Български алианс за достоен живот с тревожна декларация след извънредна сесия на СЗО

Автор: Няма коментари Сподели:
Новосъздаденият БАДЖ се обяви за защита на законността и интересите на гражданите!
Преди дни специалисти и професионалисти лекари, адвокати, учители, творци и родителски организации създадоха Български Алианс за достоен живот (БАДЖ).
Организацията заявява, че застава зад интересите на гражданите и ще работи за защита на законността. БАДЖ е отворен за всеки, който иска да съхрани гражданските си права и достойнство.

Учредители на БАДЖ са: адв. Нина Ламбова, арбитър Международен арбитражен съд – Алианс за правно взаимодействие, Биляна Филева – Гражданско сдружение “Свободата е отговорност-Гражданите в действие”, доц. Атанас Мангъров, д-р Георги Тодоров, Владислава Тишкина-Борисова, д-р Пламен Пасков, Милена Налбантова – “Съюз на организациите за любителско изкуство” /СОЛИ/, проф. Иван Чалъков, инж. Мариана Христова, Калина Христова, д-р Яна Шишкова, д-р Иво Ватев и Таня Тодорова – социален психолог.

Вчера БАДЖ излезе с Декларация по повод проведената специална сесия на СЗО от 29 ноември до 1 декември. Предлагаме ви пълния текст на декларацията, публикуван на страницата на БАДЖ във Фейсбук.
“По повод проведената от 29.11.21 г. до 01.12.21 г. специална сесия (втората в историята на СЗО извънредна сесия), предизвикана от решение WHA74 (16), прието от държавите членки на седемдесет и четвъртата Световна здравна асамблея, БЪЛГАРСКИ АЛИАНС ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ изразява своето безпокойство от приемането и подписването от Република България на: „Конвенция, споразумение или друг международен инструмент на СЗО за готовност и реагиране на пандемии за определяне на междуправителствена процедура за разработване и сключване на такава конвенция, споразумение или друг международен инструмент за готовност и реагиране при пандемия“, каквато беше темата на специалната сесия.
Условията, при които се решава изработване на единен документ за  укрепване на готовността и реакцията на СЗО при извънредни ситуации в здравеопазването, изключват участието на широката общественост на държавите членки и се опират на доклад на Работна група, създадена с резолюция WHA 74.7 (2021). 
Една от задачите на работната група е Програма за действие за имунизация 2030 – Документи A74 / 9 и A74 / 9 Доп.4 и преразглеждане на международни здравни правила (2005) в отговор на пандемията COVID-19. Вторият доклад ще бъде внесен на 150-та сесия на Изпълнителния комитет, която ще се проведе на 24-29 януари 2022 г. 
Опасенията на БАДЖ са, че приемане и подписване на такъв документ, приемащ „мерки за реакция“ (наречени от работната група „новият инструмент“) и разработване на междуправителствена процедура за обща реакция, може да доведе до прилагане на методи, които ще суспендират действието на международни и национални норми, защитаващи основни човешки и граждански права. Самият факт, че според доклада на работната група приемането на нов инструмент и въвеждането на целеви изменения в Международни здравни правила (2005)  ще бъдат представени само на  ръководните органи на Секретариата на СЗО , без да бъдат информирани държави-членки и недържавни участници, говори за използване на непрозрачни инструменти за управление на процесите при извънредни ситуации и за създаване на наднационално управление на процеса, чрез делегирането му на международен орган, управляващ  „по пълномощия“. 
Ние от БАДЖ, смятаме, че изложената в доклада на работната група необходимост от инвестиции на национално ниво в инициативи на международни финансови институции и съществуващи глобални здравни институции, ще доведе както до суспендиране на норми в областта на човешки и граждански права, така и до установяване на управление „по пълномощие“ на международен орган. Последното би могло да означава дерогация на правомощията на изпълнителната, законодателната и съдебната власт на територията на България и невъзможност държавните органи в страната да се позовават на суверенитета и юрисдикцията й. Буди тревожност въвеждането на концепция за „единно здраве“ надхвърляща досегашната рамка за готовност за реакция при пандемия и признаването от страна на държавите членки на необходимостта от предоставяне на СЗО на „достатъчно  стабилно финансиране, което да позволи, в съответствие с Устава на СЗО, същата да играе водеща и координираща роля в глобалните здравни проблеми“.
Прокарваната от работната група идея за съгласувани действия на национално и глобално ниво, насочени към противодействие  на информация или дезинформация, обявени за такива по усмотрение на СЗО, ще доведе до стигматизация на тази част от българското общество, която има различно мнение.
Ние призоваваме българската държава, в лицето на нейната законодателна, изпълнителна и съдебна власт, при разглеждане, приемане и подписване на обсъжданите на проведената асамблея – конвенция и други релевантни документи да се ръководят от интересите на българското общество за спазване на човешките, гражданските права, принципа на недискриминация и защита на правото на собственост, както и най-високия постижим стандарт на здраве, като се гарантира равен достъп на всички нуждаещи се граждани до здравни грижи, без налагане на принуди. 
Те са от съществено значение за укрепване на справедливостта и спазването на нормите на националното и международно право.
(Линк към основните документи в сайта на СЗО.)”
Предишна статия

Россия и Европа – Газовая война | Блокировки от Apple | Сельское хозяйство на Луне | Новости России

Следваща статия

Байдън предава суверенитета на САЩ на СЗО

Други интересни