ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОТНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА КУКОВСКИ

Автор: Няма коментари Сподели:
На 11.02.2022 година от 17.30 часа се проведе заседание на Общинска избирателна комисия – Хисаря.
На заседанието бяха Диана Дишлиева – председател, заместник- председателят Ива Дечевска, секретарят на ОИК – Николай Марковски, Тодорка Куковска, Мария Кенарова , Тинка Салутска, Минка Макавеева, Стоян Тонов, Мартин Джинджев, Пенка Дишкелова. Не дойдоха Ангелина Петришка, поради здравословни причини, Иван Мавров и Пено Бойновски.
Общинската избирателна комисия Хисаря с протокол № 33
РЕШИ:
I. ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на АТАНАС ****** КУКОВСКИ, с ЕГН *******, избран за общински съветник от листата на Местна коалиция “СДС (СДС, АБВ)” с Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г., изменено с Решение № 154-МИ от 04.03.2020г. на Общинска избирателна комисия Хисаря, поради установена несъвместимост със заеманата от него длъжност „общински съветник” за мандат 2019-2023 година въз основа на Доклад на Постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря – Комисия по §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и изпълнение на указание на ЦИК, обективирано в Решение № 1095-МИ от 01.02.2022г. на ЦИК.
РЕШЕНИЕ № 156-МИ:
На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс, в изпълнение на чл. 30, ал. 4, т. 11, във връзка с чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, в изпълнение на указание на ЦИК, обективирано в Решение № 1095-МИ от 01.02.2022г. на ЦИК, във връзка с Решение № 131-МИ от 28.10.2019г., изменено с Решение № 141-МИ от 01.11.2019г., изменено с Решение № 154-МИ от 04.03.2020г. на II. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на Местна коалиция “СДС (СДС, АБВ)” – ЙОРДАНКА ***** ДЖИНСКА с ЕГН: ********.
III. Обезсилва издаденото на Атанас Куковски – Удостоверение за избран общински съветник № 6 от 06.11.2019г.
Неразделна част от настоящия протокол е присъствен лист с подписите на членовете, присъствали на заседанието .
                                            ТРАКИЙСКИ СВЯТ
Предишна статия

1941 Совершенно Секретно: разгром армий Сталина – что случилось на самом деле – М. Солонин

Следваща статия

Калина красная (FullHD, 4К, драма, реж. Василий Шукшин, 1973 г.)

Други интересни