КОЙ ПОДВЕДЕ ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ХИСАРЯ?

Автор: Няма коментари Сподели:
Един куп документи внесе в Общинската избирателна комисия председателят на Общинския съвет – Найден Павлов, за да защити общинския съветник Атанас Кукувски, за чиято несъвместимост за заеманата от него длъжност постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси изготви цял доклад.
Преписката стана дълга – сигнали, отговори, пак сигнали, отговори, указания, докато накрая Централната избирателна комисия на 5 януари 2022 година с писмо № МИ-15-1 точно и ясно даде указания на ОИК- Хисаря да изпълни задълженията си по чл. 87, ал.1, и т. 24 от Изборния кодекс във връзка с чл.30, ал 7 от ЗМСМА, като ЦИК приема, че докладът на постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси, антикорупция и конфликт на интереси към Общинския съвет е документът, с който е установена несъвместимост на общинския съветник Атанас Куковски.
Предложено е и решение от ЦИК:
Прекратява предсрочно правомощията на Атанас Куковскии, избран от листата на Местна коалиция СДС/ СДС, АБВ/ с решение на ОИК от 28.10.2019 г. заради установена несъвместимост. Обявява за избран за общински съветник следващия в листата на СДС, АБВ – Йорданка Джинска.
Вместо това председателката на ОИК представи документите пред членовете на ОИК, в които имаше и удостоверение, че Куковски е подал жалба в деня на заседанието – 12 януари 2022 година против доклада на постоянната комисия в Административен съд –Пловдив, че е заведено производство, че то не е приключило.
Повтарям какво решиха членовете на ОИК – само секретарят Николай Марковски и Мартин Джинджев гласуваха за отнемане на правомощията, а останалите бяха против.
Пита се защо адвокат Дишлиева – председател на ОИК не каза на заседанието, че още предишния ден – 11 януари съдът е отхвърлил жалбата на Атанас Куковски? Може би не е знаела?
Кой даде грешен документ на Найден Павлов? Найден Павлов провери ли това административно удостоверение на Куковски вярно ли е, за да го даде на ОИК? Прочете ли добре, че това, че Куковски нямал конфликт на интереси се отнася до Местната инициативна група?
Председателката на ОИК провери ли в съда има ли такава жалба, или се довери на председателя на Общинския съвет?
И докога членовете на ОИК няма да правят разлика между конфликт на интереси и несъвместимост?
Общинската избирателна комисия трябва да се събере отново на заседание – казват юристи, и председателката – адвокат Диана Дишлииева да прочете пред членовете си, че на 11 януари 2022 година на закрито заседание в Административен съд – Пловдив, първо отделение XXVII състав с председател Петър Касабов разгледа докладваното от председателя административно дело № 72 и съдът РЕШИ:
Оставя БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.П.К. срещу доклад – регистр.№ 255 от 17 юни 2021 година на Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси, антикорупция и конфликт на интереси при Общински съвет – Хисаря.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 72 по описа от 2022 година на Административен съд –Плодвив.
Определението подлежи на обжалване в седев дневен срок пред ВАС.
Комисията внимателно да разгледа и писмото от ЦИК, където пише, че приема, че докладът на комисията при Общинския съвет – Хисаря установява несъвместимост.
Юристи смятат, че решението от 12 януари е редно да се отмени и да се вземе ново решение.
                                                  ИРИНА КИРИЛОВА  за ТРАКИЙСКИ СВЯТ
Предишна статия

КОЙ КОГО ОБЪРКА?(Гатьо Султанов е член на Постоянната комисия по икономика…)

Следваща статия

Зорница Иларионова с три нови награди

Други интересни