Съдът позволи добив на шистов газ в Добричко, срещу който имаше референдум

Автор: Няма коментари Сподели:
Съдът позволи добив на шистов газ в Добричко, срещу който имаше референдум

Снимка: архив, 2012 г.

Административният съд във Варна реши да отмени отказа на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Варна да одобри ОВОС за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич.

Става въпрос за инвестиционното предложение “Разработване и усвояване на находище “Спасово” с площ 219 кв. км в блок “Добрич”, включващо четири участъка: “Рогозина”, “Чернооково”, “Калина” и “Рогозина изток”. Срещу това инвестиционно намерение имаше големи протести, като се тръгна от настроения срещу добива на шистов газ. В проекта обаче не се говори за такова нещо.

В решението си съдът сочи, че е важно да се разбере, че в настоящото производство на съдебен контрол подлежи не качеството и съдържанието на доклада за ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда), а законосъобразността на решението, с което е отказано одобряването му. Като съществен порок при мотивиране на обжалвания акт, съдът отбелязва обстоятелството, че не са обсъдени събраните в административното производство противоречащи си становища от едни и същи органи – БДДР (Басейнова дирекция „Дунавски район), БДЧР (Басейнова дирекция „Черноморски район“) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич.

Първоначално директорът на РЗИ Добрич дава “положително становище на доклада за ОВОС”, директорът на БДЧР посочва, че “няма забележки и възражения по представената документация”, според директора на БДДР “докладът за ОВОС е съобразен напълно с изискванията, поставени в предходните становища на дирекцията”. След проведеното обществено обсъждане обаче, същите органи дават противоречиви становища, които не са обсъдени и разгледани от административния орган с излагане на мотиви защо не се приемат данните и оценките в първите становища, а се приемат тези във вторите. Тоест не са изложени същинските съображения, довели органа до крайния резултат, счита съдът.

Избирателно в обжалваното решение са цитирани само становищата, събрани след обществените обсъждания, които са в точно обратен смисъл на становищата, дадени при първата оценка на качеството на доклада, констатират съдиите. Няма данни за промяна във фактическата обстановка, която би могла да обоснове различен от първия извод на всеки от далите становище органи, добавят те. Съдът подчертава, че наличието на силен обществен интерес към инвестиционното предложение и неговото въздействие върху околната среда в още по-голяма степен задължава Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна да мотивира ясно и изчерпателно крайния си акт.

При това той е длъжен да обсъди в светлината на събраните в административното производство доказателства не само противоречивите становища, събрани в случая, но и изразените от обществеността опасения и възражения, като посочи кои от тях са обосновани и кои – несъстоятелни. Обществените възражения срещу инвестиционното предложение не могат да са решаващ мотив за отказа да се одобри ДОВОС (Доклад за въздействие на околната среда) и несъгласието с инвестиционното предложение не е обвързващо административния орган становище, сочи съдът в мотивите си.

Съдът отбелязва и, че докладът за ОВОС и докладът за ОСВ (Оценка за степента на въздействие) първоначално са оценени с положителна оценка; становищата, представени по ОВОС, са положителни, а изисканите повторни становища са отрицателни в резултат от обществен натиск, без промяна във фактическата обстановка. Представянето на повторните становища е извършено след обществените обсъждания, когато такива процесуални действия не са допустими. Самите становища са били предоставени на възложителя в деня преди заседанието на ЕЕС (Експертен екологичен съвет) и на възложителя не е била дадена възможност да изрази позиция по тези становища.

Източник: actualno.com

Още по темата: Съдът отмени отказа да се търси газ край Генерал Тошево, бил опорочен

Протести в цялата страна срещу проучванията за газ в Добричко

Иван Иванов
Хем изчезваме като цивилизация, хем цапаме и унищожаваме всичко като за последно. И наистина ще се окаже последно. Парадоксът на Ферми:
Защо като Вселената е на 14 милиарда години, наоколо няма следи от действащи цивилизации?
Ми, казва Ферми, щото всяка цивилизация се самоунищожава. Нашата специално го прави от лакомия. Забравяме, че на катафалката ремарке няма.

Гергана
От някога “китната” България не остана нищо – нито почва, нито вода, нито въздух…
Да не говорим за селско стопанство, ядем само отровите на Запада! Горим отпадъците им!
Децата ни с промити мозъци, не знаят какво е да си българин! Не знаят историята и литературата ни!
Ние вече сме изчезнал народ на изчезнала държава, бъдеща отровна пустиня!
Жалко за дедите ни, проливали кръв за тази земя! Амин!

Иван Костов си оплете кошницата!
В края на 1997 година, броени месеци след като начело на Министерския съвет застава Иван Костов, а ръководената от него партия държи контрола и над останалите власти – законодателна и съдебна, както и президентската институция, държавата набързо продава една от “перлите” на Черно море – строения през 60-те и 70-те години на миналия век курорт “Албена”.
Това показа проверка на “Блиц”. 20 години по-късно Иван Костов се оказва крупен земевладелец, благодарение именно на “Албена” АД, а търгуваната на борсата публична компания с активи за над половин милиард лева се оказва в ръцете на икономически фигури, натрупали първите си милиони именно през Костовия управленски мандат.
В последните две десетилетия “Албена” се оказва един от най-големите инвеститори в земи на територията на община Генерал Тошево. Няколко десетки са сделките, които показват засиления интерес на акционерното дружество да изкупува земеделски земи в региона. Като цяло “Албена” не продава, но винаги има изключение, особено, ако то е по отношение на Иван Костов и съпругата му Елена Костова. Така в рамките на две последователни години – 2016 и 2017, Костови придобиват общо 503,7 дка земеделски земи на обща стойност 1 114 677, 65 ст., показват данните в Службата по вписвания в Генерал Тошево.
Закупените от Костови 503 декара попадат в землищата на съседните села Чернооково и Кардам, които от своя страна, заедно с още 16 села, влизат в рамките на газовото находище “Спасово”.
През 2016 г. става ясно, че именно край селата Чернооково и Кардам, където Костови спешно са закупили земя за над 1,1 млн. лв., е било предвидено изграждането на две сондажни площадки за добив на газ. Но се появява един солиден проблем – човешкият фактор, в лицето на местните жители, мнозина от които дори и не подозират, че крупен земевладелец в тяхно село е станал идеологът на криминалната приватизация Иван Костов.
Почти 97% от жителите на Генерал Тошево и селата, влизащи в общината, се обявиха категорично против проучванията и добива на природен газ. Това стана на проведения в края на 2017 г. референдум.
По-късно и експертният съвет на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна отхвърли с мнозинство от 34 гласа срещу 3 реализирането на проекта на “Русгеоком БГ” ЕАД за добив на газ в находище “Спасово”.
Така Костови останаха без шанс да реализират спекулативна печалба. За това говорят данните в имотния регистър, според които земята на Елена и Иван Костови е отдадена под аренда на местния земеделски стопанин Ертол Тефиков за срок до 2025 година. Куриозното в случая е, че съпругата на фермера е сред противниците на добива на газ в Добруджа, а самият Ертол Тефиков е запален ловец, докато Костов още от премиерските години обичаше да парадира, че има вегетарианска душа.

Иван Костов, Иво Прокопиев, Огнян Донев и Сашо Дончев – тенологични “революционери” в газовата далавера!
Превръщането на Костов в крупен земевладелец в “Златна Добруджа” обаче разкрива низ от скрити свързаности, които обясняват други публични инициативи. В началото на януари 2018 г. трима издатели – Иво Прокопиев, Огнян Донев и Сашо Дончев, седнаха на една маса, за да обявят, че са загрижени за бъдещето на медиите в България.
И тримата отричат да използват медиите си за търговия с влияние и натиск върху държавни органи, макар реалността да е точно обратната. Както се оказва и сега – зад компанията “Русгеоком БГ” ЕАД, която засега не успява да получи “зелена” светлина за добив на газ в “Златна Добруджа” стои именно Сашо Дончев. (“Русгеоком БГ” ЕАД е собственост на “Ди Ди инвестмънт”.
В края на 2017 г. в борда на директорите й са Сашо Дончев и двамата му синове.) Фирма, свързана с Огнян Донев пък има дял в собствеността на “Албена” АД. (Април 2016 г. “Телекомплект Инвест” АД, свързана с Донев, придобива 6,36% от “Албена Инвест Холдинг”, продавач е “Албена” АД.)
Пенсионно дружество, което от години бива свързано с интересите на Иво Прокопиев, също е сред големите акционери в “Албена” АД. И това далеч не е всичко – председател на Борда на Съвета на директорите на “Албена” АД беше покойният вече Радосвет Радев, известен още като собственик на Дарик радио.
Същото в последните години усилено следи темата с добива на газ в района на Генерал Тошево. В опит да успокои населението, компанията “Русгеоком БГ” твърди, че ще прави проучване за добив на природен, а не на шистов газ.
Но нека си припомним какво казва на 20 декември 2014 г. именно Иван Костов, при това пред Дарик радио на Радосвет Радев:
“На пазара на течните горива и на природния газ настъпиха две технологични революции, които вече дават своя ефект. Едната е извличането на природен газ от шисти и втората е извличането на суров петрол от нефтоносни пясъци. България трябва да използва технологията за добиване на газ от шисти. Ще ни изпреварят и ще започнат да ни го продават този газ.”
Две години по-късно – декември 2016 г., Елена и Иван Костови купуват първите си ниви край намиращите се едно до друго села Чернооково и Кардам.

Кога да очакваме закон за лобизма, съсипване на “Булгаргаз” и преразпределение на газовия пазар?!
В редица цивилизовани държави публичните коментари и последвалите инвестиции, които оказва се далеч не са случайни, биха изисквали регистрирането на Костов като лобист.
Но както е известно, у нас все още няма Закон за лобизма. Няма как да бъде търсена отговорност на Костов и за конфликт на интереси и политическа корупция.
Най-малко заради изтеклата давност около приватизацията на курорта “Албена”. Но пък за пореден път онагледява скритите зависимости между представители на икономически кръгове и свързаните с тях политически лица, най-малкото, защото поне за трима от четиримата споменати бизнесмени е валиден фактът, че станалото нарицателно заради ширещата се корупция управление на Иван Костов е било златна мина за натрупването на значителни печалби.
Сделки между “Албена” АД и Елена и Иван Костови за земи в община Генерал Тошево: Декември, 2016 г. 44,4 дка – нива – с. Кардам, местност Хижата 283 дка – нива – с. Чернооково 50 дка – нива – с. Чернооково, местност Кованлъка Обща стойност – 830 383,40 лв. Октомври, 2017 г. 101,3 дка – нива – с. Кардам, местност Хижата 25 дка – нива – с. Кардам, местност Хижата Обща стойност – 284 294, 25 лв. Общо закупените земи от Елена и Иван Костови от “Албена” АД възлизат на 503,7 дка, за които са платени 1 114 677, 65 лв.

Източен селянин

Какъв шистов газ сега пак?
Нали работим за зелената сделка по програма и пътна карта на Европейския Съюз?
Нали светът се стреми и върви към ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ?!?!
Това означава отпадане на въглеродни/въглеводородни горива?
Нали махаме петрол, ГАЗ, че и ядрените мощности (пр. Германия) и ще използваме само чиста екологично (зелена) енергия?
Какво става, тук някой се е объркал или просто шмекерува, за да прокара вече договорени далавери с петролните корпорации? “Шеврон” отново са плащали на наши продажни магистрати!
Питайте го Киро Торонтото, той раздвоение на личността ли има или просто е обикновен лъжец?
Последно към новото нормално ли вървим или просто ни дават процент мултинационалките да си унищожим земята, която е най-плодородна???
Не знам колко хора от Западна България ходят и са ходили по добруджанския край. Това е супер красиво и хубаво като усещане място. Много различно от чудните красиви планини на Западна България. Равнина, която е хълмиста и има свой характер. Една обширна равнина която е твърде благородна и богата, за това не е степ. Тя е и богатата житница, описана от възрожденските ни писатели, където от цялата българска територия са ходили на гурбет лятото за да работят и изкарват пари хората. Освен това ражда и чудесен пипер, както и плодове, където все още се гледат.
Много е трудно да гледаш българска продукция вече, както е трудно от години да се поддържа автентичния самоковски картоф например.
Хора, българи сме, давайте да си помагаме! Днес в Добруджа шистов газ, утре във Велинград Волфрам, Молибден и Кобалт ще искат да копат където са минералните извори. Трябва ли всичко хубаво и дадено ни от природата да бъде съсипано и унищожено?
За това ли умираха по фронтовете нашите дядовци преди сто години?
В момента ни управляват образовани национални предатели, предните действаха по-бавно и стъпка по стъпка, за да не настъпят мотиката.
Сега явно времето е оскъдно и бързат в суматохата и хаоса от Украйна да задействат заспали проекти против интереса на България.

Нали работим за зелената сделка по програма и пътна карта на Европейския Съюз? Нали светът се стреми и върви към ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ?
Верно ли сте толкова захлупен, или се бъзикате ? НИКОГА не се е действало толкова брутално срещу природата, колкото сега – при разбеснелия се ковидизъм-сатанизъм-екоталибанизъм !
Хиляди тонове ковид-отпадъци задръстват Европа и не само – вижте агломерациите !
Тонове гнусни маски се въргалят навсякъде. На Запад все повече хора минават на отопление с ДЪРВА и пелети, поради двойното и тройното увеличеване на цената на мазута в рамките на 2021 ! /На Запад фамилните къщи масово са на инсталации на мазут/
Терорът с недопускането на милиони хора в обществения транспорт /ако не са набодени/ води до още по-голямо увеличение на автомобилния транспорт!
Въпреки непрекъснатото повишение цените на горивата!
Ковид-сатанистките режими са отрязали всякакви програми за поддръжка на горите. В Европа бясно се изсичат гори, други гори са болни от привнесени вредители и никой не ги поглежда. Въздухът става все по-мръсен въпреки ограниченията над хората и потъпкването на правата и свободите им!
И като добавим за капак непрекъснатото ръсене на кемтрейлс, има дни когато цяла Европа е с нашарено небе /последния четвъртък например !/ , картинаката става ясно за всеки.
Въобще да не излизаме от Европа и да не задаваме въпросите – а какво става с най-големите замърсители в света Китай и Индия? Те спряха ли изпускането на СО2 и пушеци? Затвориха ли си индустриите? Изчистиха ли мега боклука в средата на Тихия океан? …
Който не е кьорав – гледа със собствените си очи, и не слуша и не гледа сатанистката пропаганда! Събуждайте се!

“Зелената сделка” е парола
Една огромна лъжа, зад която се крият съвсем други цели. Разбира се далавера , за корумпираните власти и корпорации, печелищи от перки, соларки и т.н. “възобновяеми” идиотизми…
Доказано неефективни за добив на енергия, но носещи кратни печалби от обира на населенията /овцете/, заставени да плащат надутите цени…
Но преди всичко “Зелената сделка” е план за ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ! Връщането на масата от хора в средните векове. Превръщането на електричеството в ЛУКС.
Навлизаме в епохата на двете класи – 0,1 % “класа алта”, нещо като робовладелците. За тях няма маски, дистанции, ограничения в движението, режими на тока, насилствени убождания…
И “класа баха” – нещо като завладяните индианци от Конкистадорите /ковид-адорите/ – 99,9 % за които токът ще е рядък лукс, месо ще се яде две пъти в месеца, основните протеини ще идват от бубулечките, петент на такива като Бил Гейтс. Без лични автомобили, без възможност да пътуват, с лимити за питейна вода, без право за домашни животни, без право на лични стопанства, без право да събираш билки в гората /трябва да се пият само отровите на БИГФАРМА!/…
Ако това идващо бъдеще, в следващите години, ако това ПРЕДСТОЯЩЕ ви харесва – спете!
Повтаряйте бабините деветини за “зелената сделка”. Ако не ви харесва – съпротива!

Съдът позволи на Dundее Рrесіоuѕ Меtаlѕ да ни граби
„Dundее Рrесіоuѕ Меtаlѕ oтчeтe тpeтa пopeднa гoдинa нa злaтoдoбив oт двeтe c мини в Бългapия. Πpeз 2021 г. ĸaнaдcĸaтa ĸoмпaния e ycпялa дa извaди oбщo 310 xиляди тpoйни yнции злaтo oт минитe „Aдa Teпe“ и „Чeлoпeч“, cтaвa яcнo oт пpeдвapитeлнитe peзyлтaти зa изминaлaтa гoдинa.
Πoвишeниeтo cпpямo 2020 г. e 11,7 xил. тpoйни yнции, или пoчти чeтиpи пpoцeнтa pъcт. Πo-виcoĸият oбщ peзyлтaт ce дължи нa „Aдa Teпe“, ĸъдeтo ce oтчитa pъcт дo 133 xил. тpoйни yнции, пpи 118,7 xил. тpoйyнции минaлaтa гoдинa. B Чeлoпeч имa cпaд c 2,6 xил. тpoйни yнции дo 177 xил. тpoйyнции.
Dundее Рrесіоuѕ Меtаlѕ oтчeтe peĸopдeн дoбив нa злaтo в Бългapия пpeз 2020 г. Dundее Рrесіоuѕ Меtаlѕ oтчeтe peĸopдeн дoбив нa злaтo в Бългapия пpeз 2020 г.
Toй ce e yвeличил c 30% нa гoдишнa ocнoвa, глaвнo зapaди дeйнocттa нa „Aдa тeпe“ Дeйвид Peй, пpeзидeнт и глaвeн изпълнитeлeн диpeĸтop, oтбeлязвa, чe пpeз пocлeднитe тpи мeceцa „Aдa Teпe“ e пocтaвилa peĸopд — 49 xил. тpoйни yнции.
„Kaтo цялo, 2021 г. бe пopeднa мнoгo cилнa гoдинa зa Dundее Рrесіоuѕ Меtаlѕ, cлeд ĸaтo пocтигнaxмe peĸopднo гoдишнo пpoизвoдcтвo нa злaтo зa тpeтa пopeднa гoдинa“, ĸoмeнтиpa тoй.
Дoбивът нa мeд нaмaлявa лeĸo oт двeтe мини дo oбщo 37,4 млн. фyнтa, пpи 35,6 млн. фyнтa пpeз 2020 г. Tpoйна yнция злaтo ce paзмeня днec нa пaзapитe cpeщy мaлĸo нaд $1 800, пpи $1 850 пpeди гoдинa.“

https://glasove.com/categories/novini/news/sdt-pozvoli-dobiv-na-shistov-gaz-v-dobrichko-sreshchu-koyto-imashe-referendum

Предишна статия

Време е да напомним на политиците, че те работят за кaнaдcкия народ, а не ние за тях!

Следваща статия

Защо хората доброволно жертват свободата си?

Други интересни