /ПАРАЛЕЛНАТА ВЛАСТ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ И ПРАВОСЛАВИЕТО/.
По-кратко някои неща съм казал и в словото си:
Цар Самуил – величие и безсмъртие

Малко цитати от нещо, върху което работя:

  1. „Унищожението на българщината е дело интернационално!“

          а) Интернационално и национално

          Началото на гражданската война в България е далеч преди датата 9.9.1944 г. Тя започва в първите години на ХХ век. Разгарянето става с убийството на Борис Сарафов и Иван Гарванов – едни от най-видните дейци на ВМРО. Убийството им е извършено от хора на левицата във ВМОРО. По това време левицата е около Яне Сандански и Христо Чернопеев. Главен техен идеолог е Димо Хаджидимов. 
Идеологическият фактор става предпоставка, заляга в основата на гражданската война…
Тодор Паница е оръдие в ръцете на силите, истинските подбудители на гражданската война. Да се види нейното периодично затихване и последващо разгаряне с нова сила ще трябва да се опитаме да понадигнем завесата на политическата сцена.
Ще започнем с убийството на Борис Сарафов и Иван Гарванов. „Думата ми – която един от г. г. редакторите на “Пряпорец” беше тъй любезен да поиска – е по повод скъпите жертви, Иван Гарванов и Борис Сарафов, оплакани от цялото българско общество. Техният прах – продължава П.К. Яворов – принадлежеше на земята и ние ѝ го предадохме вчера. Техните имена принадлежат на историята и тя ще им отдели по една златна страница. Но те вървяха по един стръмен път – нагоре, по който се стремят в страдание и надежда душите на милиони хора. А светкавици прорязват тъмните облаци пред нас и зловещ тътен предвещава страшни бури. И всички се питат: какво ни изправи като зрители пред катастрофалната развръзка на една драма, чиито перипетии остават неизвестни за публиката? Вестниците отбелязват с неприязън или благоразположение двете враждебни течения в Революционната организация, като ги именуват винаги с наивна сериозност: интернационалистическо и националистическо.“ От тази мисъл на Яворов ще изведем два момента. Първо, „светкавици прорязват тъмните облаци пред нас и зловещ тътен предвещава страшни бури“; второ – „интернационалистическо и националистическо“.
Сблъсъкът между „интернационалистическото“ и „националистическото“ през следващите години обхваща все повече ВМОРО, а и българското общество. Той е в основата на гражданската война. През следващите години светкавиците от сблъсъка между интернационалистическото и националистическото прорязват тъмните облаци над българите в борбата ни за национално обединение. Зловещият тътен от сблъсъка на „интернационалистическото/глобалистическото“ и „националистическото“ се чува и в наши дни, в началото на ХХІ век.

          Пейо Яворов, разсъждавайки стига до изводи, които тогавашните социалисти не са проумели и вникнали в същността на нещата. Ще видим, че не се проумява и от тези след тях социалисти/комунисти. Включително и в наши дни не само от социалисти, но и от демократи, либерали, евроатлантици и др., че: „Унищожението на българщината е дело интернационално! (Повд. ДЙ) В недоумението си някои опростяват въпроса и говорят за революционери „социалисти”. Но кой смислен човек не ще се изсмее над някакъв „социализъм” там, дето трябва да се въдворят най-елементарни условия за културен живот?…“
Цитати от друга глава върху това което работя:
      Владиците при изготвяне на своето „специалното становище по въпроса”, дано:
– Прочетат и осмислят „РАЗВРАТНАТА ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЯ“.
– Намерят сили да устоят на неолибералния и евроатлантическия натиск, на който: „Целта е по-нататъшното размиване на православната християнска етика и догматика чрез постулатите на една нова, единна световна религия, която поставя въпроса за друго евангелие, в което под красива формула трябва да се скрие старото съдържание.”
        – Осъзнаят (Аз вярвам в това! – Д. Й.), че: „Православието на тримата светители гледа към Йерусалим, а либерализмът на обществото ни към къде?  Към Содом и Гомора.”
        – Се съобразят, че: „Православна църква и православието… защитава традиционния морал, семейството, ролята на мъжа и жената, традиционните норми на ценностите във всички сфери на човешкия живот.”
        – Св. Синод на БПЦ да отчете, че политиката на днешния неолиберален глобализъм и евроатлантизъм с джендър доктрината си е възприела виждането, по думите на Бжежински, че:
„След комунизма Православната църква и св. Православие е най-големият враг на демокрацията, остана и се цитира дори и в наши дни. Либералният шведски политик Карл Бил пък отива още по-далеч. „Православието, казва той, е най-страшният враг на Запада. По-страшен от Ислямската държава.
        – Отчетат, че се води война срещу ПРАВОСЛАВИЕТО и НЕГОВОТО ЕДИНСТВО.
... Но днес България и българите са под неолиберално, мултикултурно и евроатлантическо духовно робство. Фашистите на ХХІ век, владеейки СМИ манипулират общественото съзнание. Те не дават и дума да се продума за въвеждане на предмет Религия в учебните програми. Затова: „Само преди две години Европейският парламент също видя в светото Православие политическа пропаганда и реши вместо православна църква да се казва по-завоалирано – трансгранични религиозни групи. С една дума – Православието на Тримата най-велики светители е трън в очите на съвременните либерали.”

          Изглежда, че натискът от фашистите на ХХІ век върху Св. Синод на БПЦ не е никак малък. От владиците „нека се знае, че не всичко е отминало, че идва по-страшното” . Днес, когато българите и България са под неолиберално и евроатлантическо духовно робство, от Св. Синод се очаква да даде упование на православните християни и пример как се „защитава традиционния морал, семейството, ролята на мъжа и жената, традиционните норми на ценностите във всички сфери на човешкия живот”.  И, че всички те са „дадени от Бога, а не от преходни и социални конвенции”, налагани от фашистите на ХХІ век.
        Някои владици може да са се подали на натиска от фашистите на ХХІ век. Ако са се подали на фашисткия натиск, и са се забързали да се наредят на опашка след папата, трябва да знаят, че Вартоломей вече ги е изпреварил!

         Да знаят и това, че на опашката има и НЕ малкото български политици, неолиберали и евроатлантици!

         Нека се знае от православните българи, в България и по света, че „Бог е един! Истината е една! Църквата Христова е една!”
        Да бъдем като Св. Трима светители Василий Велики, Йоан Златоуст и Григорий Богослов православни християни „по слово и живот и като тях да прославяме Едната Света Животворяща и Неразделна Троица. Амин!”

                       Mитрополит Йосиф:

“Православното богословие е трън в очите на света.”

Слово произнесено на 29.01.2019, по повод празника на Св. Трима светители – Василий Велики, Йоан Златоуст и Григорий…

С уважение,
Димитър Йончев

Предишна статия

ТАЙНАЯ ВОЙНА — СССР против Упырей

Следваща статия

ДИМАШ ПОРАЗИ СВЕТА

Други интересни