Анализ на клиничните изследвания на ваксината на Пфайзер: Нарушаване на стандартите, както и сериозни проблеми с безопасността и ефективността на самата ваксина

Автор: 1 коментар Сподели:

Презентация за безопасността на ваксината на Пфайзер направена от сдружение на 500 независими доктори, учени и здравни работници от Канада. Анализа е направен на базата на собствените клинични проучвания за ефективност и безопасност на Пфайзер.

Тук предоставяме текста на български на презентацията от видеото:

———-

Йерархията на научните доказателства

Когато се дискутира доказателството, че нещо е или безопасно или пък вредно, трябва да се разчита на най-добрите доказателства. Както можете да видите от таблицата по-долу, случайно контролирано проучване се счита за „златен стандарт“, или доказателство от ниво 1. Това е най-високата форма на медицинско доказателство и единственият начин да се докаже, че едно клинично наблюдение отговаря на истината. Моделите, за които сме се наслушали много по време на пандемията, всъщност са най-ниската форма на доказателство, ниво 5 или по-ниско, тъй като се считат за експертно мнение или спекулация. Политиката винаги трябва да се определя от най-високото ниво на налични доказателства, което е ниво 1.

Понижаване на относителния риск срещу понижаване на абсолютния риск

Пфайзер съобщи, че нейната ваксина показва 95% ефикасност. Това звучи сякаш тя ви защитава в 95% от случаите, нали? Но това всъщност не означава това. Тези 95% се отнасят до намаляването на относителния риск, но не ви казват колко общият ви риск е намален чрез ваксинация. За това се нуждаем от Абсолютно намаляване на риска. В проучването на Пфайзер 8 от 18 198 души, на които е била поставена ваксината, са развили Ковид-19. В неваксинираната плацебо група 162 души са го получили, което означава, че дори и без ваксината, рискът от заразяване с Ковид-19 е изключително нисък – 0.88%, които след това ваксината намалява до 0.04%. Така че нетната полза или абсолютното намаляване на риска, което ви се предлага с ваксина Пфайзер, е 0.84%. Това число от 95% се отнася до относителната разлика между 0.88% (неваксинирани) и 0.04% (ваксинирани) (0.88 – 0.04). Това е, което те наричат 95% намаляване на относителния риск. Известно е, че намаляването на относителния риск е подвеждащо число, поради което АХЛ (FDA – Агенцията по храни и лекарства на САЩ) препоръчва вместо това да се използва Абсолютно намаляване на риска, което повдига въпроса колко хора биха избрали да приемат ваксините срещу Ковид-19, ако разбраха, че предлагат по-малко от 1% полза?

Пфайзер откри слепотата на изследването след два месеца

В изследването на Пфайзер имаше инжектирана група и плацебо група по около 21 000 участници всяка. Пфайзер започнаха фаза три на клиничните изпитания през юли 2020 г. Проучването беше сляпо, което означава, че участниците не знаеха в коя група са. Това сляпо проучване би трябвало да продължи три години до 2 май 2023 г. и това би отбелязало края на трета фаза от клиничното изпитване. Вместо това, само след два месеца Пфайзер разкри групите. Това означава, че изследователите казаха на всички участници в плацебо и инжектираната група в коя група са и предложиха на участниците в плацебо-групата възможността да преминат към инжектираната група. Повечето от тях приеха тази оферта на Пфайзер и по-голямата част от групата на плацебо преминаха в инжектираната с ваксината група. Следователно, само след два месеца вече нямаше контролна група, с която да се сравнява инжектираната група и вече нямаше начин за оценка на дългосрочната безопасност или ефективност на препарата.

Ваксинираната група показа повишен риск от заболяване

Данните на Пфайзер преди разкриването на проучването показват значително увеличение на риска от заболяване на ваксинираната група спрямо плацебо-групата. Всъщност това няма да го намерите в основния доклад. Трябва да се поразровите в допълнителното приложение, за да го намерите. Там ще откриете 5 241 свързани нежелани събития във ваксинираната група срещу 1311 свързани нежелани събития в групата на плацебо. За тежки нежелани събития имаше 262 във ваксинираната група срещу 150 в групата на плацебо. А за сериозни нежелани събития имаше 127 в ваксинираната група срещу 116 в групата на плацебо. В обобщение, за ваксинираната група има 300% увеличение на свързаните нежелани събития, 75% увеличение на тежките нежелани събития и 10% увеличение на сериозните нежелани събития.

Ваксинираната група показа повишен риск от смърт

Данните на Пфайзер също показват повишен риск от смърт за ваксинираните участници. Преди проучването да бъде разкрито имаше 15 смъртни случая във ваксинираната група срещу 14 смъртни случая в групата на плацебо. След като изпитването бе разкрито се появиха още 5 смъртни случая във ваксинираната група, 3 от тези смъртни случаи в първоначално ваксинираната група (преди опитът да бъде незаслепен) и 2 от тези смъртни случаи от първоначалната плацебо група (прехвърлени към ваксинираната група). В обобщение, описани са общо 20 смъртни случая във ваксинираната група срещу 14 смъртни случая в групата на плацебо. При ваксинираните 9 смъртни случая са били приписани на сърдечно-съдови събития, докато само 4 смъртни случая са били приписани на сърдечно-съдови събития в плацебо-групата.

Пфайзер не следва общоприетите клинични протоколи

При нормални обстоятелства разработването на ваксина отнема общо десет години. В редки случаи ваксините могат да бъдат разработени само за пет години. Ковид-19 ваксините са разработени за по-малко от една година. За да се ускори процесът, изпитванията върху животни бяха пропуснати, фази втора и трета бяха комбинирани в два месеца, беше одобрено разрешително от спешен порядък, изпитанието беше разкрито и внедряването започна. Въпреки прокламираното твърдение, че ваксините срещу Ковид-19 са безопасни и не е необходимо да бъдат тествани, все още има много опасения за безопасността на тези ваксини и все още има много неизвестни относно механизма на разпределение на иРНК в тялото.

Подвеждащи демографски данни и неподходяща възраст за целевото население

Изпитването на Пфайзер използва по-млада възрастова група от тези, които са най-застрашени от Ковид-19. 85% от хората с най-голям риск от смърт от Ковид-19 са на възраст над 75 години, но само 4% от участниците в клиничното изпитване на Пфайзер са били на възраст над 75 години. Пфайзер избрира участници от по-млада демографска група, за която е по-малко вероятно да се нуждаят от ваксина, по-малко вероятно е да получат нежелано събитие и е по-вероятно да реагират добре, тъй като възрастните хора имат сравнително слаб имунен отговор.

Подвеждащи демографски данни – тествано върху здрави хора, дадено на болни

Докато 95% от хората, които са починали с Ковид-19, са имали поне 1 съпътстващо заболяване и средно 4 съпътстващи заболявания, само 21% от участниците в клиничното изпитване на Пфайзер са имали съпътстващи заболявания. Пфайзер изключи от проучването списък със здравословни състояния, включително бременни или кърмещи жени, хора с алергии, психиатрични заболявания, имунокомпрометирани хора, хора с нарушения на кръвосъсирването, хора, които преди това са дали положителна проба за Ковид-19, хора, на които са предписани стероиди и др. Следователно няма данни, които да подкрепят твърдението за безопасност на ваксината за хора със здравословните проблеми, които са били изключени от изпитването. Ваксините са тествани върху здрави хора и след това незабавно са приложени на най-уязвимите членове на обществото – възрастните хора с множество здравословни заболявания. Това е ненаучно и неетично.

Неадекватните контролни групи, които изключват естествения имунитет

Клиничното изпитване на Пфайзер наблюдава само две групи: незаразени-ваксинирани и незаразени-неваксинирани. Но проучването на Пфайзер също трябваше да наблюдава още две групи: на заразени-ваксинирани и на заразени-неваксинирани. Тези данни биха показали дали ваксината е безопасна за хора с естествен имунитет и как ваксините се равняват с естествения имунитет. Много показателно е, че Пфайзер не иска да сравнява безопасността и ефикасността на своите ваксини с естествения имунитет.

Нискокачествено откъм безопасност проучване – непроследява знакови био-маркери

Клиничното изпитване на Пфайзер не проследява био-маркери за болести и не тества за нежелани събития на предклинично (предсимптомно) ниво. Това е изключително опасно, тъй като симптомите и заболяванията обикновено са крайни точки на процеси, които могат да отнемат месеци, години или десетилетия, за да се появят. Висококачествената наука за безопасността би тествала преди и след инжектиране за: D-димери за доказателство за повишена коагулация, C-реактивен протеин за доказателство за повишено възпаление, тропонини за доказателство за сърдечно увреждане, нива на кислород в кръвта за доказателство за хипоксия, амилоид-бета и фосфорилиран тау за доказателство за повишена предразположеност към болестта на Алцхаймер, серумни нива на HMGB1, CXCL13 и Dickkopf-1 за доказателства за повишена склонност към автоимунно заболяване и т.н. Пфайзер трябваше да проследява био-маркерите, които биха били индикатори за ранно предупреждение за заболяване, причинено от ваксините.

Клиничните крайни точки трябваше да са свързани с всички възможни причини за заболяване и смъртност

Пфайзер използва грешни клинични крайни точки, като се съсредоточава върху превенцията на Ковид-19, а не върху превенцията на общата заболеваемост и смъртност. Общата заболеваемост и смъртност трябва да бъдат клиничните крайни точки, а не само заболяване и смърт от Ковид-19, за да се гарантира, че ваксините не причиняват вреда. Това беше научено преди десетилетия с изпитанията на лекарствата за рак. Например, клиничните крайни точки при изпитване на лекарства срещу рак бяха променени на „заболяване и смъртност от всички причини“ от „лекарството намали ли рака?“ защото някои лекарства не само убиваха рака, но убиваха и лекуваните пациенти.

Липсва тестване дали ваксина намаляване разпространението на вируса – паспортите са неоправдани

Ваксинационните паспорти сега се налагат, за да се предотврати или намали предаването на Ковид-19, но този резултат никога не е бил изследван в клиничните изпитвания и е неуместно да се приписва такава способност на тези ваксини. Няма никакви доказателства, че те намаляват разпространението на Ковид-19 или предаването, тъй като това никога не е било една от крайните точки на клиничното изпитване.

Провал на тестването заради субективизъм

Пфайзер допусна високо ниво на субективност в проучването като остави на преценката на изследователите дали да тестват с PCR за Ковид-19 или не. Това означава, че изпитването на Пфайзер е пропуснало напълно асимптоматичните инфекции. Освен това, тази липса на систематичен и обективен подход към тестването прави цялостните резултати от изпитването ненадеждни. Всички участници в изпитването трябваше да бъдат редовно тествани за Ковид-19 (бел. превод.: което не е било направено).

Липсващи данни – не успяват да проследят заподозрени, но непотвърдени случаи

Пфайзер не е тествал 3 410 предполагаеми симптоматични случая на Ковид-19, тъй като преценката за тестване е била оставена на изследователя. Това включва 1594 участници във ваксинираната група и 1816 участници в плацебо групата. Пфайзер също така загубва контакт с 80 участници във ваксинираната група и 86 участници в плацебо групата, което означава, че не можаха да потвърдят дали други 186 участници са се разболели или не. Фактът, че броят на субектите, с които Пфайзер е загубил контакт, и броят на субектите, които имат симптоми, но никога не са тествани, са значително по-високи от числата на крайните точки на клиничното изпитване, означава, че цялото клинично изпитване на Пфайзер е спекулативно и ненадеждно.

Изпитания върху 12-15 г юноши – само рискове без полза

За изпитването върху юноши на възраст от 12 до 15 години проучването няма достатъчна статистическа мощност, която да покаже риска от нежелани събития. Имаше ваксинирана група от 1005 (нула бяха положителни за Ковид-19) и плацебо група от 978 (18 положителни за Ковид-19). Pfizer твърди, че това са страхотни резултати, но тъй като подрастващите са изложени на статистически 0% риск от смърт от Ковид-19 и много нисък риск от тежко заболяване, ваксинацията е от малка полза за тях и представлява само много реален риск от нежелани събития, които изпитанието на Пфайзер не е структурирано да намери. Но в този случай сред 1005-те юноши имаше поне едно сериозно нежелано събитие – Мади де Гарай.

Невъзможност за докладване на сериозни нежелани събития при проучването на юноши на 12-15 г.

Мади де Гарай е 12-годишна участничка в изпитването, която е развила сериозна реакция след втората си доза и е хоспитализирана по спешност. Тя развива гастропареза, гадене и повръщане, нестабилно кръвно налягане, загуба на памет, замъгляване на съзнанието, главоболие, припадъци, гърчове, вербални и моторни тикове, проблеми с менструалния й цикъл, загуба на телесни усещания от кръста надолу, загубен контрол на червата и пикочния мехур. Тя губи способността да се храни и се наложи да й бъде поставена сонда за хранене. Хоспитализирана е много пъти и е била прикована в инвалидна количка и хранена през сонда през последните 10 месеца. Обаче в доклада си до АХЛ (англ.: FDA) Пфайзер описва уврежданията й само като „функционална коремна болка“. Това е недобросъвестно и със сигурност оставя съмнението, че други нежелани събития са били премълчани или погрешно представени.

Децата на 5-11 г. рискуват здравето си

За деца от 5 до 11 години тези ваксинации представляват неприемлив риск. В тази таблица Пфайзер използва модел и признава, че техните ваксини предизвикват миокардит, но оптимистично твърди, че (бел. превод.: на база на числени модели) ще има нулеви смъртни случаи от миокардит. Това е спекулация от тяхна страна, използвайки доказателствата от ниско ниво на прогнозен модел. Но дори и това да е вярно, няма оправдание да се причинява миокардит или да се причинява някаква вреда на децата. Принципът „Първо, не вреди“ трябва да се прилага.

Миокардитът е сериозен

Миокардитът е много сериозно заболяване. Това е увреждане на сърцето и е необратимо. Миокардитът е възпалителен процес на миокарда (сърдечния мускул). Тежкият миокардит отслабва сърцето ви, така че останалата част от тялото ви не получава достатъчно кръв. В сърцето ви могат да се образуват съсиреци, което да доведе до инсулт или инфаркт. Смъртността от миокардит е до 20% към 6.5 години след заболяването и това е недвусмислено неприемлив риск за децата!

АХЛ (FDA) изоставя принципа “Първо не вреди”

АХЛ (FDA) всъщност изостави основния принцип на медицината да не се вреди и казва, че това е приемлив риск за децата. Предполага се, че медицинските намеси са доказано безопасни, преди да бъдат разгърнати сред населението. И все пак д-р Ерик Рубин, един от 18-те членове на консултативния панел на АХЛ, които гласуваха, за да одобрят инжекциите за деца от 5 до 11 години, всъщност каза обратното и предложи, че въвеждането на ниво население е подходящ начин за тестване за нежелани събития. Струва си да се отбележи, че д-р Ерик Рубин е главен редактор на New England Journal of Medicine, който също публикува докладите от проучванията на Пфайзер.

Без информирано съгласие при децата от 5 до 11 години

Директното рекламиране на лекарства, отпускани с рецепта, е незаконно в Канада, но политици от всички нива на управление рекламират ваксини на деца, използвайки комикси и талисмани. Те обявяват ваксините за безопасни, но данните не са налице, за да подкрепят това. В допълнение към признаването, че техните инжекции могат да причинят миокардит, Пфайзер също признава, точно в своя доклад, че техните дългосрочни данни за имунен отговор, ефикасност и безопасност са ограничени и че техните проучвания не са имали възможност да открият „редки“ странични ефекти, тъй като само 1517 деца са получили инжекциите. Колко родители биха завели децата си, за да получат тази инжекция, ако бяха информирани за това? Принципът на информираното съгласие казва, че е трябвало да бъдат, но това не се случва.

British Medical Journal публикува история на разобличител

На 2 ноември British Medical Journal публикува статия за тяхното разследване на Вентавиа (Ventavia), една от фирмите за проучвания наети от Пфайзер за провеждане на проучванията. Информаторът е регионален директор, който всъщност е докладвал за компанията си на АХЛ (FDA) за фалшифициране на данни, разкриване на информация на участниците, непроследяване и тестване на участници, които съобщават за симптоми и неправилно етикетиране на проби. Няколко други служители подкрепиха твърденията й. Въпреки всичко това, нито Пфайзер, нито АХЛ (FDA) са извършвали одит или разследване на изследователската компания. Пфайзер никога не разкрива проблемите в досието си за разрешително по спешност. Всъщност Пфайзер вече е наел същата фирма за проучвания, Вентавиа, да управлява още четири клинични Ковид-19 изпитания.

Наблюдение там, където не намирате това, което не търсите

Правителствата ни уверяват, че ще следят отблизо ваксинационната кампания и ако има проблеми, ще ги открият. Но дали това е вярно? Ако погледнете двете диаграми по-долу, тази отляво представлява активно наблюдение, а тази отдясно представлява пасивно наблюдение. Има драматична разлика между пасивното и активното наблюдение на нежеланите събития. Първото стълбче вляво представлява участниците в изпитването на Пфайзер, получили мобилно приложение и помолени да изброяват нежеланите събития, които са имали през първите седем дни след ваксинацията. 78% от участниците съобщават за нежелано събитие, а 5% съобщават за тежко нежелано събитие. Диаграмата вдясно показва колко много се губи сигналът чрез системи за пасивно наблюдение като Health Canada, CDC VAERS или Европейската система „жълта карта“. Не е разумно да се смята, че ваксина, която е предизвикала нежелани събития при 78% от участниците в изпитването, е предизвикала по същество 0% нежелани събития при разпространение в цялата популация. Това, което се случва, е, че сигналът е изгубен. Не че нежеланите събития са изчезнали, вместо това ние не ги намираме, защото не ги търсим.

Нарастващи случаи на сърдечни усложнения при младите хора

Тревожните сигнали се разпространяват, тъй като се чува все повече и повече за увеличаващи се случаи на сърдечни усложнения при младите хора. Общественото здравеопазване на Онтарио е наясно с това, тъй като публикува доклад за него, но изглежда непоследователно в своите опасения. На 29 септември 2021 г. общественото здравеопазване на Онтарио препоръча на млади мъже на възраст 18-24 години да не приемат ваксината Модерна, поради риск от миокардит 1 на 5 000. Вместо това те предложиха инжекция на Пфайзер, която има риск от миокардит 1 на 28 000. Но още на 8 май 2021 г. Онтарио беше спрял изстрела на Астра Зенека поради риск от 1 на 60 000 от странични ефекти от съсирване, който се смяташе за твърде висок. Приоритетите им са непоследователни.

Това не е нормално

Всичко това води до много повече смъртни случаи при младите хора, отколкото е нормално и изглежда се проявява особено при спортисти, които наистина ускоряват сърдечния си ритъм, когато тренират. Германски новинарски сайт състави списък с над 75 известни случая на колапс, и дори смърт, на спортисти през последните 5 месеца. Израелски новинарски сайт анализира броя на внезапните смъртни случаи „на терена“ на членове на Международната футболна асоциация (ФИФА) през последните 20 години. Средният брой на внезапните смъртни случаи на ФИФА между 2000 и 2020 г. е 4.2. През 2021 г. това беше 21 или пет пъти по-високо от нормалното средно.

Най-рекламния фармакологичен доклад на Пфайзер

На 17 ноември 2021 г. АХЛ (FDA) пусна първата партида от това, което в крайна сметка ще бъде 329 000 страници, които бяха наредени от съда да предоставят, за да удовлетворят искане за свобода на информация от група, наречена Public Health and Medical Professionals for Transparency, които искат достъп до данни, използвани от АХЛ за одобряване на инжекциите срещу Ковид-19 на Пфайзер. Един постмаркетингов доклад за фармакологична бдителност, представен на АХЛ, където Пфайзер проследява реални нежелани събития, възникнали през първите 2.5 месеца след разрешението за спешна употреба, беше особено обезпокоителен. Имаше над 1200 смъртни случая, над 25 000 неблагоприятни събития на нервната система и под „загриженост за безопасността“ Пфайзер посочиха анафилаксия и свързана с ваксината засилена болест. Този документ трябва да бъде уличаващ за всяка агенция, която е запозната с него и обяви тези инжекции за „безопасни“.

Пфайзер прави милиарди въпреки криминалната история

Пфайзер печели повече от 33.5 милиарда долара от своите ваксини срещу Ковид-19 само през 2021 г. Техният дневен ред е благото на техните акционери и крайната им цел не е непосредствено общественото здраве. През годините беше установено, че Пфайзер е участвал в много престъпни дейности, включително измама, за да получи одобрение от АХЛ (FDA) за сърдечна клапа, която се чупи и убива стотици пациенти по целия свят, провеждайки клинични изпитвания върху африкански деца без съгласието на родителите им, след което някои от децата починали, подкупвайки лекари, потискане на изследвания, манипулиране на проучвания, задържане на информация, че техните продукти са причинили рак, измамнически маркетинг и много други фрапантни престъпления. Те са платили милиарди долари глоби и спогодби за многократните си престъпни действия през последните няколко десетилетия.

Конфликт на интереси сред авторите на доклада на Пфайзер

Има огромен конфликт на интереси сред авторите на доклада на Пфайзер. Например всред авторите на шестмесечния доклад 84% от авторите имат конфликт на интереси. Те или са били наети от Пфайзер, притежават акции на Пфайзер, получили са безвъзмездни средства от Пфайзер, са били наети като консултанти от Пфайзер, или са провели клинични изпитвания за Пфайзер. Имаше само 5 автори, които не са имали конфликт на интереси с Пфайзер и нито един от тях не е от основните автори. Първият автор, автора за кореспонденция и последният автор на доклада имат конфликт на интереси. Най-смайващият пример за конфликт е, че двамата основатели на БионТек (BioNTech) са автори на шестмесечния доклад за изпитанието на Пфайзер. Само тези двамата спечелиха 9 милиарда долара от стойността на акциите от ваксините на Пфайзер, но все още им е позволено да пишат докладите на Пфайзер.

Центъра за контрол и превенция на на болестите (САЩ) предефинира какво е „ваксина“

CDC (“Center of Disease Control and Prevention”) предефинира какво е „ваксина“, за да отговаря на политически и фармацевтични интереси. В продължение на много години дефиницията на CDC за „ваксина“ беше „продукт, който стимулира имунната система на човек да произвежда имунитет към конкретна болест, като предпазва човека от това заболяване“. От 2 септември 2021 г., CDC предефинира „ваксината“ като „препарат, който се използва за стимулиране на имунния отговор на организма срещу болести“. Ваксините срещу Ковид-19 на Пфайзер не отговарят на оригиналната дефиниция на CDC за ваксина, така че CDC промени определението за „ваксина“.

Версията на текста на английски: цък

Презентация от видеото в пдф вариант: The COVID-19 Inoculations – More Harm Than Good

Презентация от видеото в пдф вариант с превод на български: Ковид-19 инжекции – повече вреда, отколкото полза

Предишна статия

КИРОЛАЦИЯТА Е ПО-ОПАСНА ОТ КУРОЛАЦИЯТА И ОТ ОМИКРОМА!

Следваща статия

Костадин Костадинов: Протест на 12 януари срещу ковид папагалите в управлението – България е единственият здрав разум в ЕС 

Други интересни

1 коментар