Божествената Любов

Автор: Няма коментари Сподели:

Казвала съм, че има дванадесет Божествени Принципа. Има още един, който е тринадесетия, който е Божествената Любов. И ако си представим в центъра една точка, която е Бог Творец, който е Любов, и тази Любов твори всичко и създава другите дванадесет Принципа, които, проявявайки се, изучават Любовта.

Това си го представям като едно колело на каруца да кажем, с дванадесет спици: едно колело и една окръжност. Тази окръжност е Божествената Любов. И когато имаш тази дарба – да работиш с този Принцип – всичките други дарби са много силни. Божествената Любов – тя може и да създава, може и да руши.

Затова и Учителят говори още отдавна за нея като всепояждащ огън, още от преди така е наречена. Защото тя подсилва и ликвидиращата енергия, т.е. неща, които не са справедливи на Земята, които не са чисти, този всепояждащ огън, който, в крайна сметка всичко е за добро, разбира се, работи и пречиства.

Силвина Бел Илали Откъс от Интервю за Любовта, 2020 г.

https://www.youtube.com/watch?v=MCLLxJJfqjs

Предишна статия

КОГАТО АЗ ГОВОРЯ, УМНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА МЪЛЧАТ!

Следваща статия

Смъртността в България не се е увеличила!

Други интересни