Президента на САЩ каза че идва Нов Световен Ред (мирните времена свършили)!

Автор: Няма коментари Сподели: